Generalsekretæren gæstede den 4. marts 2021 Go' Morgen Danmark

 

 

 

 

 

 

Den 4. marts 2021 gæstede generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe Go' Morgen Danmark til en snak om, hvad covid-19-krisen har og får af betydning for international politik i forandring. Dette skal ikke mindst ses i lyset af nye relationer - bl.a. samarbejdet mellem Israel, Østrig og Danmark om muligheden for fælles vaccineproduktion.

Den 4. marts 2021 kl. 1534/nom

Video og Podcast

Mandagsparanoia

Mandagsparanoia er Atlantsammenslutningens ugentlige videopodcast om dansk og international sikkerhedspolitik og de udfordringer, som uvilkårligt påvirker.

Mandagsparanoia #61

  • EU udvikler forsvar og forsvarsindustri, men udvikler det også en kommandostruktur?
  • Kritisk infrastruktur har vist sig afgørende under covid-19. Vi kan nu få investeringer, der giver lagre, og muligvis udvider medico-industrien i EU.
  • Covid-19 stresstester folk og styreformer. I Libanon har det udløst voldsomme demonstrationer.
  • Trump er ikke færdig og vil fortsat dele USA, og det republikanske parti.
  • Kina mangler jurister til internationale retssager

Podcastserie - De Glemte Konflikter

 

“De Glemte Konflikter” er en podcastserie produceret af Atlantsammenslutningen, som dykker ned i de konflikter der normalt ikke får lov at fylde i sendefladen. 

Det første afsnit handler om konflikten i Yemen. Vi tager dig igennem konfliktens oprindelse, udvikling og de komplekse problemstillinger den er omsluttet af.

Lyt med her!

SoundCloud

Spotify 

 

Hvad er Atlantsammenslutningen?

Atlantsammenslutningen er en sikkerhedspolitisk tænketank, der blev oprettet i 1950 som følge af Danmarks nyerhvervede medlemskab af NATO, hvor neutralitet blev ændret til alliancesamarbejde. Den nye udenrigspolitiske retning affødte et behov for at informere befolkningen om Danmarks ændrede internationale rolle, og resultatet blev oprettelsen af Atlantsammenslutningen.

Som uafhængig folkeoplysningsorganisation (der er medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd) har Atlantsammenslutningen haft til opgave at oplyse danskerne om udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik i snart 70 år.

Atlantsammenslutningen har et højt ambitionsniveau - alle døgnets 24 timer. Resultatet er sædvanligvis månedlige seminarer for op til 100 personer, ligesom der også afvikles konferencer for op til 200 personer - hvis konferencen gennemføres på Frederiksberg Slot. Endelig gæster Atlantsammenslutningens personale myndigheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner m.fl. Derudover anvender medierne ofte Atlantsammenslutningens medarbejdere som eksperter i forbindelse med dækningen af sikkerhedspolitiske problemstillinger.

Sponsorer og Partnere

Atlantsammenslutningen støttes af en årlig finanslovsbevilling via Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet. Alligevel er Atlantsammenslutningen afhængig af tilskud fra fx fonde, firmaer og privatpersoner. Ved at give et bidrag, er man med til at sikre kvaliteten af vores arrangementer og publikationer i fremtiden.