Polens oprustning

Polen er ved at blive en af de stærkest rustede europæiske stater, og Polen har accelereret sin oprustning over de seneste år. Dette vil ændre magtbalancen internt i EU og NATO på længere sigt. Derfor bør vi i Danmark nøje følge den polske udvikling.

Find Atlant Info her.

Forsvarsforlig og NATO’s forventninger til Danmark

Inden juli skal 2023 skal der indgås et nyt forsvarsforlig. Det har fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen sat sig som må. NATO er rammen for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik og det gør, at det danske forsvars og derved forsvarsforliget skal tilpasses de krav som alliancen stiller til sine medlemsstater. Dette Atlant Info søger at afdække, hvad NATO stiller af krav til Danmark.

Støt Atlant

Hvem er Atlantsammenslutningen?

Atlantsammenslutningen er en sikkerhedspolitisk tænketank, der blev oprettet i 1950 som følge af Danmarks nyerhvervede medlemskab af NATO, hvor neutralitet blev ændret til alliancesamarbejde. Den nye udenrigspolitiske retning affødte et behov for at informere befolkningen om Danmarks ændrede internationale rolle, og resultatet blev oprettelsen af Atlantsammenslutningen.

Som uafhængig folkeoplysningsorganisation (der er medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd) har Atlantsammenslutningen siden 1950 haft til opgave at oplyse danskerne om udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik.

Atlantsammenslutningen har et højt ambitionsniveau - alle døgnets 24 timer. Resultatet er sædvanligvis månedlige seminarer for op til 100 personer, ligesom der også afvikles konferencer for op til 200 personer - hvis konferencen gennemføres på Frederiksberg Slot. Endelig gæster Atlantsammenslutningens personale myndigheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner m.fl. Derudover anvender medierne ofte Atlantsammenslutningens medarbejdere som eksperter i forbindelse med dækningen af sikkerhedspolitiske problemstillinger.

Støtte fra samarbejdspartnere

Siden 1950 har Atlantsammenslutningen informeret om det transatlantiske samarbejde. Det var en direkte følge af Danmarks medlemskab af NATO året forinden. Siden har Atlantsammenslutningen udviklet sig en moderne og internationalt orienteret sikkerhedspolitisk tænketank. Atlantsammenslutningens arbejde tager fortsat udspring i NATO-samarbejdet, men med et mere og mere integreret sikkerhedspolitisk miljø, er EU, FN samt fx OSCE blevet en del af det faste fundament for Atlantsammenslutningen. Derudover har Atlantsammenslutningen konstant et øje på dansk udenrigs- og forsvarspolitik, ligesom der følges op på, hvad Danmarks samarbejdspartnere foretager sig af direkte eller indirekte indflydelse. Al Atlantsammenslutningens arbejde sker med en forskningsbaseret tilgang, som har til opgave at oplyse danskerne om udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik.

Atlantsammenslutningen støttes af en årlig finanslovsbevilling via Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet; men driftstilskuddene er af begrænset størrelse. Derfor er Atlantsammenslutningen afhængig af tilskud fra fx fonde, firmaer og ikke mindst privatpersoner. Ved at give et bidrag - stort som småt - er man således med til at sikre kvaliteten af arrangementer og publikationer m.m.

Man kan støtte Atlantsammenslutningen ved at sende et bidrag via MobilePay 166802.

Den 22. april 2021 kl. 0754/nom


Støt Atlant

Nyheder


NATO skal vælge ny generalsekretær til sommer - Nyt AtlantInfo

26. maj 2023


De 7 mest effektive våben på slagmarken i Ukraine?

17. marts 2023


Stol ikke på Kinas gode intentioner - de vil noget andet end de vestlige demokratier

23. februar 2023


Store ønsker til genoprustning af Forsvaret

3. februar 2023


Stillingsopslag: Praktikanter til ulønnet universitetspraktik

5. januar 2023


Se flere nyheder