13. november 2020

Webinar med forsvarschef general Bjørn Bisserup, som giver status på forsvaret

Med udgangen af denne måned går general Bjørn Bisserup på pension. Det er en travl måned, for der skal siges farvel til myndigheder og tjenestesteder samt gøres klar til overlevering til den tilgående forsvarschef, generalløjtnant Flemming Lentfer. Det er derfor særdeles glædeligt, at general Bjørn Bisserup kan deltage i et webinar med generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe til en snak om status på forvaret sådan cirka midtvejs i det nugældende forsvarsforlig.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Forsvarets øverste ledelse består af forsvarschefen - og chefen for forsvarsstaben - der holder til i Forsvarskommandoen i København. 

Forsvarschef general Bjørn Bisserup er øverste chef for forsvaret siden 2017. Forsvarschefen refererer direkte til forsvarsminister Trine Bramsen, og han er hendes militærfaglige rådgiver.

Webinaret transmitteres via Atlantsammenslutningens profil på Facebook, idet webinaret formelt begynder kl. 1000. Erfaringen har vist, at en webinarseance på 30 minutter er meget rammende, men for fleksibilitetens skyld regner vi med at lukke webinaret mellem kl. 1030 og kl. 1045.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Når tidspunktet for transmissionen nærmer sig (vi forventer, at der er livebillede fra ca. kl. 0955), vil et transmissionsbillede blive synligt, og derefter skal man blot klikke sig ind. Atlantsammenslutningens webinarstudie kan ikke se dig, men vi kan se, at din profil følger webinaret. På den måde er det også muligt for dig at stille spørgsmål, mens webinaret gennemføres. Du er dog også velkommen til allerede nu at stille spørgsmål, idet du blot skriver til projektleder Julie Ranneries via e-mail julie@atlant.dk. Dette gælder også, hvis man allerede nu skulle have emner (eller problemstillinger), man ønsker, at general Bjørn Bisserup skal komme ind på...

Vi glæder os til atter at mødes i det virtuelle rum...

Den 13. november 2020 kl. 1231/nom