11. februar 2019

Input til vinterferiens aktivitetsplan (I)

Sne, sand eller vand...eller måske noget ganske andet... Fem dage med forslag til aktiviteter til vinterferien...

af Niels-Ole Mannerup

Vinterferie er som oftest det samme som aktiv ferie. Tit sættes vinterferie lig med skiferie; men der er også dem, der rejser til solrige destinationer for at nyde varme, vand og sand. Endelig er der dem, der ikke mærker den store forskel på uge nr. 6, 8 og 7... Vinterferie eller ej... I ferietider har Tænketanken Atlantsammenslutningen haft for vane at komme med en anbefaling til, hvorledes tiden også kan anvendes - og det gør vi også nu. Vi vil således over de næste fem dage komme med fem anbefalinger til at skabe nye horisonter.

Krige er der rigeligt af; og der er sikkert dem, der mener, at der findes al for megen krigslitteratur - og så er der dem, der mener det modsatte. Om man tilhører den ene eller anden gruppe, så er det et faktum, at der til stadighed er et emne, som der nok kunne skrives mere om: Danske soldater i tysk uniform under II Verdenskrig, idet beretningerne ofte handler om de mest kendte - bl.a. Søren Kam. Dette er ikke et nemt emne at behandle, idet det til stadighed er et meget følelsesladet emne; men en forfatter, der har taget emnet op, og som kommer godt omkring det, og som slipper afsted med det, er Frank Bøgh.

”Krigeren: K.B.Martinsen, officer og landsforræder” (herefter: ”Krigeren”) fra 2005 er beretningen om Knud Børge Martinsen, der måske mest af alt er kendt for at have stået i spidsen for det forhadte Schalburgkorpset, hvis opgave det var at bistå den tyske besættelsesmagt med at opretholde lov og orden. På sigt skulle Schalburgkorpset også medvirke til germanisering og nazificering af danskerne. Bogen handler om Knud Børge Martinsen som person, og den fortæller om episoder fra fronten, som sikkert havde været at hædre ud fra et militært og operativt synspunkt, hvis det da ikke lige var fordi, uniform var tysk og ikke fx engelsk; men Frank Bøgh gør det på en måde, hvorpå man ikke væmmes.

”Krigeren” kommer dog omkring mere end blot II Verdenskrig. Fx får man kendskab til mellemkrigstidens internationale militære samarbejder i Europa, som Knud Børge Martinsen som ung officer blev en del af; og hvis ikke han i 1941 havde meldt sig til Waffen-SS, kunne han sikkert havde bragt det vidt inden for det danske forsvar. Således var han i 1940 med sin deltagelse i generalstabskursus på Frederiksberg Slot godt på vej. Knud Børge Martinsen, der opnåede graden SS-Obersturmbannführer (svarende til oberstløjtnant) blev Frikorps Danmarks fjerde chef.

Frank Bøgh kommer i bogens slutning også ind på retsopgøret, som Knud Børge Martinsen fik lov til at opleve på nærmeste hold. Som dømt til døden blev han den 25. juni 1949 henrettet ved skydning. Eksekveringen af dødsdommen fandt sted i Henrettelsesskuret på Christianshavn. Knud Børge Martinsen fortrød ikke at have kæmpet i tysk uniform, og han accepterede, at krigens vinder er den, der skriver historien og fastsætter, hvad der ret, og hvad der er uret.

”Krigeren” er en nem, overskuelig og letlæselig bog, som giver indsigt.

Frank Bøgh er pensioneret politibetjent, og han har i sit forfatterskab koncentreret sig meget om besættelsestiden. ”Krigeren” er Frank Bøghs sjette bog, og den er blevet genoptrykt flere gange - senest i 2015 - nu under titlen: ”K.B.Martinsen: dansk officer og landsforræder”.