3. januar 2019

Personalenyt m.m.

Tænketanken Atlantsammenslutningen er en dynamisk organisation, som bl.a. baserer sit virke på praktikanter. Der er tale om velfunderede studerende på fx statskundskab på landets forskellige universiteter. Nogle af vores praktikanter har tillige en uddannelse i russisk. Dette giver en unik mulighed for at tilegne sig viden, der gør, at sammenslutningen kan optimere sit grundlag for at formidle sit syn på den aktuelle - og tillige fremtidige - sikkerhedspolitiske situation. Eftersom nogle af vores praktikanter ved årsskiftet afslutter deres studieforløb, er det naturligt, at der sker ændringer i tænketankens personalesammensætning.

Ændringer i Tænketanken Atlantsammenslutningens medarbejderstab

Tænketanken Atlantsammenslutningen har ved udgangen af december 2018 sagt farvel til Anders Rømeling og Kristian Bischoff, som begge har opnået anden ansættelse. Vi ønsker begge til lykke dermed, idet vi takker for, at sammenslutningen havde glæde af Anders Rømelings og Kristian Bischoffs tilstedeværelse, som bl.a. medførte afvikling af konferencevirksomhed, udgivelse af publikationer m.m.

I løbet af januar 2019 vil Tænketanken Atlantsammenslutningen tillige sige farvel til Helena Lütken, Ida Alban Adler, Jens-Peter Hau og Kirstine Ottesen, hvis praktikantforløb når deres afslutning.

Kontakt til Tænketanken Atlantsammenslutningen

For at lette kommunikationsgangen - og for at undgå at e-mails rettet til enkeltpersoner ender i cyberspace - bedes e-mails, der var tiltænkt ovennævnte medarbejdere, fremsendt til sammenslutningens sekretariat via atlant@atlant.dk.

Tænketanken Atlantsammenslutningens hjemmeside vil snarest blive opdateret, så de korrekte kontaktoplysninger fremgår deraf.

Generalsekretær Lars Bangert Struwe kan kontaktes som hidtil.

Kommende aktiviteter

Tænketanken Atlantsammenslutningen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle et godt nytår, idet vi ser frem til at byde velkommen til et væld af nye og spændende aktiviteter i 2019. P.t. har vi to konferencer på programmet. Det drejer sig om konferencerne ”Kritisk infrastruktur og cyber - hvad gør du, og hvad gør virksomhederne?”, som afvikles den 24. januar 2019, og ”Atlantsammenslutningens underviserdag om sikkerhedspolitik”, som afvikles den 31. januar 2019. Begge konferencer afvikles på Frederiksberg Slot.

Med venlig hilsen
Niels-Ole Mannerup
sekretariatet