NATO Strategic Concept som vedtaget på NATO-topmødet i Madrid 2022

Som det indtil flere gange i løbet af den 29. juni 2022 blev tilkendegivet, så blev dagen historisk set med NATO-briller. Finland og Sverige inviteres til at træde ind i forsvarsalliancen, og striden med Tyrkiet blev dermed bilagt; og samtidig blev NATO Strategic Concept - NATO’s strategiske koncept - vedtaget i forandret form. Dermed udgør NATO’s strategiske koncept sammen med selve NATO-pagten de to vigtigste dokumenter inden for forsvarsalliancen.

Klik her for at læse mere om NATO's strategiske koncept.

Den 30. juni 2022 kl. 0625/nom

Sikkerhedspolitiske oplæg

Som et led i sit virke som folkeoplysningsorganisation tilbyder Atlantsammenslutningen sikkerhedspolitiske oplæg. Det kan være foredrag, og det kan være fx Sikkerhedspolitisk Dag, der består af både foredrag og workshops.

Kontakt Atlantsammenslutningen via e-mail atlant@atlant.dk og lad os sammen se på emner samt tid og sted.

Den 3. august 2022 kl. 0933/nom

 

Støt Atlant

Hvem er Atlantsammenslutningen?

Atlantsammenslutningen er en sikkerhedspolitisk tænketank, der blev oprettet i 1950 som følge af Danmarks nyerhvervede medlemskab af NATO, hvor neutralitet blev ændret til alliancesamarbejde. Den nye udenrigspolitiske retning affødte et behov for at informere befolkningen om Danmarks ændrede internationale rolle, og resultatet blev oprettelsen af Atlantsammenslutningen.

Som uafhængig folkeoplysningsorganisation (der er medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd) har Atlantsammenslutningen siden 1950 haft til opgave at oplyse danskerne om udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik.

Atlantsammenslutningen har et højt ambitionsniveau - alle døgnets 24 timer. Resultatet er sædvanligvis månedlige seminarer for op til 100 personer, ligesom der også afvikles konferencer for op til 200 personer - hvis konferencen gennemføres på Frederiksberg Slot. Endelig gæster Atlantsammenslutningens personale myndigheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner m.fl. Derudover anvender medierne ofte Atlantsammenslutningens medarbejdere som eksperter i forbindelse med dækningen af sikkerhedspolitiske problemstillinger.

Støtte fra samarbejdspartnere

Siden 1950 har Atlantsammenslutningen informeret om det transatlantiske samarbejde. Det var en direkte følge af Danmarks medlemskab af NATO året forinden. Siden har Atlantsammenslutningen udviklet sig en moderne og internationalt orienteret sikkerhedspolitisk tænketank. Atlantsammenslutningens arbejde tager fortsat udspring i NATO-samarbejdet, men med et mere og mere integreret sikkerhedspolitisk miljø, er EU, FN samt fx OSCE blevet en del af det faste fundament for Atlantsammenslutningen. Derudover har Atlantsammenslutningen konstant et øje på dansk udenrigs- og forsvarspolitik, ligesom der følges op på, hvad Danmarks samarbejdspartnere foretager sig af direkte eller indirekte indflydelse. Al Atlantsammenslutningens arbejde sker med en forskningsbaseret tilgang, som har til opgave at oplyse danskerne om udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik.

Atlantsammenslutningen støttes af en årlig finanslovsbevilling via Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet; men driftstilskuddene er af begrænset størrelse. Derfor er Atlantsammenslutningen afhængig af tilskud fra fx fonde, firmaer og ikke mindst privatpersoner. Ved at give et bidrag - stort som småt - er man således med til at sikre kvaliteten af arrangementer og publikationer m.m.

Man kan støtte Atlantsammenslutningen ved at sende et bidrag via MobilePay 166802.

Den 22. april 2021 kl. 0754/nom


Støt Atlant

Nyheder


NATO Strategic Concept som vedtaget på NATO-topmødet i Madrid 2022

30. juni 2022


Mindeord i anledning af Uffe Ellemann-Jensens død

28. juni 2022


Et fundamentalt skifte - generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwes tanker om Danmark og NATO efter NATO-generalsekretær Jens Stoltenbergs pressemøde den 27. juni 2022

28. juni 2022


Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwes medvirken den 28. juni 2022 kl. 0710 i TV2/News forud for NATO-topmødet i Madrid 2022

28. juni 2022


Nyt Atlant Info om NATO-topmødet i Madrid - store problemer skal løses

27. juni 2022


Se flere nyheder