16. maj 2024

Ruslands hybridkrig imod vesten. Hvornår er nok nok?

Nyt Atlant Info Hybridkrig en trussel imod Danmark og NATO Danmark og vores allierede i NATO og EU er udsat for en hybridkrig. Hybridkrig udvisker de klare skel imellem fred og krig og skaber en gråzone, hvor der er usikkerhed over, hvad der sker. Usikkerheden bruges af ens modstandere til at underminerer tilliden til staten, myndigheder, politikere og demokratiet.

I hybridkrig påtager angriberen sig typisk ikke ansvaret for angreb, og angrebene holder sig på et niveau under konventionel krig.

NATO ser hybride trusler som en kombination af militære og ikke-militære såvel som skjulte og åbenlyse midler, herunder desinformation, cyberangreb, økonomisk pres, udsendelse af irregulære væbnede grupper og brug af regulære styrker.

Målet er at destabilisere og underminere samfund. Vigtige elementer er derfor at distrahere, afskrække, forvrænge og miskreditere. Der er foretaget tusinder af cyberangreb og mere end 17.000 sager med disinformation. Så det er massive angreb vi står over for som samfund.

Konventionel krig kan være målet for en hybridkrig, hvor man har brugt de hybride værktøjer til at svække den stat man angriber. Derfor må man ikke se hybridkrig som en udelukkelse af konventionel krig.

NATO har gjort det klart, at hybridkrig kan udløse artikel 5 og derved et selvforsvar fra NATO’s side.  Men hvornår er nok nok? Hvornår er vi i en artikel 5 situation? Hybridkrig gør, at det er svært at erkende, hvornår skal vi sætte et modsvar ind, som stopper angrebene, og hvordan kan vi gøre det?

 

Læs Atlnat Info her.