Ukrainekrigen 1 år efter - podcast og video

Ukrainekrigen - vi har lavet en ny podcast om krigen, hvor der fokuseres på følgende:

Stormagtsopgør

 • Kunne vi vide det? 2007, 2008 og 2014 burde have advaret os.
 • I dag - det gode - demokratier, Afghanistan.
 • EU NATO virker
 • Kina tør ikke helt, men Rusland må ikke tabe
 • Stormagtsopgør - Indien
 • USA - kan de blive ved?

Det militære

 • Masse
 • Lagre
 • Alle fem domæner
 • Combined arms
 • Dele efterretninger
 • Forsvarsindustri

Der er brug for massiv folkeoplysning

 • Det er skræmmende med mængden af russisk og kinesiske trolde på nettet.
 • Der er mange danskere, der forbløffende nok siger, at der ikke er demokrati i Danmark, og som har holdninger, der er meget langt fra virkeligheden.

Find podcasten via Soundcloud

Find som video på YouTube

Forsvaret har brug for nye kapaciteter - og lever ikke op til NATO's styrkemål

Danmark lever ikke op til NATO’s styrkemål. Kun på 2 ud af nu styrkemål er vi i hus. Dette vil kræve massive investeringer at nå. Både i form af mandskab, som materiel og uddannelse.

m

Forsvaret har i et dokument beskrevet de kapaciteter man ønsker.

Støt Atlant

Hvem er Atlantsammenslutningen?

Atlantsammenslutningen er en sikkerhedspolitisk tænketank, der blev oprettet i 1950 som følge af Danmarks nyerhvervede medlemskab af NATO, hvor neutralitet blev ændret til alliancesamarbejde. Den nye udenrigspolitiske retning affødte et behov for at informere befolkningen om Danmarks ændrede internationale rolle, og resultatet blev oprettelsen af Atlantsammenslutningen.

Som uafhængig folkeoplysningsorganisation (der er medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd) har Atlantsammenslutningen siden 1950 haft til opgave at oplyse danskerne om udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik.

Atlantsammenslutningen har et højt ambitionsniveau - alle døgnets 24 timer. Resultatet er sædvanligvis månedlige seminarer for op til 100 personer, ligesom der også afvikles konferencer for op til 200 personer - hvis konferencen gennemføres på Frederiksberg Slot. Endelig gæster Atlantsammenslutningens personale myndigheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner m.fl. Derudover anvender medierne ofte Atlantsammenslutningens medarbejdere som eksperter i forbindelse med dækningen af sikkerhedspolitiske problemstillinger.

Støtte fra samarbejdspartnere

Siden 1950 har Atlantsammenslutningen informeret om det transatlantiske samarbejde. Det var en direkte følge af Danmarks medlemskab af NATO året forinden. Siden har Atlantsammenslutningen udviklet sig en moderne og internationalt orienteret sikkerhedspolitisk tænketank. Atlantsammenslutningens arbejde tager fortsat udspring i NATO-samarbejdet, men med et mere og mere integreret sikkerhedspolitisk miljø, er EU, FN samt fx OSCE blevet en del af det faste fundament for Atlantsammenslutningen. Derudover har Atlantsammenslutningen konstant et øje på dansk udenrigs- og forsvarspolitik, ligesom der følges op på, hvad Danmarks samarbejdspartnere foretager sig af direkte eller indirekte indflydelse. Al Atlantsammenslutningens arbejde sker med en forskningsbaseret tilgang, som har til opgave at oplyse danskerne om udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik.

Atlantsammenslutningen støttes af en årlig finanslovsbevilling via Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet; men driftstilskuddene er af begrænset størrelse. Derfor er Atlantsammenslutningen afhængig af tilskud fra fx fonde, firmaer og ikke mindst privatpersoner. Ved at give et bidrag - stort som småt - er man således med til at sikre kvaliteten af arrangementer og publikationer m.m.

Man kan støtte Atlantsammenslutningen ved at sende et bidrag via MobilePay 166802.

Den 22. april 2021 kl. 0754/nom


Støt Atlant

Nyheder


De 7 mest effektive våben på slagmarken i Ukraine?

17. marts 2023


Stol ikke på Kinas gode intentioner - de vil noget andet end de vestlige demokratier

23. februar 2023


Store ønsker til genoprustning af Forsvaret

3. februar 2023


Stillingsopslag: Praktikanter til ulønnet universitetspraktik

5. januar 2023


Vil krigshistorien på ukrainsk grund gentage sig i 2022/2023?

23. december 2022


Se flere nyheder