Velkommen til efteråret 2020

Det er dansk højsommer, og endnu er der tid til det meteorologiske efterår skal bydes velkommen. Alligevel har mange lagt sommerferien 2020 bag sig. Derfor er det naturligt i dag at gøre reklame for én af Atlantsammenslutningens helt store satsninger i det kommende halvår: International Megatrends Konference 2020!

International Megatrends Konference 2020 afvikles på Frederiksberg Slot den 26. november 2020. Konferencen afvikles i samarbejde med CenSec, idet jeg er glad for den støtte og opbakning, CEO Klaus Bolving, CenSec, har udvist under hele planlægningsprocessen, og som har gjort et meget ambitiøst program muligt. Læs mere om International Megatrends Konference 2020 her.

Efteråret 2020 byder på et væld af arrangementer. Foruden megatrendskonferencen afholdes et seminar i anledning af FN’s 75-års-jubilæum, ligesom Atlantsammenslutningens 70-års-jubilæum også højtideligholdes med et seminar. Derudover er der ved at blive lagt sidste hånd på forskellige seminarer og konferencer, som vil blive offentliggjort i nærmeste fremtid.

Endelig vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak for indsatsen til praktikanthold 2020-1 og velkommen til praktikanthold 2020-2.

Mine medarbejdere og jeg glæder os til et spændende efterår, der med sikkerhed kommer til at blive præget af nationale og internationale sikkerhedspolitiske udfordringer...og vi glæder os til for alvor at tage fat...

Med venlig hilsen
Lars Bangert Struwe
generalsekretær, ph.d.

Mandagsparanoia

Mandagsparanoia er Atlantsammenslutningens ugentlige videopodcast om dansk og international sikkerhedspolitik og de udfordringer, som uvilkårligt påvirker.

I denne uge behandler Mandagsparanoia 55 flg.:

  • NATO og Kina – det strammer til.
  • Der er fortsat flygtninge i verden. Det kan udvikle sig til et stort problem.
  • Vi indfaser F-35 – situationen minder om, da man i 1970’erne indfasede F-16.
  • Vi har brug for magtkritik. Maria Ressa gør det i Filippinerne, men dømmes nu med love, der ikke var i kraft, da hun kritiserede.
  • USA er under forvandling. Gør forskellen i indvandring, at vi ikke har et transatlantisk forhold om få år?
  • Huawei og 5G er et problem. Fremmede ikke allierede magter må ikke få kontrol med vores kritiske infrastruktur.

Hvad er Atlantsammenslutningen?

Atlantsammenslutningen er en sikkerhedspolitisk tænketank, der blev oprettet i 1950 som følge af Danmarks nyerhvervede medlemskab af NATO, hvor neutralitet blev ændret til alliancesamarbejde. Den nye udenrigspolitiske retning affødte et behov for at informere befolkningen om Danmarks ændrede internationale rolle, og resultatet blev oprettelsen af Atlantsammenslutningen.

Som uafhængig folkeoplysningsorganisation (der er medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd) har Atlantsammenslutningen haft til opgave at oplyse danskerne om udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik i snart 70 år.

Atlantsammenslutningen har et højt ambitionsniveau - alle døgnets 24 timer. Resultatet er sædvanligvis månedlige seminarer for op til 100 personer, ligesom der også afvikles konferencer for op til 200 personer - hvis konferencen gennemføres på Frederiksberg Slot. Endelig gæster Atlantsammenslutningens personale myndigheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner m.fl. Derudover anvender medierne ofte Atlantsammenslutningens medarbejdere som eksperter i forbindelse med dækningen af sikkerhedspolitiske problemstillinger.

Sponsorer og Partnere

Atlantsammenslutningen støttes af en årlig finanslovsbevilling via Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet. Alligevel er Atlantsammenslutningen afhængig af tilskud fra fx fonde, firmaer og privatpersoner. Ved at give et bidrag, er man med til at sikre kvaliteten af vores arrangementer og publikationer i fremtiden.