28. juni 2022

Et fundamentalt skifte - generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwes tanker om Danmark og NATO efter NATO-generalsekretær Jens Stoltenbergs pressemøde den 27. juni 2022

Den 28. juni 2022 begynder NATO-topmødet i Madrid sådan rigtigt, men det er ikke kun i dag og i morgen, at der er topmødeaktiviteter. Dét så man nok så tydeligt den 27. juni 2022, hvor NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg kunne præsentere sine tanker om, hvordan NATO bedst ser sig i stand til at forsvare NATO-medlemslandene ikke mindst set i lyset af Ruslands invasion af Ukraine. Samtidig skal optagelsen af Finland og Sverige fuldendes, hvilket vil kræve indrømmelser set i lyset af Tyrkiets nuværende positionering. NATO-topmødet i Madrid er dermed ikke et planlagt spil for galleriet, men derimod et reelt arbejdsmøde - også, selv om der er plads til det officielle ”familiefotografi”, hvor det må forventes, at man også ser kong Felipe VI. Til stede i den spanske hovedstad er Atlantsammenslutningens daglige leder, som de seneste dage har været igennem til DR og TV2/News med analyser af, hvad der kan forventes af de kommende topmødedage.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Parallelt med selve NATO-topmødet gennemføres et utal af internationale møder med det formål at støtte op om topmødeaktiviteterne. Dette gælder ikke mindst inden for det såkaldte tænketankmiljø; og det giver gode muligheder for direkte drøftelser og udveksling af tanker. Samtidig gennemfører Atlantic Treaty Association (klik her), som Atlantsammenslutningen er medlem af, netop i dag sit årlige møde, idet Atlantic Treaty Associations lederskab også befinder sig Madrid.

I dag skal generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe deltage i mødeaktiviteter med deltagelse af NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg, og der vil sikkert blive spurgt indgående ind til de tanker, den tidligere norske statsminister g.d. løftede sløret for i forhold til en stående NATO-beredskabsstyrke på 300.000 soldater. Derudover skal der findes en løsning på de praktiske udfordringer, som Tyrkiets modstand mod især Sveriges optagelse i NATO har medført.

Det er måske for meget sagt, at NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg tog alle med overraskelse, da han præsenterede tanken om en stående NATO-beredskabsstyrke på 300.000 soldater, men det er med sikkerhed nytænkning, som vil udfordre NATO og NATO-medlemslandene. Det gælder også Danmark og diskussionen om 2%-kravet, der i dag står til opfyldelse i 2033, jf. det nationale kompromis om forsvaret.

I denne forbindelse har generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe gennemtænkt NATO-konceptet og Danmarks relationer til NATO, og if. Atlantsammenslutningens daglige leder er der ingen tvivl om, at der skal handles, og der skal handles pr. omgående.

»Det nye forandrede NATO kræver, at danske politikere, forsvaret og ikke mindst ministerierne forstår voldsomheden i udmeldingen. Den modstand, som f.eks. Finansministeriet lige nu har over for investeringerne i forsvaret, skal stoppes. Der skal tilføres meget store milliardbeløb nu, så man overhovedet kan indkøbe det fornødne materiel, og fastholde de ansatte.

Der skal bringes ofre. NATO fokuserer nu på østflanken. Jeg foreslår, at Danmark fokuserer på dette, og tager et opgør med bl.a. Udenrigsministeriets tanker om Syd-dagsordenen - den er vigtig, men vi må overlade den til EU og til de sydeuropæiske stater.

Der vil blive brug for, at forsvaret skaber en maskine, der kan producere meget store mængder af militære enheder. Det kræver en markant omlægning af tankegangen, og jeg kan frygte, at man ikke har det nødvendige mindset.

På samme tid skal der skabes installationer, øvelsesområder, opbygges kadrer af officerer og befalingsmænd samt anskaffes nyt materiel og indøves kamp i alle fem militære domæner på samme tid: jord, vand, luft, cyber og rummet. Det er en kæmpe opgave, og der er brug for nytænkning for at kunne gøre det hurtigt.«

Sir Alec Guinness gjorde Graham Greens ”Vor Mand i Havana” udødelig. Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe er næppe udødelig, men han er vores udsendte i Madrid, hvor han gør sig mange tanker - ikke mindst om fremtiden for Danmark og NATO på den store sikkerhedspolitiske scene. De tanker, der opstod efter NATO-generalsekretær Jens Stoltenbergs pressemøde den 27. juni 2022 kan læses her, idet oven for indsatte citat er taget ud af en større sammenhæng.

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe vil være i Madrid frem til den 30. juni 2022.

Den 28. juni 2022 kl. 0845/nom