1. november 2021

Happy DAYS Are Here Again…

Ad to omgange - i form af en onlinedel og en tilstedeværelsesdel - har Atlantsammenslutningens ungdomsorganisation med det mundrette navn Youth Atlantic Treaty Association Danmark (YATA Danmark) gennemført sit internationale arrangement Danish Atlantic Youth Seminar (DAYS), som indtil coronapandemien var en årlig tilbagevendende begivenhed, der samlede et utal af unge sikkerheds- og forsvarspolitisk interesserede til et flerdages seminar i Danmark. Coronapandemien har endnu ikke sluppet sit greb, men meget er sket i Danmark, siden covid-19-retriktionerne i løbet af sensommeren 2021 er blevet løsnet; og et bevis på at fremgangen er til at spore er DAYS 2021, som netop er gennemført over to dage på Svanemøllens Kaserne.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Siden 1980’erne har YATA Danmark (klik her) - i samarbejde med Atlantsammenslutningen - haft skabt rammerne for et internationalt seminar for unge med interesse for sikkerheds- og forsvarspolitik med en mødedagsorden med emner oppe i tiden. Derudover har der også været et ikke-uvæsentligt socialt element i at mødes med ligesindede fra 24 lande, der alle har deres egen YATA-organisation arbejdende under den internationale paraplyorganisation Youth Atlantic Treaty Association (klik her).

YATA Danmark arbejder selvstændigt, men i tæt dialog med Atlantsammenslutningen

Atlantsammenslutningens rolle i YATA Danmarks arbejde er relativ begrænset. Det er YATA Danmark med sin egen bestyrelse, der som selvstændig registreret forening hjemmehørende på Frederiksberg Slot, hvor Atlantsammenslutningen har sit domicil, der forestår planlægningen og gennemførelsen af sine aktiviteter. Det sker med en aktiv bestyrelse, hvor formanden altid er medlem af Atlantsammenslutningens bestyrelse, hvilket viser, at der dog er en tæt kontakt mellem de to foreninger. Atlantsammenslutningen pålægger således ikke YATA Danmark opgaver el.lign., ligesom Atlantsammenslutningen ikke begrænser YATA Danmarks aktiviteter. På den anden side føler Atlantsammenslutningen et vist medansvar - ikke mindst for YATA Danmarks planlægningsproces. YATA Danmarks bestyrelse er en klog og dygtig bestyrelse, hvor mange har været tilknyttet Atlantsammenslutningens praktikantordning. Inden coronapandemien var der velbesøgte arrangementer vel en gang om måneden, og det var meget lidt, Atlantsammenslutningen havde behov for at medvirke til, for YATA Danmarks bestyrelse er i bund og grund selvkørende. Dér, hvor Atlantsammenslutningen nok er mest aktiv, er, når der skal planlægges for DAYS, som er en stor og international begivenhed, der skaber bevågenhed - ikke bare i Danmark, men så sandelig også i NATO-kredse.

Sammen med YATA Danmarks formand, stud.mag. Daniel Theilmann Andersen, vil der nu blive iværksat en evaluering af proces og arrangement, idet det er håbet, at 2022 bliver året, hvor alting normaliseres - også for YATA Danmarks vedkommende.

»Danmark i efterårets farver er et smukt sceneri, men der er nok ingen tvivl om, at en konference i løbet af sommeren er at foretrække - og ikke kun på gr. af det gode danske sommervejr. Opbakningen til DAYS 2021 er flot, men man skal også huske på, at det betyder, at I har skullet ”tage fri” fra jeres studier. Hvis det er sommerferie, er det ikke noget, I skal spekulere på; og måske et besøg i Danmark også kunne omfatte en oplevelse af alle de gode turisttilbud, Danmark også kan byde på...«,

udtalte sekretariatschef Niels-Ole Mannerup, da han under DAYS 2021 overbragte en varm hilsen fra Atlantsammenslutningens daglige leder, generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, der på gr. af andre seminaropgaver ikke havde mulighed for at give fysisk møde på Svanemøllens Kaserne.

DAYS 2021

 YATA Danmark præsenterede oprindeligt en plan for en længevarende konference i Danmark, men coronapandemien spøgte hele tiden i baggrunden. Derfor besluttedes det, at DAYS 2021 skulle opdeles i to faser: En onlinedel og en tilstedeværelsesdel.

