Virker sanktioner? Find ud af det ved at deltage i vores webinar den 12. maj 2021 kl. 1000

Den 12. maj 2021 kl. 1000 - webinar om sanktioner

Sanktioner er et vigtigt værktøj i international politik. FN-pagten og Traktaten om den europæiske Unions Funktionsmåde tillader brugen af sanktioner, men virker sanktioner? Det vil professor, ph.d. Rebecca Adler-Nissen drøfte med generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, når Atlantsammenslutningen den 12. maj 2021 kl. 1000 gennemfører et webinar om netop sanktioner.

I det 3. årtusinde er krig ikke det almindeligt anvendte værktøj til at manifestere sin magtposition. Samarbejde søges, idet krig kun skal ses som den sidste løsning, hvis alle andre løsninger er udtømte. Et af de værktøjer, der kan anvendes for at undgå at skulle tage den sidste løsning i anvendelse, er sanktioner. I forhold til Danmark er sanktionspolitik en vigtig del af den danske udenrigspolitik, uanset om der er tale om dansk udenrigspolitik alene eller dansk udenrigspolitik i regi af EU. Sanktioner har i sin grundsætning til formål at ændre adfærd eller politik - typisk inden for folkeret og menneskeret og øvrige demokratiske principper, idet sanktioner i praksis kan rettes mod internationale organisationer, stater og enkeltpersoner.

For at kunne deltage i webinaret, der transmitteres via Zoom, er onlinetimelding nødvendig (klik her).

Den 3. maj 2021 kl. 1740/nom

 

Video og Podcast

Mandagsparanoia

Mandagsparanoia er Atlantsammenslutningens ugentlige videopodcast om dansk og international sikkerhedspolitik og de udfordringer, som uvilkårligt påvirker.

Mandagsparanoia #63

  • Dansk piratbekæmpelse igen.
  • NATO’s årsrapport - der bruges penge på forsvaret i udlandet.
  • I Myanmar bliver kinesiske interesser angrebet - vil Kina intervenere og støtte diktaturet?
  • Stigende fødevarepriser udgør et problem for alverdens fattige, og det kan påvirke sikkerhedspolitikken.
  • Kina har fået en ny femårsplan - her satser man fortsat på uafhængighed på teknologiområdet. Det vil ramme os alle.

Podcastserie om konflikter, der synes glemt...

 

“De Glemte Konflikter” er en podcastserie produceret af Atlantsammenslutningen, som dykker ned i de konflikter der normalt ikke får lov at fylde i sendefladen. 

Det første afsnit handler om konflikten i Yemen. Vi tager dig igennem konfliktens oprindelse, udvikling og de komplekse problemstillinger den er omsluttet af.

Lyt med her!

SoundCloud

Spotify 

 

Hvem er Atlantsammenslutningen?

Atlantsammenslutningen er en sikkerhedspolitisk tænketank, der blev oprettet i 1950 som følge af Danmarks nyerhvervede medlemskab af NATO, hvor neutralitet blev ændret til alliancesamarbejde. Den nye udenrigspolitiske retning affødte et behov for at informere befolkningen om Danmarks ændrede internationale rolle, og resultatet blev oprettelsen af Atlantsammenslutningen.

Som uafhængig folkeoplysningsorganisation (der er medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd) har Atlantsammenslutningen haft til opgave at oplyse danskerne om udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik i snart 70 år.

Atlantsammenslutningen har et højt ambitionsniveau - alle døgnets 24 timer. Resultatet er sædvanligvis månedlige seminarer for op til 100 personer, ligesom der også afvikles konferencer for op til 200 personer - hvis konferencen gennemføres på Frederiksberg Slot. Endelig gæster Atlantsammenslutningens personale myndigheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner m.fl. Derudover anvender medierne ofte Atlantsammenslutningens medarbejdere som eksperter i forbindelse med dækningen af sikkerhedspolitiske problemstillinger.

Støtte fra samarbejdspartnere

Siden 1950 har Atlantsammenslutningen informeret om det transatlantiske samarbejde. Det var en direkte følge af Danmarks medlemskab af NATO året forinden. Siden har Atlantsammenslutningen udviklet sig en moderne og internationalt orienteret sikkerhedspolitisk tænketank. Atlantsammenslutningens arbejde tager fortsat udspring i NATO-samarbejdet, men med et mere og mere integreret sikkerhedspolitisk miljø, er EU, FN samt fx OSCE blevet en del af det faste fundament for Atlantsammenslutningen. Derudover har Atlantsammenslutningen konstant et øje på dansk udenrigs- og forsvarspolitik, ligesom der følges op på, hvad Danmarks samarbejdspartnere foretager sig af direkte eller indirekte indflydelse. Al Atlantsammenslutningens arbejde sker med en forskningsbaseret tilgang, som har til opgave at oplyse danskerne om udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik.

Atlantsammenslutningen støttes af en årlig finanslovsbevilling via Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet; men driftstilskuddene er af begrænset størrelse. Derfor er Atlantsammenslutningen afhængig af tilskud fra fx fonde, firmaer og ikke mindst privatpersoner. Ved at give et bidrag - stort som småt - er man således med til at sikre kvaliteten af arrangementer og publikationer m.m.

Man kan støtte Atlantsammenslutningen ved at sende et bidrag via MobilePay 166802.

Den 22. april 2021 kl. 0754/nom