15. december 2022

Velkommen til Danmarks nye regering

Den 15. december 2022 kunne statsminister Mette Frederiksen præsentere sit nye ministerhold, og det blev med nye ansigter i de ministerier, Atlantsammenslutningen har tættest kontakt med.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Atlantsammenslutningen har til hverdag bred kontakt til mange ministerier, men tre ministerier skiller sig dog ud qua Atlantsammenslutningens hovedvirke: Det transatlantiske samarbejde, som omfatter dansk og udenlandsk udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik. Derfor skal der lyde et særligt stort til lykke med Hendes Majestæt Dronningens udnævnelse af statsminister Mette Frederiksen; vicestatsminister og forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, idet alle øvrige ministre også lykønskes med deres udnævnelser.

Samtidig skal der lyde en stor tak for samarbejdet med nu tidligere udenrigsminister Jeppe Kofod og tidligere forsvarsminister Morten Bødskov samt tidligere transport- og ligestillingsminister Trine Bramsen, der oprindeligt var forsvarsminister under statsminister Mette Frederiksen.

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe udtaler i denne forbindelse:

»Den tætte kontakt til ministre og ministerier er for Atlantsammenslutningen af største betydning. Sikkerhedspolitik drejer sig om noget om omgående handling, og det har for mig været en glæde at have været inddraget indgående i det sikkerhedspolitiske arbejde over de seneste fire år. Dette gælder ikke mindst i forbindelse med samarbejdet i forbindelse med folkeafstemningen om afskaffelsen af det danske EU-forsvarsforbehold. Samtidig har samtlige nu tidligere ministre udvist Atlantsammenslutningen stor opmærksomhed ved bl.a. at deltage aktivt i Atlantsammenslutningens forskellige konferencer og seminarer, hvilket jeg kun kan takke for, idet jeg håber at kontakten kan bevares, selv om de officielle veje nu skilles.

Samtidig vil jeg gerne benytte lejligheden til at byde Jakob Ellemann-Jensen og Lars Løkke Rasmussen velkommen tilbage på Slotsholmen, idet begge er kendte ansigter i forhold til Atlantsammenslutningen.«

Med udnævnelsen af Jakob Ellemann-Jensen som minister udtræder han med omgående virkning af Atlantsammenslutningens repræsentantskab.

Der er ingen tvivl om, at hvedebrødsdagene for især Statsministeriet, Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet bliver få, for sikkerhedspolitik holder aldrig fri; og med de forventelige ændringer og justeringer i regeringsgrundlaget er der ingen tvivl om, at mange arbejdsopgaver i løbet af kort tid står for døren. Disse arbejdsgiveropgaver ser frem til at skulle støtte med at løse.

Den 15. december 2022 kl. 1000/nom