30. august 2022

Hvordan bliver fremtidens balance mellem forsvars-, handels- og erhvervspolitik?

Hvor køber og sælger vi i fremtiden vores teknologiske varer? Hvem producerer dem? Hvor produceres de? Hvilke sikkerhedspolitiske hensyn vil diktere, hvem vi kan handle med? Hvilke teknologier og varer kan komme i klemme, fordi de kan anvendes både civilt, militært og måske tilmed som økonomisk afpresningsmiddel? Dét undersøger Ingeniørforeningen i Danmark (IDA), når der den 22. september 2022 kl. 1500-1600 afholdes webinar med nogle af de fremmeste eksperter inden for netop dette felt. Den ene af eksperterne er generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

 Ruslands invasion af Ukraine har ændret på mange og meget - sikkerhedspolitisk og i hverdagen...den hverdag, vi alle er en del af; og noget, som vi alle vil blive påvirket er, er fremtidens balance mellem forsvars-, handels- og erhvervspolitik. Dét ser IDA nærmere på ved et webinar, hvor Atlantsammenslutningens daglige leder, generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, og ejer og stifter af Markets & Money Advisory Lars Christensen, der tillige er ekstern lektor ved CBS, gæster IDA.

Hvis man følger eksperternes respektive opslag på fx Facebook, vil man vide, at begge er meget engagerede i den debat, der netop nu hersker i kølvandet på ukrainekrisen. Der tales om strategi, og der tales om pengepolitik...og meningerne er mange... Samtidig tager begge imod en mængde af spørgsmål og kommentarer, som de flittigt svarer på. Nu har du så chancen for at stille direkte spørgsmål med formålet at få direkte svar uden omsvøb, når du bydes indenfor i IDA’s webinarstudie.

Arrangementet er IDA’s, og dermed henvises der til tilmeldingsproceduren via IDA’s hjemmeside (klik her). Det er således ikke muligt at tilmelde sig via Atlantsammenslutningen. Tilmeldingsfristen er den 22. september 2022 kl. 1100; og det er gratis at deltage i webinaret.

Den 30. august 2022 kl. 1355/nom