Konsekvenserne af den kinesiske-indiske konfrontation

Skuepladsen er Asien! Problemstillingen: Hvem skal dominere Asien? I dag er det overordnet set en kamp for diplomatiet, men frygten for krigslignende handlinger kan ikke udelukkes, hvilket kræver, at også Danmark gør op med sine asiatiske relationer. Netop dét ser Atlantsammenslutningen i sit Atlant Brief ”Konsekvenserne af den kinesiske-indiske konfrontation” nærmere på.

Dette er en selvstændig fortsættelse af Atlant Briefet ”Grænsestriden i Aksai Chin imellem Indien og Kina”, der er en del af Atlantsammenslutningens serie om Indien.

Mens ”Grænsestriden i Aksai Chin imellem Indien og Kina” så nærmere på den konkrete konflikt i Aksai Chin-regionen, hvor indiske og kinesiske sikkerhedsstyrker har været i direkte væbnede sammenstød, ser ”Konsekvenserne af den kinesiske-indiske konfrontation” på de potentielle, bagvedliggende og geopolitiske rationaler ved den kinesiske-indiske konfrontation. Endvidere analyseres risikoen for, hvorvidt konfrontationen kan udvikle sig til en alliancekrig mellem flere nationer med hver deres agendaer og nationale interesser.

If. publikationens forfattere, generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, og stud.scient.pol. Julie Ranneries, er der grund til bekymring - en bekymring, der bør nå Folketinget og de danske politikere.

Klik her for at læse "Konsekvenserne af den kinesiske-indiske konfrontation".

Den 22. december 2020 kl. 1825/nom