Udgivelse af Atlant Brief om samarbejdet mellem EU og NATO

”Samarbejdet mellem EU og NATO - Europas nye sikkerhedspolitik” er et Atlant Brief med det klare formål at give et indblik i EU’s og NATO’s nye strategier og at klarlægge både hovedpointerne og de nye politiske retninger. Derudover bliver EU’s og NATO’s indsats i Ukraine gennemgået for i kortfattet form at undersøge opgavefordelingen mellem EU og NATO.

Atlant Briefet er skrevet af generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe og praktikant Amanda Cecilie Haar-Jørgensen.

Den 15. december 2022 kl. 0752/nom

Forsvarets Efterretningstjeneste udgiver ny trusselsvurdering

»Krigen i Ukraine har mere end nogen anden krise i de seneste årtier gjort sikkerhedspolitik nærværende for mange. Vi oplever en stor erobringskrig i Europa og et Rusland, der forsøger at påvirke os ved at true, afbryde energiforsyningen og sprede falsk information.

De vestlige lande har reageret ved at stå sammen, og efter mange år som neutrale lande er Sverige og Finland på vej ind i NATO.

Danmark og Vesten står over for en langvarig konflikt med Rusland, hvor Rusland vil bruge mange forskellige midler til at skabe frygt og usikkerhed i vores lande. Rusland ønsker som udgangspunkt ikke en krig med NATO, men Ruslands adfærd har ændret den sikkerhedspolitiske situation på måder, som får stor betydning for Danmark i de kommende år...«

Således lyder indledningen i Forsvarets Efterretningstjenestes trusselsvurdering 2022, som netop er udkommet; og afsenderen af truslerne er klar: Kina og Rusland. Derfor er det vigtigt, at der arbejdes med de opdaterede trusselsbilleder for derved at sikre dansk sikkerhed.

Den 21. december 2022 kl. 1338/nom

Støt Atlant

Hvem er Atlantsammenslutningen?

Atlantsammenslutningen er en sikkerhedspolitisk tænketank, der blev oprettet i 1950 som følge af Danmarks nyerhvervede medlemskab af NATO, hvor neutralitet blev ændret til alliancesamarbejde. Den nye udenrigspolitiske retning affødte et behov for at informere befolkningen om Danmarks ændrede internationale rolle, og resultatet blev oprettelsen af Atlantsammenslutningen.

Som uafhængig folkeoplysningsorganisation (der er medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd) har Atlantsammenslutningen siden 1950 haft til opgave at oplyse danskerne om udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik.

Atlantsammenslutningen har et højt ambitionsniveau - alle døgnets 24 timer. Resultatet er sædvanligvis månedlige seminarer for op til 100 personer, ligesom der også afvikles konferencer for op til 200 personer - hvis konferencen gennemføres på Frederiksberg Slot. Endelig gæster Atlantsammenslutningens personale myndigheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner m.fl. Derudover anvender medierne ofte Atlantsammenslutningens medarbejdere som eksperter i forbindelse med dækningen af sikkerhedspolitiske problemstillinger.

Støtte fra samarbejdspartnere

Siden 1950 har Atlantsammenslutningen informeret om det transatlantiske samarbejde. Det var en direkte følge af Danmarks medlemskab af NATO året forinden. Siden har Atlantsammenslutningen udviklet sig en moderne og internationalt orienteret sikkerhedspolitisk tænketank. Atlantsammenslutningens arbejde tager fortsat udspring i NATO-samarbejdet, men med et mere og mere integreret sikkerhedspolitisk miljø, er EU, FN samt fx OSCE blevet en del af det faste fundament for Atlantsammenslutningen. Derudover har Atlantsammenslutningen konstant et øje på dansk udenrigs- og forsvarspolitik, ligesom der følges op på, hvad Danmarks samarbejdspartnere foretager sig af direkte eller indirekte indflydelse. Al Atlantsammenslutningens arbejde sker med en forskningsbaseret tilgang, som har til opgave at oplyse danskerne om udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik.

Atlantsammenslutningen støttes af en årlig finanslovsbevilling via Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet; men driftstilskuddene er af begrænset størrelse. Derfor er Atlantsammenslutningen afhængig af tilskud fra fx fonde, firmaer og ikke mindst privatpersoner. Ved at give et bidrag - stort som småt - er man således med til at sikre kvaliteten af arrangementer og publikationer m.m.

Man kan støtte Atlantsammenslutningen ved at sende et bidrag via MobilePay 166802.

Den 22. april 2021 kl. 0754/nom


Støt Atlant

Nyheder


Stillingsopslag: Praktikanter til ulønnet universitetspraktik

5. januar 2023


Vil krigshistorien på ukrainsk grund gentage sig i 2022/2023?

23. december 2022


Forsvarets Efterretningstjeneste udgiver ny trusselsvurdering

21. december 2022


Atlantsammenslutningen udgiver nyt Atlant Brief om samarbejdet mellem EU og NATO

15. december 2022


Velkommen til Danmarks nye regering

15. december 2022


Se flere nyheder