2. november 2019

Nyt Atlant Brief: "Magtkamp i Mellemøsten - konflikten mellem Iran og Saudi-Arabien"

På baggrund af henvendelser fra forskellig side har Atlantsammenslutningen udfærdiget dette baggrundsbrief. Baggrundsbriefet behandler Irans og Saudi Arabiens rivalisering om at indtage en dominerende rolle i Mellemøsten. Briefet belyser bl.a. de to landes historiske forhold fra allierede monarkier til ærkefjender og de stedfortræderkrige, som Iran og og Saudi Arabien udkæmper i regionen.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

I det storpolitiske spil er Iran ofte udråbt som årsagen til de storpolitiske problemer - bl.a. med en uforsonlig attitude over for USA - men problemerne i Mellemøsten er ikke kun et spørgsmål om Iran og USA. Spørgsmålet dækker langt bredere, for det er sådan, at de mellemøstlige kriser på den ene eller anden måde er viklet ind i hinanden. Derfor er den igangværende krise mellem Iran og USA ikke en enkeltstående konflikt med kun to aktører. Forholdet mellem Iran og Saudi Arabien er også et vigtigt element at inddrage, når det gælder forståelse af kriserne i Mellemøsten. På baggrund af flere henvendelser har Atlantsammenslutningen besluttet at udgive dette baggrundsbrief, hvor det belyses, hvad det er, som har forårsaget det årelange fjendskab mellem Iran og Saudi Arabien, ligesom det undersøges, hvad fjendskabet har af konsekvenser i relation til magtforholdet i forhold til resten af regionen. Endelig munder analysen ud i en vurdering af, hvorvidt der er risiko for, at konflikten kan ende med at udløse en egentlig krig.

Rivaliseringen mellem Iran og Saudi Arabien har en masse elementer, som kan udvikle sig til en lokal krig af konventionel karakter. På den anden side må det vurderes, at de involverede parter har meget på spil, og at omkostningerne ved en krig vil være for store. Derfor ses det, at de involverede parter udkæmper deres magtkamp på andre landes territorier og på deres bekostning. Dette ser Atlantbriefet "Magtkamp i Mellemøsten - konflikten mellem Iran og Saudi-Arabien" (klik her) nærmere på.

Den drivende kraft bag dette Atlant Brief er Linnea Kjølstad Larsen, der er stud.scient.pol. ved Københavns Universitet med specialisering i international politik og konfliktløsning. Linnea Kjølstad Larsen var i 1. halvår 2019 tilknyttet Atlantsammenslutningen som praktikant, hvor hun som ansvarsområde bl.a. havde mellemøstlige forhold og sikkerhedspolitiske spørgsmål i dansk forsvarspolitik.

Sikkerhedspolitisk analytiker Morten Hetmar Vestergaard har medvirket til redigeringen af "Magtkamp i Mellemøsten - konflikten mellem Iran og Saudi-Arabien"-

Spørgsmål til Atlant Brief

Spørgsmål til dette Atlant Brief bedes rettet direkte til enten generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe - via tlf. 3059 1944 eller via e-mail lars@atlant.dk - eller sikkerhedspolitisk analytiker Morten Hetmar Vestergaard - via tlf. 2650 2224 eller via e-mail mohve@atlant.dk.

Udgivelse

”Magtkamp i Mellemøsten - konflikten mellem Iran og Saudi-Arabien”
Tænketanken Atlantsammenslutningen, oktober 2019
Lars Bangert Struwe (ansvarshavende redaktør) & Linnea Kjølstad Larsen