5. maj 2022

Atlantsammenslutningen udgiver publikation om fremtidens krige og krigsformer

Hvordan vil der blive ført krig i fremtiden? De sidste 20 år er nye slags krige såsom hybridkrig og cyberkrig blevet diskuteret. Krigen i Ukraine viser umiddelbart meget tydeligt, hvordan ny og gammel teknologi blandes, og hvordan forskellige former for krigsførelse sker samtidig. Mens der er angreb i cyberspace, bliver kampvogne, infanteri og fly indsat på slagmarken.

af generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe

Danmark skal over de næste år investere massivt i vores forsvar i henhold til det nationale kompromis. Men hvad skal vi investere i? Og hvordan forbereder vi os bedst muligt på nye former for krigsførelse? Det er, hvad denne rapport bestræber sig på at beskrive.

At se frem til 2040 er en svær opgave, selvom vi allerede nu kan forudsige nogle af ændringerne – de er undervejs, de er baseret på forskning udført i løbet af de sidste 10 til 20 år, teknologierne findes og domænerne er kendte. Den ukendte faktor er, hvordan de enkelte elementer vil arbejde sammen. Desuden er der forsat risiko for, at der kan opstå helt nye og uforudsete teknologier.

Denne rapport undersøger fremtiden for NATO’s krigsførelse og bygger på følgende antagelser:

  • Vi vil befinde os igen slags international krise de næste 20 år, hvor fokus konstant vil skifte fra den ene krise til den anden. Sådan en permanent international krise er et symptom på den stormagtsrivalisering, vi kommer til at se i de næste 20 år.
  • At skelne mellem krig og fred er ikke længere en klar mulighed. Vi lever i en gråzone, hvor forskelle forsvinder. Dette er blevet beskrevet som hybridkrigsførelse eller særlig krigsførelse.
  • Geografien er vendt tilbage – og samtidig er geografien forsvundet. Dette betyder, at fremtidige trusler kan opstå fra magter, som er fysisk tætte på NATO-lande såsom Rusland, og at cyberdomænet udgør en trussel uden en geografisk dimension. En særlig udfordring vil være trusler fra lande uden for NATO’s almindelige operationsområde såsom Kina, hvilket NATO’s generalsekretær påpegede august 2019. Trusler mod et NATO-land kan nu komme fra næsten hvor som helst i
  • Teknologi bliver dyrere og dyrere samtidig med, at teknologi er billig og kan udvikles overalt.
  • Rummet har vist sig som et krigsførelsesdomæne og som en vigtig katalysator for næsten alle operationer på jorden.

Den 5. maj 2022 kl. 0915/LBS/nom

 

Efterskrift

Atlantsammenslutningen er parat til dialog i tilfælde af spørgsmål eller bemærkninger til ”Krig i fremtiden - nye og gamle udfordringer”; og repræsenterer du en arbejdsgiver, faglig organisation, undervisningsinstitution, forening el.lign., som ønsker at få besøg af generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe til en snak om dansk og international sikkerhedspolitik i almindelighed - måske med udgangspunkt i ukrainekrisen eller folkeafstemningen om afskaffelsen af det danske EU-forsvarsforbehold - eller ”Krig i fremtiden - nye og gamle udfordringer” i særdeleshed, er dette også en mulighed. Du skal blot sende en e-mail til sekretariatschef Niels-Ole Mannerup via e-mail nioma@atlant.dk med angivelse af dine ønsker, kommentarer eller bemærkninger, og vi vil hurtigst muligt vende tilbage.