22. september 2021

Atlantsammenslutningen analyserer på forbundsdagsvalget 2021

Den 26. september 2021 går de tyske vælgere til stemmeurnerne for at vælge mindst 598 medlemmer til Forbundsdagen. Det bliver et spændende og på sin egen måde både forudsigeligt og uforudsigeligt forbundsdagsvalg. Ét er dog sikkert: Tyskland får sin niende forbundskansler, idet forbundskansler Angela Merkel ikke genopstiller.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Atlantsammenslutningen følger det tyske valg, som kan få indvirkning også på dansk sikkerhedspolitik; og i den anledning udgives artiklen ”Det tyske forbundsdagsvalg 2021” skrevet af generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe og stud.soc. Asger Bjerregaard Christiansen.

Atlantsammenslutningens daglige leder har som tysklandskender en særlig interesse i at kunne forudse, hvad der kommer til at ske efter forbundsdagsvalget 2021 - og til det har han kunnet gøre god brug af en af Atlantsammenslutningens nye praktikanter. Stud.soc. Asger Bjerregaard Christiansen studerer - ved siden af sit virke i Atlantsammenslutningen - ved University of Freiburg med Global Studies som studieretning. Begge vil sammen med det øvrige sekretariat følge forbundsdagsvalget 2021 tæt og i spænding, idet Atlantsammenslutningen allerede den 27. september 2021 vil være klar til at kunne analysere betydningen af valgudfaldet.

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe står til rådighed for pressen i tilfælde af spørgsmål om forbundsdagsvalget 2021. Atlantsammenslutningens daglige leder stiller op til online- og telefoninterview, men det er også muligt at få generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe til at stille op til fysisk debat og analyse. Ønsker pressen kontakt til generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe bedes man kontakte sekretariatschef Niels-Ole Mannerup via e-mail nioma@atlant.dk, som vil formidle kontakten.

Den 22. september 2021 kl. 0935/nom