Underviserdag 2022 bliver til Sikkerhedspolitisk Dag 2022

Oprindeligt var det tanken at gennemføre et arrangement primært rettet mod undervisere på alle niveauer. Det har dog vist sig, at interessen for arrangementet fra andre end undervisere har været stor. Derfor er det besluttet at åbne arrangementet op for alle - nu under titlen Sikkerhedspolitisk Dag 2022.

Det koster kr. 750,00 at deltage, idet deltagergebyret bl.a. vil dække forplejning.

Ønsker du at deltage i Sikkerhedspolitisk Dag 2022, skal du senest den 14. oktober 2022 kl. 1200 sende os en e-mail via tilmelding@atlant.dk. Er I en gruppe, må I gerne nøjes med kun at sende én e-mail med samtlige deltageres navne anført.

Spørgsmål til arrangementet kan rettes til sekretariatschef Niels-Ole Mannerup via e-mail nioma@atlant.dk.

Den 25. september 2022 kl. 2042/nom

Polen kan blive militær stormagt

Polen er ved at blive en militær stormagt i Europa. Det kan ændre forholdene i både EU og NATO.

Læs artikel i Ræson.

Den 6. september 2022/lbs

Støt Atlant

Hvem er Atlantsammenslutningen?

Atlantsammenslutningen er en sikkerhedspolitisk tænketank, der blev oprettet i 1950 som følge af Danmarks nyerhvervede medlemskab af NATO, hvor neutralitet blev ændret til alliancesamarbejde. Den nye udenrigspolitiske retning affødte et behov for at informere befolkningen om Danmarks ændrede internationale rolle, og resultatet blev oprettelsen af Atlantsammenslutningen.

Som uafhængig folkeoplysningsorganisation (der er medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd) har Atlantsammenslutningen siden 1950 haft til opgave at oplyse danskerne om udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik.

Atlantsammenslutningen har et højt ambitionsniveau - alle døgnets 24 timer. Resultatet er sædvanligvis månedlige seminarer for op til 100 personer, ligesom der også afvikles konferencer for op til 200 personer - hvis konferencen gennemføres på Frederiksberg Slot. Endelig gæster Atlantsammenslutningens personale myndigheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner m.fl. Derudover anvender medierne ofte Atlantsammenslutningens medarbejdere som eksperter i forbindelse med dækningen af sikkerhedspolitiske problemstillinger.

Støtte fra samarbejdspartnere

Siden 1950 har Atlantsammenslutningen informeret om det transatlantiske samarbejde. Det var en direkte følge af Danmarks medlemskab af NATO året forinden. Siden har Atlantsammenslutningen udviklet sig en moderne og internationalt orienteret sikkerhedspolitisk tænketank. Atlantsammenslutningens arbejde tager fortsat udspring i NATO-samarbejdet, men med et mere og mere integreret sikkerhedspolitisk miljø, er EU, FN samt fx OSCE blevet en del af det faste fundament for Atlantsammenslutningen. Derudover har Atlantsammenslutningen konstant et øje på dansk udenrigs- og forsvarspolitik, ligesom der følges op på, hvad Danmarks samarbejdspartnere foretager sig af direkte eller indirekte indflydelse. Al Atlantsammenslutningens arbejde sker med en forskningsbaseret tilgang, som har til opgave at oplyse danskerne om udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik.

Atlantsammenslutningen støttes af en årlig finanslovsbevilling via Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet; men driftstilskuddene er af begrænset størrelse. Derfor er Atlantsammenslutningen afhængig af tilskud fra fx fonde, firmaer og ikke mindst privatpersoner. Ved at give et bidrag - stort som småt - er man således med til at sikre kvaliteten af arrangementer og publikationer m.m.

Man kan støtte Atlantsammenslutningen ved at sende et bidrag via MobilePay 166802.

Den 22. april 2021 kl. 0754/nom


Støt Atlant

Nyheder


Personalenyt den 12. september 2022

12. september 2022


Flagdag for Danmarks Udsendte

5. september 2022


At tro på det gode kan være en forvrængning af sandheden - især på det sikkerhedspolitiske område

1. september 2022


Hvordan bliver fremtidens balance mellem forsvars-, handels- og erhvervspolitik?

30. august 2022


Atlantsammenslutningen deltager på Klimafolkemødet 2022

29. august 2022


Se flere nyheder


Kalender


31. oktober 2022

Kl. 09:00 Underviserdag 2022


Se hele kalenderen