7. januar 2020

Skal der næres reel frygt for eskalation i krisen mellem Iran og USA?

Atlantsammenslutningens daglige leder, generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, gæstede her til morgen "Go' Morgen Danmark", hvor han som sikkerhedspolitisk ekspert og analytiker gav sin vurdering af den øjeblikkelige krise mellem Iran og USA og den mulige udvikling.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, som er Atlantsammenslutningens daglige leder, besøgte den 7. januar 2020 ”Go’ Morgen Danmark”, hvor han blev interviewet af Louise Wolff.

Louise Wolff tog udgangspunkt i den øjeblikkelige krise mellem Iran og USA og ikke mindst frygten for en mulig krig som følge af konflikten - en frygt, som Atlantsammenslutningen dagligt oplever, når tænketanken ringes op af bekymrede borgere. Selv har Atlantsammenslutningen sommeren igennem påpeget risikoen for en konflikt i og omkring Hormuzstrædet, som kunne ende med at inddrage også Danmark i en mere aktiv rolle (klik her). Dette blev siden virkelighed, da det blev besluttet, at et dansk orlogsfartøj senere i 2020 skal deployere til Hormuzstrædet.

To hovedscenarier på eskalationsstigen

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe gennemgik kort, hvori den øjeblikkelige krise består, ligesom han gennemgik to hovedscenarier på eskalationsstigen:

  • Iran slår igen i Hormuzstrædet, hvor det, der vil give de bedste fjernsynsbilleder, vil være en amerikanske olietanker.
  • Iran slår igen i Irak, hvor der er talrige amerikanske militære styrker udstationeret - støtte af bl.a. danske militære styrker.

Fælles for de to scenarier er, at det ikke behøver af være iranerne selv, som udfører angrebene, men i stedet de såkaldte proxienheder - d.v.s. stedfortræderenheder (fx militser) - der er støttet af det iranske styre.

Der er forskel på officiel retorik og reel politik

Til spørgsmålet om frygten for en reel krig mellem Iran og USA - måske førende til en III Verdenskrig - manede generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe til besindighed. Således var det ifølge ham vigtigt at skelne mellem den officielle retorik og den reelle politik. Ja; der anvendes skarpe vendinger - også af præsident Donald Trump - men på den politiske landjord er det er andet landskab, der opleves. Dét giver håb om, at krisen ikke ender i en egentlig krig.

Ifølge generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe er det vigtigt, at så mange medspillere som muligt kan lægge pres på en fredelig løsningsmodel. Hér vil også Danmark fortsat kunne spille en aktiv og afgørende rolle - også, selv om Danmark geografisk ikke er noget stort land, men betydning af dansk handlen og ageren skal ikke ignoreres.

Billedmateriale: Screendumps fra TV2.

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe vil være til rådighed for pressen via telefon 3059 1944 eller via e-mail lars@atlant.dk.