5. juli 2021

Den internationale koalitions farvel til Afghanistan (del II)

I snart 20 år har har internationale koalitionsstyrker befundet sig i Afghanistan. Det blev resultatet af terroranslaget den 11. september 2001 mod World Trade Center, der trak spor til netop Afghanistan og Taliban-styret, som husede al Qaeda-lederen Osama bin Laden. Politik og sanktioner havde nået sine begrænsninger, og USA så ingen anden løsning en militærintervention, som fik bl.a. dansk deltagelse. Netop nu er hjemtagningen af koalitionsstyrkerne i fuld gang, og den 1. juli 2021 forlod den sidste koalitionssoldat Bagram Airfield. Dét kan vise sig at få fatale følger for fremtidens Afghanistan, hvis ikke de afghanske sikkerhedsstyrker formår at holde Taliban væk fra Bagram Airfield. Hvis ikke, kan præsident Ashraf Ghanis Afghanistan være sin afslutning nær; og efterfølgende kan mange spørgsmål om NATO’s Afghanistan-indsats blive stillet...

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Farvel til Afghanistan inden 20-året for terroranslaget på World Trade Center

Den 1. juli 2021 forlod de sidste koalitionssoldater Bagram Airfield, der ikke må forveksles med Kabul International Airport - Hamid Karzai International Airport, som lufthavnen hedder i dag.

Bagram Airfield var den største amerikanske militærbase i Afghanistan. Historien går tilbage til 1950’erne, hvor den bl.a. lagde start- og rullebane til præsident Dwight D. Eisenhowers statsbesøg til Afghanistan. Set i et historisk perspektiv var det dog ikke USA, som i første omgang fik gjort brug af lufthavnsfaciliteterne, hvis start- og rullebane havde en længde på over 3,5 km. Det var i stedet Sovjetunionen, som anvendte Bagram Airfield til at flyve sine invasions- og besættelsesstyrker ind i Afghanistan.

Da Sovjetunionen trak sig ud af Afghanistan, skiftedes Den forenede islamiske Front for Afghanistans Redning (også kendt som Den nordlige Alliance) og Taliban til at have kontrollen over Bagram Airfield.

I november 2001 kom Bagram Airfield under koalitionsstyrkernes kontrol, da specialoperationsstyrker fra britiske Special Boat Service indtog lufthavnen.

I 2006 færdiggjordes bygningsarbejdet af en 2. start- og rullebane med en tykkelse, der skulle gøre, at flytyper som C-5 Galaxy, C-17 Globemaster III, Il-76, An-124, An-225 og lign. fly kunne lande og lette. Den nye start- og rullebane fik også en længde på over 3,5 km.

Som tiden gik, blev Bagram Airfield størrelsesmæssigt til en mindre by, der kunne huse over 10.000 soldater. Endvidere har lufthavnen eget hospital med operationsfaciliteter o.a. High Value-materiel; og derudover er det bemærkelsesværdigt, at 110 fly kan parkeres i lufthavnen.

Det forventes, at 650 amerikanske soldater uden for NATO-strukturen - i samarbejde med militære enheder fra Tyrkiet - fortsat skal opholde sig i Afghanistan for bl.a. at beskytte de diplomatiske korps i Kabul samt yde støtte til de afghanske sikkerhedsstyrker med ansvar for bevogtningen af Hamid Karzai International Airport; men i forhold til Bagram Airfield er det nu de afghanske sikkerhedsstyrker, som har ansvaret for, at lufthavnen ikke falder i hænderne på Taliban.

Falder Bagram Airfield til Taliban, er vejen til et nyt Taliban-regime banet, for med kun 40 km mellem Bagram Airfield og Kabul kan forsvaret af Kabul synes tabt allerede inden de sidste kampe indledes. Symbolet på internationalt sammenhold til gavn for Afghanistans fremtid er nu blevet symbolet på, at Afghanistan sikkerhedsmæssigt nu skal kunne stå på egne ben.

Vil de afghanske sikkerhedsstyrker være i stand til at holde Taliban stangen? Sandheden er blandt de første ofre i enhver militærkonflikt; men de fleste internationale medier arbejdende i Afghanistan kan samstemmende berette, at Taliban-enheder vinder mere og mere frem med et voldsregime, der ikke er set siden invasionen i 2001. If. Fawad Aman, der er talsmand for det afghanske forsvarsministerium, er afghanerne parate til at løse opgaverne, som hidtil har været varetaget af bl.a. NATO:

»All Coalition and American troops have departed Bagram Air Base last night [den 1. juli 2021]. The base was handed over to the ANDSF [Afghan National Defence Security Forces]. ANDSF will protect base and use it to combat terrorism.«

Således skrev Fawad Aman i et tweet, der mest af alt kan ses som en officiel udmelding på vegne af det afghanske forsvarsministerium, men står udmeldingen også mål med virkeligheden?

