FN's Generalforsamling fordømmer Den russiske Føderation og opfordrer til dialog

FN og et overvejende flertal af FN’s medlemsstater er på Ukraines side i forsvarskampen mod Den russiske Føderation. FN støtter Ukraines forsvarskamp...i alle tilfælde politisk...begrundet i det juridiske fundament for FN-systemet...og der stilles krav til Den russiske Føderation om at trække alle militære styrker ud af Ukraine; men hér-og-nu bliver det ved det, for FN’s Generalforsamlings Resolution A/ES-11/L.5 af 7. oktober 2022 (klik her) - beskrevet i medierne primært 12./13. oktober 2022 - opildner ikke til international væbnet handling til fordel for Ukraine og Ukraines frihedskamp. Klik her for at læse en mere dybdegående analyse af en af de sjældne resolutioner vedtaget i FN's Generalforsamling.

Den 14. oktober 2022 kl. 1434/nom

USA's National Security Strategy 2022 er udkommet

Den 12. oktober 2022 udkom USA's National Security Strategy 2022 (klik her). Den slår fast, at USA fortsat skal spille en afgørende rolle på den sikkerhedspolitiske scene - bl.a. for at imødegå den udvikling, autokrater og antidemokratiske kræfter netop nu står for, som i alvorlig grad kan true verdensfreden. Også klima- og miljøudfordringerne skal tages meget seriøse, mener præsident Joe Biden.

Den 20. oktober 2022 kl. 0614/nom

Støt Atlant

Hvem er Atlantsammenslutningen?

Atlantsammenslutningen er en sikkerhedspolitisk tænketank, der blev oprettet i 1950 som følge af Danmarks nyerhvervede medlemskab af NATO, hvor neutralitet blev ændret til alliancesamarbejde. Den nye udenrigspolitiske retning affødte et behov for at informere befolkningen om Danmarks ændrede internationale rolle, og resultatet blev oprettelsen af Atlantsammenslutningen.

Som uafhængig folkeoplysningsorganisation (der er medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd) har Atlantsammenslutningen siden 1950 haft til opgave at oplyse danskerne om udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik.

Atlantsammenslutningen har et højt ambitionsniveau - alle døgnets 24 timer. Resultatet er sædvanligvis månedlige seminarer for op til 100 personer, ligesom der også afvikles konferencer for op til 200 personer - hvis konferencen gennemføres på Frederiksberg Slot. Endelig gæster Atlantsammenslutningens personale myndigheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner m.fl. Derudover anvender medierne ofte Atlantsammenslutningens medarbejdere som eksperter i forbindelse med dækningen af sikkerhedspolitiske problemstillinger.

Støtte fra samarbejdspartnere

Siden 1950 har Atlantsammenslutningen informeret om det transatlantiske samarbejde. Det var en direkte følge af Danmarks medlemskab af NATO året forinden. Siden har Atlantsammenslutningen udviklet sig en moderne og internationalt orienteret sikkerhedspolitisk tænketank. Atlantsammenslutningens arbejde tager fortsat udspring i NATO-samarbejdet, men med et mere og mere integreret sikkerhedspolitisk miljø, er EU, FN samt fx OSCE blevet en del af det faste fundament for Atlantsammenslutningen. Derudover har Atlantsammenslutningen konstant et øje på dansk udenrigs- og forsvarspolitik, ligesom der følges op på, hvad Danmarks samarbejdspartnere foretager sig af direkte eller indirekte indflydelse. Al Atlantsammenslutningens arbejde sker med en forskningsbaseret tilgang, som har til opgave at oplyse danskerne om udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik.

Atlantsammenslutningen støttes af en årlig finanslovsbevilling via Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet; men driftstilskuddene er af begrænset størrelse. Derfor er Atlantsammenslutningen afhængig af tilskud fra fx fonde, firmaer og ikke mindst privatpersoner. Ved at give et bidrag - stort som småt - er man således med til at sikre kvaliteten af arrangementer og publikationer m.m.

Man kan støtte Atlantsammenslutningen ved at sende et bidrag via MobilePay 166802.

Den 22. april 2021 kl. 0754/nom


Støt Atlant

Nyheder


Atlantsammenslutningen deltager i parade i Kastellet i anledning af FN-dagen 2022

24. oktober 2022


Tanker på FN-dagen fra en FN-veteran

24. oktober 2022


USA's National Security Strategy 2022 er udkommet

20. oktober 2022


Stillingsopslag: Atlantsammenslutningen søger ulønnede praktikanter til praktikanthold 23-1

19. oktober 2022


1. november 2022 er ny dato for seminaret om Zilmer-rapporten

16. oktober 2022


Se flere nyheder