Covid-19-krisen og NATO

Covid-19-krisen og NATO - samtalewebinar med ambassadør Liselotte Plesner

Deltagere i samtalewebinaret var ambassadør Liselotte Plesner og generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe

Maj 2020