Nyt Atlant Brief: "Er Iran skakmat?"

Iran bliver kontinuerligt presset af ydre magter, navnlig Saudi Arabien og USA. Samtidig presser indre faktorer det iranske regime, hvor folkelige demonstrationer i landet har ført til voldsomme repressalier fra myndighedernes side. Yderligere uroligheder i kølvandet på covid-19-krisen kan ikke udelukkes. De store spørgsmål netop nu er: Hvad sker der i Iran? - og kan den fremtidige udvikling forudses? Det ser Atlantsammenslutningen nærmere på i dette Atlant Brief (klik her).

"Er Iran skakmat?" er skrevet af Lars Bangert Struwe, Anne Kathrine Blom Andersen, Karoline Bredmose Thomsen, Morten Hetmar Vestergaard og Sebastian Nørgaard Llambías.

Mandagsparanoia

Mandagsparanoia er Atlantsammenslutningens ugentlige videopodcast om dansk og international sikkerhedspolitik og de udfordringer, som uvilkårligt påvirker.

I denne uge behandler Mandagsparanoia 49:

  • Vi skal være bekymrede over demokratiernes tilstand i Polen og Ungarn. EU kritiserer ikke nok Polen og Ungarn. EU får ikke fortalt, hvad unionen gør, og er meget lidt synlig.
  • I USA mangler vi ledelse – og Bernie Sanders skal se at trække sig.
  • Kina og Rusland  udfører påvirkningsoperationer mod hele den vestlige verden.

Hvad er Atlantsammenslutningen?

Atlantsammenslutningen er en sikkerhedspolitisk tænketank, der blev oprettet i 1950 som følge af Danmarks nyerhvervede medlemskab af NATO, hvor neutralitet blev ændret til alliancesamarbejde. Den nye udenrigspolitiske retning affødte et behov for at informere befolkningen om Danmarks ændrede internationale rolle, og resultatet blev oprettelsen af Atlantsammenslutningen.

Som uafhængig folkeoplysningsorganisation (der er medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd) har Atlantsammenslutningen haft til opgave at oplyse danskerne om udenrigs-, forsvars- og udenrigspolitik i snart 70 år.

Atlantsammenslutningen har et højt ambitionsniveau - alle døgnets 24 timer. Resultatet er sædvanligvis månedlige seminarer for op til 100 personer, ligesom der også afvikles konferencer for op til 200 personer - hvis konferencen gennemføres på Frederiksberg Slot. Endelig gæster Atlantsammenslutningens personale myndigheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner m.fl. Derudover anvender medierne ofte Atlantsammenslutningens medarbejdere som eksperter i forbindelse med dækningen af sikkerhedspolitiske problemstillinger.

Sponsorer og Partnere

Atlantsammenslutningen støttes af en årlig finanslovsbevilling via Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet. Alligevel er Atlantsammenslutningen afhængig af tilskud fra fx fonde, firmaer og privatpersoner. Ved at give et bidrag, er man med til at sikre kvaliteten af vores arrangementer og publikationer i fremtiden.