Atlantsammenslutningen samarbejder om husstandsomdelt avis om EU-forsvarsforbeholdet

Atlantsammenslutningen har med Demokrati i Europa Oplysningsforbundet (DEO) samt forsvarsnetmediet OLFI og Rådet for international Konfliktløsning indgået et samarbejde med henblik på at skabe oplysning om folkeafstemningen om afskaffelsen af det danske EU-forsvarsforbehold. Samarbejdet omfatter bl.a. ”Avisen om Forsvarsforbeholdet”, der udgives som led i den almindelige folkeoplysning.

Læs mere om avisen og EU-forsvarsforbeholdet via hjemmesiden www.eu-forbeholdet.dk.

Den 11. maj 2022 kl. 0843/nom

Folkeafstemning om det danske EU-forsvarsforbehold

Atlantsammenslutningen har søsat en serie af videoer, som med rod i folkeafstemningen af det danske EU-forsvarsforbehold sætter fokus på Europas forsvarspolitiske kurs. Det sker med særligt fokus på relationerne til NATO og USA samt bl.a. mere konkrete emner som cybersikkerhed, forskning, dansk erhvervsliv m.m.

To nye videoer er nu kommet til.

I den tredie video taler forsvars- og sikkerhedspolitisk chef i Dansk Industri Joachim Finkielman om det danske EU-forsvarsforbeholds betydning for danske virksomheder.

I den fjerde video taler prorektor ved DTU ph.d. Rasmus Larsen om det danske EU-forsvarsforbeholds betydning for dansk forskning.

Alle videoer i anledning af folkeafstemningen om det danske EU-forsvarsforbehold kan findes her.

Henvendelse fra medierne om Atlantsammenslutningens syn på det danske EU-forsvarsbehold og spørgsmål til videoerne bedes rettet til kommunikationskonsulent Kirstine Ottesen via e-mail ottesen@atlant.dk.

Den 19. maj 2022 kl. 0546/nom

 

Hvem er Atlantsammenslutningen?

Atlantsammenslutningen er en sikkerhedspolitisk tænketank, der blev oprettet i 1950 som følge af Danmarks nyerhvervede medlemskab af NATO, hvor neutralitet blev ændret til alliancesamarbejde. Den nye udenrigspolitiske retning affødte et behov for at informere befolkningen om Danmarks ændrede internationale rolle, og resultatet blev oprettelsen af Atlantsammenslutningen.

Som uafhængig folkeoplysningsorganisation (der er medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd) har Atlantsammenslutningen siden 1950 haft til opgave at oplyse danskerne om udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik.

Atlantsammenslutningen har et højt ambitionsniveau - alle døgnets 24 timer. Resultatet er sædvanligvis månedlige seminarer for op til 100 personer, ligesom der også afvikles konferencer for op til 200 personer - hvis konferencen gennemføres på Frederiksberg Slot. Endelig gæster Atlantsammenslutningens personale myndigheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner m.fl. Derudover anvender medierne ofte Atlantsammenslutningens medarbejdere som eksperter i forbindelse med dækningen af sikkerhedspolitiske problemstillinger.

Støtte fra samarbejdspartnere

Siden 1950 har Atlantsammenslutningen informeret om det transatlantiske samarbejde. Det var en direkte følge af Danmarks medlemskab af NATO året forinden. Siden har Atlantsammenslutningen udviklet sig en moderne og internationalt orienteret sikkerhedspolitisk tænketank. Atlantsammenslutningens arbejde tager fortsat udspring i NATO-samarbejdet, men med et mere og mere integreret sikkerhedspolitisk miljø, er EU, FN samt fx OSCE blevet en del af det faste fundament for Atlantsammenslutningen. Derudover har Atlantsammenslutningen konstant et øje på dansk udenrigs- og forsvarspolitik, ligesom der følges op på, hvad Danmarks samarbejdspartnere foretager sig af direkte eller indirekte indflydelse. Al Atlantsammenslutningens arbejde sker med en forskningsbaseret tilgang, som har til opgave at oplyse danskerne om udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik.

Atlantsammenslutningen støttes af en årlig finanslovsbevilling via Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet; men driftstilskuddene er af begrænset størrelse. Derfor er Atlantsammenslutningen afhængig af tilskud fra fx fonde, firmaer og ikke mindst privatpersoner. Ved at give et bidrag - stort som småt - er man således med til at sikre kvaliteten af arrangementer og publikationer m.m.

Man kan støtte Atlantsammenslutningen ved at sende et bidrag via MobilePay 166802.

Den 22. april 2021 kl. 0754/nom


Støt Atlant

Nyheder


Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe svarede under TV2/News’ partilederdebat i Aarhus på spørgsmål om det danske EU-forsvarsforbehold

19. maj 2022


Atlantsammenslutningen svarer den 18. maj 2022 på spørgsmål live under TV2/News’ partilederdebat

18. maj 2022


Hvad sker der på olie- og gasmarkederne i Europa?

17. maj 2022


Atlantsammenslutningen udgiver videoserie med fokus på europæiske forsvarspolitik

11. maj 2022


Atlantsammenslutningen udgiver publikation om fremtidens krige og krigsformer

5. maj 2022


Se flere nyheder