28. maj 2019

Seminar den 4. juni 2019: ”Missilforsvar - den danske vinkel”

INF-traktaten (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) ophører efter al sandsynlighed. USA har ændret sit ”Ballistic Missile Defense Review” til ”Missile Defense Review”. ”New START” (Strategic Arms Reduction Treaty) udløber I 2021; og det er ikke længere kun USA, Rusland og Kina, man skal holdes øje med. Iran, Indien og Nordkorea er også på banen. Der er derfor rigeligt at bekymre sig om, og derfor er det relevant at spørge: Hvad gør Danmark på missilområdet, og hvad gør de danske virksomheder?

af Niels-Ole Mannerup, sekretariatet

Den 4. juni 2019 kl. 0900-1200 afholder Tænketanken Atlantsammenslutningen et seminar om missilforsvar - ikke mindst set ud fra et dansk perspektiv - hvor nogle af de førende kapaciteter på området vil komme med deres betragtninger. Det drejer sig om IAMD Director Simon Højbjerg Peter­sen, Terma; major, militæranalytiker Karsten Marrup, Forsvarsakademiet; og CEO Peder Pedersen, Weibel Scienfitic. Endelig vil generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, Tænketanken Atlantsammenslutningen, bidrage med sikkerhedspolitisk viden og indsigt.

Integrated Air and Missile Defence

Integrated Air and Missile Defence (IAMD) er af NATO defineret som det program, der sætter NATO-medlemslandene i stand til at forsvare sig imod enhver luft- og missiltrussel - en trussel, der kan omfatte bl.a. biologiske, kemiske og nukleare samt elektromagnetiske våbensystemer (klik her). Med forsvarsforliget 2018-2023 er det ikke umuligt, at IAMD bliver en del af det danske forsvars luft- og missilforsvars kapacitet. Dette ønsker Tænketanken Atlantsammenslutningen at belyse ved dette seminar.

Program

Programmet for seminaret er flg.:

0830-0900

Indskrivning og registrering.

Projektleder Søren Brygger Therkelsen,
Tænketanken Atlantsammenslutningen

0900-0915

Velkommen til Frederiksberg Slot.

Generalsekretær Lars Bangert Struwe,
Tænketanken Atlantsammenslutningen

0920-0945

Missilforsvar er kommet for at blive...

IAMD Director Simon Højbjerg Petersen,
Terma

0945-1010

Muligheder for etablering af et IAMD i Danmark...

Major, militæranalytiker Karsten Marrup,
Forsvarsakademiet

1010-1035

En dansk radar til missilforsvaret...

CEO Peder Pedersen,
Weibel Scientific

1035-1055

Pause

 

1055-1140

Spørgsmål til indlægsholderne.

Generalsekretær Lars Bangert Struwe,
Tænketanken Atlantsammenslutningen

1140-1200

Afslutning.

Generalsekretær Lars Bangert Struwe,
Tænketanken Atlantsammenslutningen

Tiderne i programmet er fastlagt således, at der ikke er en stram bagkant - især, fordi erfaringen viser, at spørgsmål og paneldebat kan gribe om sig. Seminaret slutter dog med sikkerhed kl. 1200.

Tilmelding

Der er fortsat ledige pladser på seminaret, og vi lukker først for endelig tilmelding til 3. juni 2019. Tilmelding bedes foretaget via e-mail event2@atlant.dk.

Når Tænketanken Atlantsammenslutningen har registreret tilmeldingen, vil der snarest derefter blive udsendt en personlig bekræftelse.

Spørgsmål til seminaret bedes rettet til Søren Brygger Therkelsen via e-mail sobth@atlant.dk.