10. januar 2022

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe redegører for piratsituationen i Guineabugten

I kølvandet på træfningen sidste år mellem medlemmer af Frømandskorpset og formodede pirater i Guineabugten gæstede Atlantsammenslutningens daglige leder i dag TV2-programmet ”Go’ Morgen Danmark” for at redegøre for situationen i Guineabugten samt det juridiske og politiske efterspil i Danmark.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Det er efterhånden en kendt sag, at Atlantsammenslutningens daglige leder, generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe er en af Danmarks fremmeste eksperter, når det gælder pirateri og antipiratoperationer; og derfor er han mere eller mindre blevet fast inventar, når TV2 ser nærmere på, hvordan søværnet er engageret i den praktiske opgaveløsning langt fra dansk territorialfarvand. I dag, hvor ”Go’ Morgen Danmarks” vært, journalist Louise Wolff skulle opsummere situationen, som den er i Guineabugten, var således ingen undtagelse.

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe redegjorde nærmere for hændelsesforløbet i Guineabugten, hvor medlemmer af Frømandskorpset kom i ildkamp med formodede pirater, der bl.a. medførte, at fregatten Esbern Snare i et godt stykke tid måtte tilbageholde de overlevende pirater, hvoraf den ene i dag befinder sig i Danmark for dér at blive retsforfulgt.

Atlantsammenslutningens daglige leder fokuserede i særlig grad på det manglende samarbejdsgrundlag mellem Danmark og staterne med adgang til Guineabugten - et samarbejde, der kunne have forhindret, at én formodet pirat i dag befinder sig i Danmark.

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe understregede vigtigheden af, at Esbern Snare fortsat er til stede i Guineabugten. Måske man ikke just kan have en forventning om, at de organiserede pirater ud for Afrikas kyster ser dansk tv og dermed får indsigt i, hvad Danmark og især søværnet har sat sig for i Guineabugten, men rygtet om fregatten Esbern Snares indsats vil med sikkerhed have spredt sig. Om de organiserede pirater frygter den danske sømilitære indsats, det skal være usagt, men efter træfningen, der førte til nedkæmpelse af formodede pirater, er der ingen tvivl om, at de organiserede pirater ved, at der er en konsekvens, hvis man møder fx fregatten Esbern Snare. Det er med andre ord ikke for sjov, at en dansk sømilitær indsats er iværksat i Guineabugten, for kun derved kan man beskytte den civile skibstrafik i området - en skibstrafik, der har et betydeligt dansk bidrag. Samtidig må man ikke fordumme de organiserede pirater, for de er organiserede og ikke blot ”tilfældige” personer i en gummibåd, som får en ”smart” idé. Pirateriet i bl.a. Guineabugten er vitterlig organiseret - også i land, for det at gennemføre moderne piraterivirksomhed kræver meget mere end blot hurtigtgående gummibåde og dødsforagt.

Det blev af Atlantsammenslutningens daglige leder slået fast, at ikke alle detaljer for det danske sømilitære bidrag inden afrejsen var på plads. Hér tænkes bl.a. på muligheden for indgåelsen af udleveringsaftaler med Guineabugtens stater m.fl. Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe følte sig dog overbevist om, at politikere og embedsmænd ser nærmere på, hvordan man kan undgå i fremtiden at komme i en situation, hvor formodede pirater skal retsforfølges i Danmark.

Der vil i løbet af dagen komme et mere udførligt uddrag af dialogen mellem generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe og journalist Louise Wolff.

Den 10. januar 2022 kl. 0715/nom