15. juni 2021

Nyt Atlant Brief: "Kina - den nye strategiske trussel mod NATO"

I skæret af NATO-topmødet i Bruxelles udgiver Atlantsammenslutningen i dag sit Atlant Brief "Kina - den nye strategiske trussel mod NATO". Læs her generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwes præsentation af Atlant Briefet.

af generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe

Klik her for at læse Atlant Briefet.

Kina er blevet en strategisk udfordring for NATO. Det er en af hovedkonklusionerne på NATO-topmødet i Bruxelles 14. juni 2021.

Danmark og NATO’s øvrige små- og mellemstater er ikke i stand til selvstændigt at håndtere den strategiske trussel, Kina udgør i dag og i fremtiden, hvorfor man må og skal reagere på Kina i internationale rammer som NATO og EU. På nuværende tidspunkt udgør Kina en konkret strategisk trussel mod NATO i cyberspace, rummet og på sigt også i Arktis, hvor især den sidste trussel kan få stor betydning for rigsfællesskabet.

Kina må ikke være i stand til at udnytte svagheder og forskelle mellem NATO-landene til sin egen fordel, hvorfor det er altafgørende, at NATO-landene finder en fælles forståelse for NATO’s Kinapolitik.

Det kinesiske kommunistpartis fuldstændige greb om alle aspekter af statsmagten i Kina gør, at Kina i højere grad er i stand til at blande hård og blød sikkerhedspolitik - også på længere sigt end NATO’s demokratiske regeringer, der kan blive udskiftet efter det næste valg.

Samtidig er Kina også en vigtig samhandelspartner, hvor dansk erhvervsliv har store aktiver og økonomiske forbindelser. Derfor er det også vigtigt at finde en balance, hvor dette stadig er muligt samtidig med, at Danmark håndterer Kina på de områder, hvor landet udgør en stigende strategisk udfordring.

Atlantsammenslutningen anbefaler:

  • Danmark kan ikke matche Kina. For en småstat som Danmark skal der derfor ske en koordinering i internationale rammer for at opnå størst mulig effekt.
  • Kina skal håndteres i rammen af internationale samarbejder som NATO, EU og Arktisk Råd for at skabe den stærkest mulige position for Danmark at handle ud fra.
  • Danmark skal aktivt støtte op om NATO’s nye Kina-dagsorden, som på længere sigt også skal afspejle sig i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik.
  • De økonomiske og erhvervsmæssige bånd mellem Danmark og Kina skal stadig balanceres, og der skal arbejdes for, at dette foregår på lige vilkår.

Klik her for a downloade Atlant Briefet.

Den 15. juni 2021 kl. 0804/nom