Den 4. juli 2021 kunne Al-Jazeera berette, at Panjwai-distriktet i Kandahar - blot to dage efter koalitionsstyrkernes rømning af Bagram Airfield - faldt til Taliban. Bekymrende? Tja; der er afstand mellem Kandahar og Kabul, men fra den første rundkørsel på vej ud fra Kandahar, som fører til Kandahar Ghazni Highway (også benævnt Afghanistan Highway 1), er der end ikke 500 km. I bil kan distancen tilbagelægges på under 11 timer. På muldyr tager det længere tid; men Kabul er ikke langt væk...og hvad værre er: Kandahar betragtes som Talibans fødested eller vugge; og fra Taliban fik fodfæste i Kandahar, til præsident Burhanuddin Rabbani og Gulbuddin Hekmatyar og deres anti-Taliban-alliance måtte opgives, gik der kun lidt over ét år, idet Kabul den 26. september 1996 faldt til Taliban, hvorefter Afghanistans islamiske Emirat blev erklæret.

Falder Bagram Airfield til Taliban, taler alt for, at de sidste timer for præsident Ashraf Ghanis Afghanistan er begyndt, idet Bagram Airfield er den sikkerhedsventil, der kan bringe koalitionsstyrkerne tilbage til Afghanistan for at genoptage kampen mod Taliban. Bagram Airfield kan omvendt også være vejen for pro-Taliban-statsstøtte fra udlandet (USA har beskyldt stater som Iran, Kina, Rusland m.fl. for aktivt at støtte Taliban i Afghanistan), hvilket er en mulighed, der ikke må udelukkes som mulig. Den symbolske betydning af Bagram Airfield må derfor ikke ignoreres.

Det er de afghanske sikkerhedsstyrker, der skal sikre, at Taliban ikke skal fejre 25-året for generobringen af Kabul og dermed magten i Afghanistan, men kan de?

De afghanske sikkerhedsstyrker udgøres af Afghan Armed Forces, Afghan National Police, Afghan Local Police og National Directorate of Security. Fire entiteter med flotte navne, men tallene bag er skræmmende. Selvom tal kan være forbundet med stor usikkerhed, så menes det, at Afghan Armed Fores udgøres af under 200.000 soldater. Tallene for Taliban er lige så usikre, idet det menes, at der er under 100.000 personer tilknyttet Taliban. Målestoksforholdet 2:1 lyder måske ikke så ringe endda; men hvis efterretningerne om, at Taliban rykker frem uden kamp, og at medlemmer af de afghanske sikkerhedsstyrker nedlægger deres våben og måske endda tilslutter sig Taliban, som Taliban kommer buldrende, det er skræmmende...

Er der grund til at nære frygt for fremtiden? Det ville være naivt ikke at frygte for fremtiden; og if. den øverstkommanderende for Resolute Support Mission, general Austin Scott Miller, USA, er der en risiko for, at Afghanistan som følge af koalitionens farvel til Afghanistan kan ende i reel borgerkrig. Skal dette undgås, er det if. den amerikanske general nødvendigt nu-og-hér at finde en politisk løsning, for en militær løsning synes netop nu ikke at være fremtiden for Afghanistan, hvis ikke man er parat til at betale den militære pris, som altid vil være nødvendig for at vinde.

Som det altid gælder, så er det krigens vinder, der skriver historien, og som fastsætter, hvad der er ret, og hvad der er uret. Sådan vil det også være, når koalitionsstyrkernes tilstedeværelse i Afghanistan er et endeligt afsluttet kapitel. I relief af historieskrivningen skal det erindres, at Danmark siden indsættelsen af danske militære enheder i Afghanistan har registreret 44 faldne og flere end 200 sårede. På afghansk jord er den sidste danske soldat dog faldet, idet den sidste danske soldat den 22. juni 2021 kl. 1350 forlod Afghanistan med kurs mod Danmark; og netop nu er der ikke meget, som tyder på, at Afghanistan indgår i fremtidens aktivistiske danske udenrigspolitik...

 

 

Atlantsammenslutningen analyserer og vurderer på koalitionsindsatsen i Afghanistan

Snart skal historieskrivningen nok tage fart, og bidrag til forståelsen af 20 års kamp flere end 4.800 km fra den danske hovedstad vil med sikkerhed se dagens lys. Det gælder også for Atlantsammenslutningen, som i den kommende tid - under ledelse af generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe - vil dykke ned i historiske fakta og overvejsler for derved bl.a. at kunne perspektivere fremtiden for Den islamiske Republik Afghanistan og den nye verdensorden, som blev resultatet af 19 unge mænds terrorhandlinger den 11. september 2001...

Den 5. juli 2021 kl. 0649/nom