16. august 2020

Personalenyt den 16. august 2020

Velkommen til praktikanthold 2020-2 og farvel til praktikanthold 2020-1.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Den 10. august 2020 kom antallet af ulønnede universitetspraktikanter op på otte. Det er det største antal aktive universitetspraktikanter i nyere tid; men nogle gange skal man være parat til at satse - især, når kvaliteten er uovertruffen - og så må det planlagte antal vige.

Som universitetspraktikant i Atlantsammenslutningen indgår man på lige fod med sekretariatets øvrige medarbejdere i de daglige rutiner. Dog vil der altid være individuelle hensyn at tage - bl.a. af hensyn til studieforløb, eksamensforløb m.m. Sammen med generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, der står for vejledningen af hver enkelt universitetspraktikant, jf. aftale mellem den studerende og den studerendes uddannelsesinstitution, planlægges et forløb på typisk seks måneder, som er med til at forberede den studerende på de opgaver, der venter som færdiguddannet; og her gør det ingen forskel, om karrieren fortsættes inden for det sikkerhedspolitiske arbejdsområde eller andre arbejdsområder. Kortere (og længere) praktikforløb kan dog aftales individuelt.

Det er ikke usædvanligt, at den enkelte universitetspraktikant kommer til at fungere som sagsbehandler inden for et arbejdsområde af selvvalgt interesse, hvilket ofte ender med udgivelse af Atlant Briefs, planlægning og gennemførelse af seminarer eller konferencer, produktions af podcasts o.s.v.

Atlantsammenslutningen byder velkommen til praktikanthold 2020-2, som vi har store forventninger til.


Atlantsammenslutningens praktikanthold 2020-2 udgøres af (stående fra venstre) Nina Cecilie Axelsen; Jacob Nørholm; Danny Milad Rahimi; Julius Gormsen; sekretariatschef Niels-Ole Mannerup; (siddende fra venstre) Caroline Skytte Kamper; Matilde Bro Hansen; Olivia Lutz Svarrer; og Julie Ranneries.

Samtidig med tiltrædelse af nye universitetspraktikanter er det tid til at sige farvel til praktikant Anne Sofie Risum Hansen; praktikant Jonas Modberg og praktikant Rikke Bondesen. Atlantsammenslutningen siger tak for et velgennemført forløb, der dog blev præget af coronapandemiens udfordringer. Alligevel fik praktikanthold 2020-1 udgivet flere Atlant Briefs; og over de kommende uger forventes det, at endnu nogle Atlant Briefs udarbejdet af praktikanthold 2020-1 ser dagens lys.

Alle ønskes held og lykke på den færd, der er ukendt for alle.