AUKUS - ny sikkerhedspagt i det indopacifiske område...og hvad så?

Den 15. september 2021 så en ny sikkerhedspagt dagens lys. Dens navn er AUKUS. Sikkerhedspagten er et samarbejde mellem Australien, Storbritannien og USA, idet disse tre lande har fællesinteresser i det indopacifiske område - måske med direkte forbindelse til Kina og den kinesiske magtmanifestation i regionen. Lige nu koncentrerer AUKUS-præsentationen sig om atomdrevne ubåde, men der er formentlig meget mere i vente. Mange spørgsmål melder sig - og ét af disse spørgsmål er, hvorvidt en ny koldkrigsæra har taget sin begyndelse... 

Den 17. september 2021 var generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe af DR2 indkaldt som ekspert i "Deadline".

Klik her for at vide mere om AUKUS - og se (eller gense) DR2's "Deadline".

Den 19. september 2021 kl. 2022/nom

Video og Podcast

Mandagsparanoia nr. 67 (udgivet den 14. september 2021)

Mandagsparanoia er det ugentlige indspark om, hvad der på den sikkerhedspolitiske scene skal iagttages. Se med her, når Atlantsammenslutningens daglige leder, generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe giver sine bud på det, der kan få een til at ligge søvnløs.

I denne uge ses der på flg.:

I 1800-tallet blev Danmark splittet af debat om forsvarsforlig og udenrigspolitik – lad det ikke ske nu igen, hvor vi skal finde et europæisk ben i forsvarspolitikken. EU skal forholde sig til Kina, Rusland og kritisk infrastruktur. Det er store emner, og der er rigeligt at tage fat på...

Den 15. september 2021 kl. 1419/nom

Hvem er Atlantsammenslutningen?

Atlantsammenslutningen er en sikkerhedspolitisk tænketank, der blev oprettet i 1950 som følge af Danmarks nyerhvervede medlemskab af NATO, hvor neutralitet blev ændret til alliancesamarbejde. Den nye udenrigspolitiske retning affødte et behov for at informere befolkningen om Danmarks ændrede internationale rolle, og resultatet blev oprettelsen af Atlantsammenslutningen.

Som uafhængig folkeoplysningsorganisation (der er medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd) har Atlantsammenslutningen haft til opgave at oplyse danskerne om udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik i snart 70 år.

Atlantsammenslutningen har et højt ambitionsniveau - alle døgnets 24 timer. Resultatet er sædvanligvis månedlige seminarer for op til 100 personer, ligesom der også afvikles konferencer for op til 200 personer - hvis konferencen gennemføres på Frederiksberg Slot. Endelig gæster Atlantsammenslutningens personale myndigheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner m.fl. Derudover anvender medierne ofte Atlantsammenslutningens medarbejdere som eksperter i forbindelse med dækningen af sikkerhedspolitiske problemstillinger.

Støtte fra samarbejdspartnere

Siden 1950 har Atlantsammenslutningen informeret om det transatlantiske samarbejde. Det var en direkte følge af Danmarks medlemskab af NATO året forinden. Siden har Atlantsammenslutningen udviklet sig en moderne og internationalt orienteret sikkerhedspolitisk tænketank. Atlantsammenslutningens arbejde tager fortsat udspring i NATO-samarbejdet, men med et mere og mere integreret sikkerhedspolitisk miljø, er EU, FN samt fx OSCE blevet en del af det faste fundament for Atlantsammenslutningen. Derudover har Atlantsammenslutningen konstant et øje på dansk udenrigs- og forsvarspolitik, ligesom der følges op på, hvad Danmarks samarbejdspartnere foretager sig af direkte eller indirekte indflydelse. Al Atlantsammenslutningens arbejde sker med en forskningsbaseret tilgang, som har til opgave at oplyse danskerne om udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik.

Atlantsammenslutningen støttes af en årlig finanslovsbevilling via Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet; men driftstilskuddene er af begrænset størrelse. Derfor er Atlantsammenslutningen afhængig af tilskud fra fx fonde, firmaer og ikke mindst privatpersoner. Ved at give et bidrag - stort som småt - er man således med til at sikre kvaliteten af arrangementer og publikationer m.m.

Man kan støtte Atlantsammenslutningen ved at sende et bidrag via MobilePay 166802.

Den 22. april 2021 kl. 0754/nom