Webinar om ukrainekrisen og udgivelse af nyt Atlant Info

Den 21. januar 2021 kl. 1400-1530 besøger tidligere forsvarsattaché i Ukraine Claus Mathiesen og tidligere generalkonsul i Sankt Petersborg Jens Worning Sørensen Atlantsammenslutningen til en snak  om ukrainekrisen og dens betydning for bl.a. Danmark. Moderator er generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, idet han også vil bidrage til debatten med egne tanker og observationer.

Samtidig udgives nu et Atlant Info om ukrainekrisen med fokus på og gennemgang af de forhold, der har været med til at skabe den øjeblikkelige krise. Atlant Info'et kan downloades her.

Har man spørgsmål til ukrainekrisen, eller ønsker man spørgsmål taget under behandling på dagens webinar, kan man sende en e-mail direkte til generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe via e-mail lars@atlant.dk.

Den 21. januar 2022 kl. 1216/nom

Video og podcast

Mandagsparanoia nr. 71 (11. oktober 2021)

Anvender Danmark tilstrækkeligt med økonomiske midler på forsvaret? NATO er fortsat utilfreds, og der er ikke kun fokus på NATO-pagtens artikel 5, men også artikel 3 om evnen til selvforsvar. Det er if. generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe mærkeligt, at Danmark ikke ser de store trusler, mens Danmarks naboer er dybt bekymrede.

Den 13. oktober 2021 kl. 1037/nom

Hvem er Atlantsammenslutningen?

Atlantsammenslutningen er en sikkerhedspolitisk tænketank, der blev oprettet i 1950 som følge af Danmarks nyerhvervede medlemskab af NATO, hvor neutralitet blev ændret til alliancesamarbejde. Den nye udenrigspolitiske retning affødte et behov for at informere befolkningen om Danmarks ændrede internationale rolle, og resultatet blev oprettelsen af Atlantsammenslutningen.

Som uafhængig folkeoplysningsorganisation (der er medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd) har Atlantsammenslutningen haft til opgave at oplyse danskerne om udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik i snart 70 år.

Atlantsammenslutningen har et højt ambitionsniveau - alle døgnets 24 timer. Resultatet er sædvanligvis månedlige seminarer for op til 100 personer, ligesom der også afvikles konferencer for op til 200 personer - hvis konferencen gennemføres på Frederiksberg Slot. Endelig gæster Atlantsammenslutningens personale myndigheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner m.fl. Derudover anvender medierne ofte Atlantsammenslutningens medarbejdere som eksperter i forbindelse med dækningen af sikkerhedspolitiske problemstillinger.

Støtte fra samarbejdspartnere

Siden 1950 har Atlantsammenslutningen informeret om det transatlantiske samarbejde. Det var en direkte følge af Danmarks medlemskab af NATO året forinden. Siden har Atlantsammenslutningen udviklet sig en moderne og internationalt orienteret sikkerhedspolitisk tænketank. Atlantsammenslutningens arbejde tager fortsat udspring i NATO-samarbejdet, men med et mere og mere integreret sikkerhedspolitisk miljø, er EU, FN samt fx OSCE blevet en del af det faste fundament for Atlantsammenslutningen. Derudover har Atlantsammenslutningen konstant et øje på dansk udenrigs- og forsvarspolitik, ligesom der følges op på, hvad Danmarks samarbejdspartnere foretager sig af direkte eller indirekte indflydelse. Al Atlantsammenslutningens arbejde sker med en forskningsbaseret tilgang, som har til opgave at oplyse danskerne om udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik.

Atlantsammenslutningen støttes af en årlig finanslovsbevilling via Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet; men driftstilskuddene er af begrænset størrelse. Derfor er Atlantsammenslutningen afhængig af tilskud fra fx fonde, firmaer og ikke mindst privatpersoner. Ved at give et bidrag - stort som småt - er man således med til at sikre kvaliteten af arrangementer og publikationer m.m.

Man kan støtte Atlantsammenslutningen ved at sende et bidrag via MobilePay 166802.

Den 22. april 2021 kl. 0754/nom