28. juni 2021

Atlantsammenslutningen besøger NATO-hovedkvarteret i Belgien

I dagene 28.-29. juni 2021 er en delegation fra den sikkerhedspolitiske tænketank Atlantsammenslutningen på officielt tjenestebesøg i Belgien. Formålet med det officielle tjenestebesøg er at besøge danske diplomatiske repræsentationer og internationale samarbejdspartnere m.fl.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Målsætningen med besøget er at få et førstehåndsindtryk af den sikkerhedspolitiske situation af betydning for Danmark og det transatlantiske samarbejde, som den netop nu opleves i Bruxelles, hvor bl.a. NATO og EU har deres faste hovedkvarterer. Derudover står networking højt på dagsordenen, idet sikkerhedspolitik og den nye verdensorden kræver, at man er parat til at gøre brug af internationalt samarbejde. Sidstnævnte lægger Atlantsammenslutningen stor vægt på, når der fx gennemføres konferencer og seminarer om vigtige sikkerhedspolitiske emner.

Fysiske møder er nødvendige

Coronapandemien har lært os alle at kunne mødes uden fysisk at mødes; men især inden for det sikkerhedspolitiske miljø er det fortsat relevant at kunne mødes fysisk. Det gælder ikke mindst i forhold til networking og for frit at kunne drøfte klassificeret materiale. Derfor var det et spørgsmål om at gribe muligheden, da den danske NATO-repræsentation åbnede op for et delegationsbesøg fra Frederiksberg, hvor Atlantsammenslutningen - på Frederiksberg Slot - har sit domicil.

»I Atlantsammenslutningen er vi rigtig gode til at gennemføre Teams-møder og opnå resultater, men i forhold til det internationale sikkerhedspolitiske arbejde er det nødvendigt med fysiske møder. Jeg ser derfor frem til at skulle mødes med centralt placerede danske embedsmænd, der kan give mig indsigt i, hvor NATO og EU står netop nu. Derudover glæder jeg mig til at få mulighed for at samarbejde med internationale tænketanke, idet vi skal huske, at Atlantsammenslutningen er en internationalt orienteret tænketank. Alt dette gavner min rådgivning af bl.a. Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen om forhold af sikkerhedspolitisk betydning for Danmark og Danmark i forhold til det transatlantiske samarbejde...«,

udtalte generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe her til morgen i et Bruxelles, der er præget af skyer og truslen om regn.

Delegationen

Oprindeligt skulle formanden for Atlantsammenslutningens bestyrelse, borgmester John Dyrby Paulsen (Soc.dem.), have deltaget i tjenestebesøget som Head of Delegation. Uopsættelige arbejdsopgaver har dog ikke gjort det muligt for Slagelses borgmester at kunne deltage. Derfor er Atlantsammenslutningens daglige leder, generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, Head of Delegation.

Et tæt program

For at kunne udnytte tiden i Belgien optimalt er der sammensat et tæt program. Programmet indledes den 28. juni 2021 med et besøg ved Danmarks faste Repræsentation ved NATO, hvor der er planlagt samtaler med bl.a. ambassadør Liselotte Plesner og generalløjtnant Max Nielsen.

Besøget ved NATO har mange samtalepunkter, men noget af det, der forventes at blive drøftet, er resultatet af det netop gennemførte NATO-topmøde samt NATO på vej mod 2030, hvor det interessante skal blive at få indsigt i, hvad NATO måtte have af ønsker til Danmark. Geografisk er Danmark ikke et stort land, men Danmark er dybt engageret i NATO-samarbejdet - bl.a. i Irak, hvor generalløjtnant Michael Lollesgaard er chef for NATO Mission Iraq, der er under dansk kommando.

Besøg ved danske og internationale myndigheder og organisationer

Under det officielle tjenestebesøg i Belgien vil Atlantsammenslutningens delegation udover NATO bl.a. besøge Danmarks faste Repræsentation ved EU, hvor man skal mødes med ambassadør Jonas Bering Liisberg, samt den danske ambassade i Belgien, hvor man skal mødes med ambassadør Odd Sinding. Derudover skal de internationale tænketanke Royal United Services Institute (RUSI) og Egmont - The Royal Institute for International Relations også besøges.

Det særlige ved RUSI er, at RUSI Europe, der er fysisk placeret over for det belgiske parlament, ledes af direktør, ph.d. Peter Brorsen, som efterhånden har anvendt flere end 25 år i det sikkerhedspolitiske miljø verden over - dog primært i Sydøsteuropa, Mellemøsten og Østafrika.

Endelig vil også EU-kommissionen blive besøgt. Dér er det planlagt at skulle mødes med chefen for EU-kommissionens Service for Foreign Policy Instruments (FPI), Hilde Hardeman, som bl.a. har været dybt involveret i EU-kommissionens samarbejdsrelationer med bl.a. Ukraine, Belarus og Rusland. I FPI er fokus rettet mod opnåelsen af EU’s udenrigspolitiske målsætninger og samarbejder.

Under besøget ved EU-kommissionen vil Atlantsammenslutningens delegation også mødes med vicepræsident og konkurrencekommissær Margrethe Vestagers kabinetschef, Kim Jørgensen, der bl.a. har været Danmarks ambassadør i Tyrkiet og ved EU.

Før afrejsen fra Belgien bliver der også tid til at aflægge besøg ved Greater Copenhagen EU Office, som repræsenterer Københavns Universitet, Danmarks tekniske Universitet, Copenhagen Business School, Roskilde Universitet, Region Hovedstaden, Region Sjælland og de 46 kommuner, som udgør de to regioner.

Et travlt efterår i vente

Når Atlantsammenslutningens delegation den 30. juni 2021 vender tilbage til Frederiksberg Slot, hvor også Hærens Officersskole er beliggende, vil generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe og hans faste stab lægge sidste hånd på efterårets program, der bl.a. byder på tre store konferencer om EU efter covid-19; megatrends; og truslerne mod Danmark i de fem NATO-domæner. Derudover er der planlagt seminar om udviklingen i USA efter indsættelsen af præsident Joe Biden. Det sker i samarbejde med David Trads, som vil bidrage med opfølgende tanker til sin bog ”Amerika, hvor er du?”. Endvidere er der planlagt et seminar om russisk påvirkning og de såkaldte Proxy Wars (”stedfortræderkrige”) samt radikalisering i Europa.

Den 28. juni 2021 kl. 0838/nom

 

Billedkreditering

Joaquin Aranoa.