4. februar 2022

Goddag og farvel til en forsvarsminister

I dag har Hendes Majestæt Dronningen udnævnt nye ministre; og én af udnævnelserne har direkte betydning for Atlantsammenslutningen.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

I dag kunne statsminister Mette Frederiksen præsentere tre nye chefer for tre ministerier, idet to af de nye chefer allerede var en del af regeringsholdet.

Goddag til en forsvarsminister

Morten Bødskov, der er BA i samfundsfag fra Aalborg Universitet, er i dag blevet udnævnt til forsvarsminister. Der er tale om en politiker, der har en lang politisk karriere bag sig. Højdepunkterne i den politiske karriere er udnævnelsen til justitsminister i den såkaldte Helle Thorning-Schmidt I-regering og udnævnelsen til skatteminister i den såkaldte Mette Frederiksen I-regering.

Når er det så Forsvarsministeriet, Morten Bødskov skal stifte bekendtskab med, og der vil være mange opgaver at løse. Mens den kommende tid utvivlsomt kommer til at gå med diverse ”virksomhedsbesøg” ved regimenter, flåde- og flyvestationer samt ved udsendte enheder, vil der også være et forsvarsforlig, som skal forhandles hjem - dette, uanset om det eksisterende forsvarsforlig genåbnes ”nu” eller ikke; og der er nok ingen tvivl om, at der vil være dem, der kommer til at mærke en meget engageret person, når først forhandlingsbordet indtages.

Som justitsminister stod Morten Bødskov bl.a. i spidsen for stramninger og restriktive regler inden for våbenområdet; øget fokus på bande- og rockerrelateret kriminalitet; en flerårig aftale for Kriminalforsorgens økonomi; samt etablering af nye fængselspladser.

Politikeren Morten Bødskov har sin rod i Rødovrekredsen, idet han hurtigt efter at være blev valgt ind i Folketinget blev Socialdemokraternes retsordfører.

Man oplever næppe ændringer i Forsvarsministeriet fra den ene dag til den anden, men det skal blive interessant at se, om den nye forsvarsminister tager nogle af sine politiske mærkesager med sig ind på Holmens Kanal. Er det tilfældet, er der sikkert nogle, som skal stå tidligt op...og hér er tanken ikke rettet mod Forsvarsministeriets medarbejdere, men i stedet Danmarks (potentielle) fjender...i alle tilfælde, hvis forsvarsminister Morten Bødskov tager udgangspunkt i sine tanker om bekæmpelse af kriminalitet:

»Der skal være nultolerance over for kriminalitet. Derfor skal der sættes hårdt ind - første gang.

Kriminalitet skaber utryghed og usikkerhed. Derfor skal der sættes hårdt ind over for både kriminaliteten og dens årsager - første gang.

Vi skal sikre, at politiet er til stede i de lokalsamfund og boligområder, hvor problemerne er. Vi skal sikre, at flere unge får en uddannelse og aldrig kommer i berøring med kriminalitet.

Antallet af indbrud er stadig alt for højt. Der skal sættes effektivt ind over for vold, voldtægt og tricktyverier i et tæt samarbejde mellem politi, kommuner, boligområder og nabohjælp.«

Tænk, hvis man erstattede kriminalitet med militære trusler og politi med forsvar. Det kunne give god mening...

Forsvaret er ikke helt ubetrådt grund for forsvarsminister Morten Bødskov. Således blev han i 2005 formand for Folketingets Kontroludvalg vedrørende Politiets og Forsvarets Efterretningstjenester.

Atlantsammenslutningen ønsker forsvarsminister Morten Bødskov velkommen til sin nye stol, idet generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, der selv var til stede under overdragelsesceremonien i Forsvarsministeriet, ser frem til et godt og frugtbart samarbejde. Atlantsammenslutningen ser endvidere frem til, at forsvarsminister Morten Bødskov får muligheden for at lægge vejen forbi Frederiksberg Slot, hvor Atlantsammenslutningen har sit domicil.

Farvel til en forsvarsminister

Når én siger goddag, siger en anden farvel...men det bliver ikke til et totalt farvel, idet transport- og ligestillingsminister Trine Bramsen fortsat er en del af regeringen...og som ligestillingsminister er der ingen tvivl om, at der også vil være et fremtidigt samarbejdsgrundlag med Forsvarsministeriets ressortområde. Det kan næppe være anderledes.

Atlantsammenslutningens kendskab til politikeren Trine Bramsen går tilbage til tiden, hvor hun sammen med bl.a. Hans Kongelige Højhed Prins Joachim og tidligere NATO-generalsekretær Anders Fogh Rasmussen deltog i højtideligholdelsen af NATO’s 70-års-jubilæum, som fandt sted i Kastellet den 4. april 2019 - en begivenhed, der var arrangeret af Danmarks Veteraner og Atlantsammenslutningen.

Siden udnævnelsen til forsvarsminister den 27. juni 2019 har kontakten mellem Atlantsammenslutningens daglige leder, generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, og Trine Bramsen været så tæt, som en travl kalender nu engang giver mulighed for. I Atlantsammenslutningen har man dog aldrig tvivlet på forsvarsministerens interesse for det transatlantiske samarbejde og dermed også Atlantsammenslutningen, idet det senest blev til ministerdeltagelse på Atlantsammenslutningens internationale trusselkonference 2021, som blev gennemført på Svanemøllens Kaserne i efteråret 2021.

På vegne af Atlantsammenslutningen udtaler generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe sammenslutningens tak for et godt samarbejde med ønsket om gode og spændende udfordringer i Transport- og Ligestillingsministeriet i forventningen om, at det ikke er sidste gang, et samarbejde er muligt.

Den 4. februar 2022 kl. 1621/nom