30. maj 2022

Nyt Atlant Brief ser på samarbejdet mellem NATO og EU

Netop nu er der stort fokus på NATO og EU og samarbejdsrelationerne mellem NATO og EU. Mange ser ukrainekrisen som katalysator for samarbejdet, men samarbejdet er ikke af nyere dato. Faktisk går samarbejdet flere end 20 år tilbage i tiden. Dét beskriver Atlantsammenslutningen i Atlant Briefet ”Udviklingen i EU-NATO-samarbejdet”, som er blevet til med økonomisk støtte fra Europanævnet.

af generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe

NATO har de militære muskler! EU har de økonomiske midler og lovgivning! Så kort kan man karakterisere NATO og EU og ikke mindst det samarbejde, som i stigende grad er blevet skabt i løbet af de seneste 20 år. Tilløbet til samarbejdet mellem NATO og EU har udviklet sig fra skåltaler over møder til stabsarbejde og øvelser; og under coronapandemien samt senest i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine er det blevet til reelt samarbejde.

Der sker lige nu en opgavefordeling mellem NATO og EU. NATO tager sig af truslen fra øst i form af Ruslands militære trussel mod de enkelte NATO-medlemslande. EU tager sig af etablering af infrastruktur, der kan bringe styrker frem, og skabelsen af nødvendige militære kapaciteter, hvilket sker ved at udvikle forskningsprogrammer; understøtte innovation; afdække mangler i EU-landenes kapaciteter, som NATO skal bruge m.m. Endelig fokuserer EU på truslerne fra syd i form af f.eks. flygtningestrømme og uro i dele af Europa - bl.a. Bosnien-Hercegovina.

EU’s sikkerhedspolitiske retning er beskrevet i Lissabontraktaten fra 2007, som klart definerer, at EU i sin sikkerhedspolitik skal respektere de forpligtelser, som de af EU’s medlemsstater, der samtidig er medlemmer af NATO, har over for NATO. Derfor er det ikke et spørgsmål om enten/eller, men både/og...

Atlantsammenslutningens nye Atlant Brief ser bl.a. på samarbejdsrelationerne mellem NATO og EU; Berlin Plus-aftalen, som regulerer tilvejebringelsen af NATO-aktiver og -kapaciteter til EU’s operationer, hvori NATO ikke engageret; EU’s strategiske kompas m.m.

Forfatterne bag "Udviklingen i EU-NATO-samarbejdet" er praktikanterne Sahil Adnan og Christian Quaade Kornerup; sekretariatschef Niels-Ole Mannerup; samt generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe.

Atlantsammenslutningens daglige leder står til disposition i tilfælde af spørgsmål til Atlant Briefet. Spørgsmål kan med fordel sendes direkte til generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe via e-mail lars@atlant.dk.

Den 30. maj 2022 kl. 1200/LBS/nom