18. maj 2020

Webinar om covid-19-krisen og NATO

En samtale mellem ambassadør Liselotte Plesner, Danmarks faste repræsentant ved NATO, og generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, Atlantsammenslutningen i anledning af covid-19-krisen og de udfordringer, NATO som følge deraf er blevet mødt med.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Devisen:

”Når en dør lukkes, åbnes en anden...”

kan ofte fremstå som en uanvendelig kliché, idet devisen fremdrages i forbindelse med en negativ oplevelse. Typisk hører man devisen sagt i forbindelse med afskedigelsessituationer, hvor det i øvrigt kan være forbundet med besvær at finde døren. Covid-19-krisen har smækket mange døre i; og også Atlantsammenslutningen har måttet sande, at covid-19-krisen kom til at påvirke. Sekretariatets daglige arbejde videreføres fra alternative arbejdsstationer; og produktionen af fx Atlant Briefs, artikler m.m. har ikke taget skade deraf. Til gengæld var det på gr. af nedlukningen af Danmark ikke muligt at gennemføre planlagt konferencevirksomhed som fx Megatrendskonferencen 2020. Megatrendskonferencen 2020, der har CENSEC som medarrangør, har dog fundet en ny dato, idet konferencen gennemføres den 26. november 2020.

Folkeoplysning på en ny måde

Covid-19-krisen skulle dog ikke begrænse Atlantsammenslutningens arbejde med folkeoplysning. Der blev tænkt i nye baner - og i princippet lå løsningen lige for.

Som følge af covid-19-krisen var der internt i sekretariatet taget alle mulige tekniske systemer i brug for at gennemføre online-møder o.s.v. I første omgang kunne det synes en smule besværligt, men i dag ser sekretariatets medarbejder faktisk mere til hinanden i løbet af en arbejdsuge, fordi det er muligt. Logisk måtte det derfor overvejes, om teknologien kunne anvendes i et større perspektiv - og i dag kender vi alle svaret: Ja!

Maja Voigt Øvlisen, der blev tilknyttet Atlantsammenslutningen som praktikant i januar 2020, arbejdede i forvejen med en opgave om kommunikation og NATO; og derfor var det naturligt, at opgaven med at undersøge mulighederne for et webinar tilfaldt hende. Sammen med generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe blev der taget kontakt til Udenrigsministeriet; og til alles glæde sagde ambassadør Liselotte Plesner straks ”ja” til at deltage i webinaret.

Nu manglede det så blot, at teknikken skulle på plads. Mens flertallet af danskerne nok efterhånden har stiftet bekendtskab med Teams og Zoom...foruden selvfølgelig Skype...var der en teknisk udfordring ved, at NATO-hovedkvarteret er så sikkert, at det ikke bare lige var at etablere en forbindelse mellem København og Bruxelles. Jacob Nørholm, der ligeledes er praktikant i Atlantsammenslutningen fra januar 2020, har ved siden af sin interesse for historie og engelsk tillige stor teknisk indsigt og snilde; og sammen fik trekløveret - i samarbejde med Udenrigsministeriet - lagt de tekniske rammer for gennemførelsen af webinaret.

Den 23. april 2020 kl. 0958 var København og Bruxelles klar til at trykke på knapperne; og kl. 1000 kunne generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe som en anden Sir David Frost byde velkommen til en snak om covid-19-krisen og NATO - og det med én af dem, der p.t. ved mest om NATO og samarbejdsrelationer i NATO, ambassadør Liselotte Plesner.

Webinaret er tilgængeligt på Facebook; men for at give webinaret en ekstra dimension har vi valgt at transskribere samtalen, og det er blevet til artiklen ”Covid-19-krisen og NATO - samtalewebinar med ambassadør Liselotte Plesner” (klik her).

Første webinargæst

Ambassadør Liselotte Plesner er karrierediplomat; og forud for sin tiltrædelse ved NATO i 2018, hvor hun afløste ambassadør Michael Zilmer-Johns, havde hun været ambassadør i Tel Aviv og Wien. Samtidig med sin udstationering i Østrig varetog ambassadør Liselotte Plesner også repræsentative opgaver over for bl.a. Det internationale Atomagentur, FN og OSCE; og tidligere i sin karriere har hun også repræsenteret Danmark over for OECD-landene og i spørgsmål vedrørende udvidelsen af EU. Endelig har ambassadør Liselotte Plesner været sideakkrediteret ambassadør til Albanien, Nordmakedonien, Slovakiet og Slovenien (nævnt i alfabetisk rækkefølge).

Danmark i NATO

Danmarks faste repræsentation ved NATO udgøres p.t. af ca. 30 personer, med ambassadør Liselotte Plesner repræsenterende det politiske Danmark, mens generalløjtnant Max A.L.T. Nielsen repræsenterer det militære Danmark. Delegationen består derudover af medarbejdere fra Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen.

Qua sin position har ambassadør Liselotte Plesner fast sæde i Det nordatlantiske Råd, som er NATO’s vigtigste og mest betydningsfulde organ. Det er der, hvor NATO-medlemslandene mødes - og som det gælder i NATO-regi, træffes der altid konsensusbeslutninger.

Generalløjtnant Max A.L.T. Nielsen, der tidligere var viceforsvarschef, og som i dagligt sprog bærer betegnelsen DAMIREP, repræsenterer den danske forsvarschef, general Bjørn Bisserup, i de møder, der afholdes i Militærkomitéen.

Militærkomitéen, der har haft admiral Erhard J.C. Qvistgaard (1953-1954) og general Knud Bartels (2012-2015) som formand, støtter Det nordatlantiske Råd med militærfaglig rådgivning.

Et godt initiativ, der gentages

Det gode initiativ var en succes, og ifølge generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe har dette skabt nye muligheder for Atlantsammenslutningen at gennemføre folkeoplysning på. Det sker næste gang den 20. maj 2020 kl. 1000, hvor det er ambassadør Rolf Holmboe, Islamabad, der gæster Atlantsammenslutningen for at tale om covid-19-krisen, det svare pakistanske sundhedssystem samt den sikkerhedspolitiske situation i Pakistan.