16. juni 2021

Atlantsammenslutningen deltager i Folkemødet Bornholm 2021 i Vartov

Selvom Atlantsammenslutningen i år ikke tager til Bornholm for at tage aktiv del i Folkemødet 2021, så bliver Atlantsammenslutningen alligevel meget aktiv i folkemødekonceptet. Dét sker, når Atlantsammenslutningen sammen med Folk & Sikkerhed taler om forsvarsforligets betydning for borgerne. I regi af bl.a. Dansk Folkeoplysnings Samråd inviteres der til Folkemødet Bornholm 2021 i Vartov den 17. juni 2021, hvor Atlantsammenslutningen og Folk & Sikkerhed sammen med politikere og folkemødedeltagere taler forsvar fra kl. 1045 til kl. 1130.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Der var engang, hvor det at se en militæruniform i gadebilledet var uhørt. Det kunne ligefrem invitere til overfald; og billedet af de gode gamle soldaterkammerater fra Sven Methlings komedieserie blev hurtigt visket ud. Samtidig syntes det som om, man levede med accept af frygten for den altødelæggende atomkrig, for hvad skulle det nytte at gøre modstand, hvis Sovjetunionen alligevel kunne ødelægge Europa ikke bare en gang, men mange, mange gange... Faktisk kunne man gøre sjov med truslen fra øst, hvilket den tyske sanger Geier Sturzflug præsterede i 1983, da han fik et folkeligt hit med sangen ”Besuchen Sie Europa”. Truslen fra øst var seriøs, men måske det bare var den nemmeste måde at gøre folkelig opstand...og distancere sig...hvis nu virkelig, at man en dag skulle se antiluftmissiler opstillet på Peterspladsen i Rom, sådan som Geier Sturzflug bl.a. sang...dengang...

I dag er situationen på mange måder forandret. Den altødelæggende atomkrig står nok ikke længere øverst på dagsordenen. International (og grænseoverskridende) terrorisme er blevet en del af hverdagsbilledet. NATO ses at engagere sig i konflikter efter verdenssamfundets anmodning...fordi ingen andre kan...og samtidig har også NATO spillet en aktiv rolle under coronapandemien. NATO erklærer fortsat Rusland for at være den største trussel mod freden i Europa, og samtidig banker Kina på bolværkets port - måske ikke i form af kampvogne, fly og orlogsfartøjer, men i form af cyberangreb, misinformation og meget mere... Samtidig synes det som om, at forsvarets generelle anseelse er positiv som aldrig før, og ingen ser i dag mærkeligt på en soldat i uniform, når soldaten færdes i bybilledet.

Tiden står ikke stille; og meget kan ændre sig...snart...og måske især efter 2023, hvor det gældende forsvarsforlig udløber. Hvad skal der så ske? Skal der anskaffes flere F-35-kampfly? Skal der anskaffes luftforsvar til den nye danske brigade, der skal kunne indsættes hvor som helst med meget kort varsel? Skal søværnets materiel opgraderes...eller kan vi stå i en situation, hvor besparelser bliver nødvendige...med nedlæggelser af kaserne til følge...? Der er mange flere spørgsmål...og de er alle relevante for borgerne, for forsvaret er hele Danmarks forsvar...og en vægtig bestanddel af den nordatlantiske forsvarsalliance ved navn NATO...

Sammen med Folk & Sikkerhed vil Atlantsammenslutningen tage en snak med politikere og fremmødte gæster for at se nærmere på, hvad forsvarsforliget betyder - direkte og indirekte - for borgerne.

Den militære uniform i gadebilledet er i dag New Normal, for ingen stiller mere de store spørgsmålstegn ved berettigelsen af garderne fra Den kgl. Livgarde omkring synagogen i København, ligesom forsvarets personel under coronapandemien har taget aktiv del i bemandingen af callcentre m.m. Meget kan dog ske i løbet af tiden frem mod det nye forsvarsforsvarsforlig, og hvad det kan være, ved ingen...men der er sikkert mange, som har en idé...og det vil vi gerne tale om...

Læs det spændende program, som er udarbejdet (klik her), idet det af programmet fremgår, hvad man skal gøre, hvad man ønsker at tage del i arrangementet på Vartov - fysisk som i det virtuelle rum.

Eftersom Atlantsammenslutningen er med som ”gæst”, bedes praktiske spørgsmål rettet til Dansk Folkeoplysnings Samråd via e-mail dfs@dfs.dk.

Den 16. juni 2021 kl. 1346/nom