5. september 2022

Flagdag for Danmarks Udsendte

Overalt i verdenen fejrer og minder man soldater. Ofte sker det i form gravmonumenter, men også veteraner fejres. I den vestlige verden fejres tillige afslutningen på I Verdenskrig (på engelsk Remembrance Day). Selvom Danmark fra tidlig tid har haft soldater udsendt, skulle man helt frem til 2009, før Danmark fik en officiel flagdag med sig på at hylde Danmarks veteraner - både de levende og de døde - for deres indsats.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Selvom der gennem tiden er gjort mange tanker om, hvorvidt - og hvordan - man skulle fejre danske veteraner for deres internationale indsats, kan man i særlig grad takke overkonstabel Kim Eg Thygesen for at være ophavsmanden til tanken om en national flagdag. Med forsvarsforliget 2004-2009 blev Flagdag for Danmarks Udsendte gjort til nationale flagdag, idet den 5. september blev valgt - en dag, der ikke har rod i nogen historisk begivenhed, men måske mest af alt blev valgt, fordi vejret som oftest viser sig fra sin bedste side...hvilket så ikke altid har været tilfældet siden 2009, hvor dagen ofte har været præget af regn i rå mængder.

Det blev en politisk beslutning, at Flagdag for Danmarks Udsendte er at regne fra 1948, hvilket følger af samme afgrænsning, som kan ses på Monument of Danmarks internationale Indsats, som findes i Kastellet, hvor en del af den nationale flagdags officielle program er henlagt til.

En veteran er en person, der som enkeltperson eller som udsendt med en organiseret enhed har været udsendt i mindst en international operation. Veteranen kan have været udsendt med forsvaret, politiet eller Beredskabsstyrelsen samt Udenrigsministeriet.

Der er i marts 2022 registreret i alt 39.245 veteraner. Veteraner blev dog ikke registreret elektronisk før 1992. Derfor skønnes det samlede antal personer, der har været udsendt for Danmark fra 1948 til 2020, at være op mod 60.000 veteraner.

Det følger af sagens natur, at det ofte er veteraner fra såkaldte skarpe missioner, som er i centrum, men i år er missionsspektret udvidet, idet forsvarschef general Flemming Lentfer udtaler:

»I år sender vi også vores anerkendelse og tak til de soldater, der i Baltikum og i vores øvrige nærområder er med til at sikre Danmark og er med til at sikre danske interesser i en verden, hvor usikkerheden og truslerne er rykket tættere på.«

Det forventes, at ca. 1.000 veteraner har været udsendt siden 2021, og det vil være dem, der er inviteret til parade på Christiansborg Slotsplads, hvor statsminister Mette Frederiksen; forsvarschef general Flemming Lentfer; og konstitueret rigspolitichef politidirektør Lene Frank vil tale til de fremmødte.

Paraden på Christiansborg Slotsplads er en del af den officielle markering af Flagdag for Danmarks Udsendte, der også omfatter kranselægning i Kastellet og mindegudstjeneste i Holmens Kirke. Klik her for at tilgå det officielle program for den nationale flagdag.

Derudover vil der være et utal af arrangementer for veteraner over alt i Danmark inkl. Grønland og Færøerne.

Ved dette års parader vil man kunne se en ny dansk medalje med relation til Danmarks internationale indsatser. Det drejer sig om Forsvarets Medalje for International Tjeneste i Bronze (klik her), som er tiltænkt ansatte i forsvaret, der sendes til udlandet i forbindelse med militær opgaveløsning, som en del af et internationalt opstillet beredskab eller som en del af en international styrke, der ikke i forvejen anerkendes med en medalje.

For daværende forsvarsminister Trine Bramsen var det af største betydning, at den nye medalje blev en realitet:

»Medaljen er en synlig anerkendelse af vores udsendte og dermed deltagelse i kampen for tryghed og sikkerhed. En udsendelse langt væk fra familie og hverdag har en pris og kræver noget helt særligt. For mig er det vigtigt, at vi som samfund viser vores taknemmelighed over, at militære og civile stiller op for de værdier, vi tror på.«

Man kan mene meget om ordener og medaljer. I 1790 gjorde P.A.Heiberg sætningen:

»Ordener hænger man paa Idioter...«

kendt; og der er sikkert mange, der mener, at en ”mønt” i et ordensbånd i bedste fald er et levn fra fortiden. Sikkert er det dog, at for den, der modtager en synlig anerkendelse for sin indsats, har ”mønten” stor betydning - også, selv om medaljerne til hverdag ligger i en skuffe, men når de tages frem, så repræsenterer de noget ganske særligt - herunder en tid, hvor man forrettede tjeneste langt fra Danmark og under særlige forhold, hvor man var parat til at ofre livet for noget af det dyrebareste for menneskeheden: Fred og fredelig sameksistens.

Forsvarets Medalje for International Tjeneste i Bronze kan tildeles med tilbagevirkende kraft til Forsvarets nuværende eller tidligere medarbejdere for indsatser fra og med 1. januar 2010, fra hvilken dato Forsvarets Medalje-konceptet er at regne fra.


Forsvarets Medalje for international Tjeneste er i sit udtryk den samme,
men varierer på bagsiden ved at være præget med navnet på missionen,
mens ordensbåndet kan variere.
Her ses ordensbåndet repræsenterende udsendelse til Afghanistan.


Flg. medaljer er set udleveret til veteraner siden 1948.

Den 5. september 2022 kl. 0734/nom