Onlinedelen blev gennemført i perioden fra den 27. september 2021 til den 29. september 2021, hvor der blev set nærmere på de udfordringer, NATO netop nu står over for; og NATO er udfordret i en verden, der ikke står stille. YATA Danmark havde valgt at tage udgangspunkt i det forandrede sikkerhedspolitiske miljø i USA i tiden efter præsident Donald Trump som amerikansk statsoverhoved; sikkerhedssituationen omkring NATO’s fire flanker; og den overordnede trusselssituation rettet mod NATO.

En måned senere - i perioden fra den 27. oktober 2021 til den 29. oktober 2021 - gennemførtes tilstedeværelsesdelen af DAYS 2021. Det skete i direkte forlængelse af Trusselskonferencen 2021 arrangeret af Atlantsammenslutningen, idet hovedemnerne for begge aktiviteter tog udspring i samme begivenhed: Tilbagetrækningen af internationale militære styrker fra Afghanistan og dermed afslutningen på 20-års internationalt militært engagement i Afghanistan...og som Keynote Speaker passede det derfor perfekt, at centerchef David Vestenskov, Forsvarsakademiet, gæstede DAYS 2021 for at give en grundig indføring i de problematikker, Afghanistan har medført og vil medføre.

Foruden de mere ”tunge” emner var der også indlagt en byvandring med vægt på den sikkerhedspolitiske historik. Byvandringen blev forestået af YATA Danmarks tidligere formand, stud.mag. Jarl Artur Hehnel, der ved siden af studier og YATA Danmark har mange års erfaring fra sit arbejde på Krigsmuseet.

DAYS 2021 blev afsluttet med en officiel konferencemiddag med YATA Danmark som vært. Konferencemiddagen blev gennemført på Frederiksberg Slot.

If. YATA Danmarks næstformand, stud.mag. Jacob Nørholm, var DAYS 2021 en god oplevelse, og DAYS 2021 nåede sin målsætning:

»Der har været rigtig mange positive tilkendegivelser, og vi er enige om, at covid-19 ikke skal ødelægge vores vilje til at arbejde med dansk og international sikkerhedspolitik. Derfor er vi i YATA Danmarks bestyrelse enige om, at vi med uformindsket styrke vil arbejde for DAYS 2022, hvor vi gerne skal tilbage til de deltagerantal, vi er kendte for...«;

og netop de høje deltagerantal er noget, som YATA Danmark er berømmet for. Det har således ikke været usædvanligt, at man har kunnet samle 20-25 gæster til seminarer om så forskellige emner som kampen om verdensherredømmet; specialoperationsstyrker som strategisk instrument; værnepligt; krisen i Hormuzstrædet; politiets fremtid, Operation Gefion og Københavns nye beredskab; Kinas flåde og meget mere - og oplægsholderne har ikke været nogen ”hvem-som-helst”. Foruden Atlantsammenslutningens egne eksperter - bl.a. generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe og tidligere sikkerhedspolitisk analytiker Morten Hetmar Vestergaard (nu ansat i Domstolsstyrelsen) - har professor, ph.d. Peter Viggo Jacobsen og centerchef David Vestenskov, Forsvarsakademiet; Benjamin Berke-Olsen (nu ansat i Handelsbanken); og major Søren P. Østergaard (nu tjenstgørende ved Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab) i nyere tidgæstet YATA Danmark med spændende oplæg.

YATA Danmark optager nye medlemmer

 Er man interesseret i at tage del i YATA Danmarks arbejde, og er man mellem 18 år og 35 år, kan man blive optaget som medlem. Det koster kr. 75,00 om året at være medlem af YATA Danmark - et kontingent, der bl.a. giver adgang til YATA Danmarks nytårskur og generalforsamling. Man søger optagelse i YATA Danmark ved at sende en e-mail til yata.danmark@gmail.com, idet man i emneoverskriften blot skal anføre ”Medlemskab”. Derefter vil man blive kontaktet af ét af bestyrelsesmedlemmerne i YATA Danmark og dermed være godt på vej ind i en verden af sikkerhedspolitiske udfordringer sammen med ligesindede, der kan være studerende eller nyuddannede, ligesom også kadetter fra de fem officersskoler kan være medlemmer.

Den 1. november 2021 kl. 1226/nom