5. juli 2021

Den internationale koalitions farvel til Afghanistan (del I)

I snart 20 år har har internationale koalitionsstyrker befundet sig i Afghanistan. Det blev resultatet af terroranslaget den 11. september 2001 mod World Trade Center, der trak spor til netop Afghanistan og Taliban-styret, som husede al Qaeda-lederen Osama bin Laden. Politik og sanktioner havde nået sine begrænsninger, og USA så ingen anden løsning en militærintervention, som fik bl.a. dansk deltagelse. Netop nu er hjemtagningen af koalitionsstyrkerne i fuld gang, og den 1. juli 2021 forlod den sidste koalitionssoldat Bagram Airfield. Dét kan vise sig at få fatale følger for fremtidens Afghanistan, hvis ikke de afghanske sikkerhedsstyrker formår at holde Taliban væk fra Bagram Airfield. Hvis ikke, kan præsident Ashraf Ghanis Afghanistan være sin afslutning nær; og efterfølgende kan mange spørgsmål om NATO’s Afghanistan-indsats blive stillet...

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Fra international terror i USA til 20 års international kamp i Afghanistan

New York, USA... Den 11. september 2001… Kl. 0845… Tirsdag morgen...en helt almindelig tirsdag morgen...begyndelsen på en dag, der sikker ville være blevet optaget i historiebøgerne som en ligegyldig dag...en dag som alle andre ligegyldige dage...medmindre man var gammel nok til at erindre, at det denne dag var 23 år siden (1978), den svenske racerkører Ronnie Peterson kl. 0955 døde som følge af den i fjernsynet livetransmitterede dødsulykke på Monza-banen under afviklingen af det italienske Formel 1 Grand Prix dagen før... Minuttet efter...kl. 0846...skulle historiebøgerne blive fyldt med alt andet end ligegyldigheder, ligesom den eksisterende verdensorden for altid skulle blive udfordret og ændret...

American Airlines Flight 11, der skulle tilbagelægge ruten fra Logan International Airport til Los Angeles International Airport, nåede aldrig sin destination. Den 11. september 2001 kl. 0846 fløj et fly af typen Boeing 767-223ER ind i World Trade Centers nordtårn. S.d. kl. 0903 fløj United Airlines Flight 175 ind i World Trade Centers sydtårn. Dét, der kunne have været en tragisk ulykke, var et bevidst terroranslag, der siden skulle kendes under cifferbetegnelsen 9/11; og i fjernsynet kunne alle se det ske.

Flykaprerne anført af egyptiske Mohamed Atta blev hurtigt sat i forbindelse med al Qaeda og det afghanske talibanstyre - et talibanstyre, der havde nægtet at efterkomme USA’s ønske om udlevering af Osama bin Laden, der allerede i 1998 var blevet optaget på FBI’s terroristliste, til retsforfølgelse. USA var ikke i tvivl om, at de fire koordinerede flyangreb var orkestreret af Osama bin Laden. Overvejelserne om en amerikansk reaktion blev sat på overarbejde, og der skulle handles hurtigt, hvis momentum skulle genvindes.

Ni dage senere - den 20. september 2001 - skulle blive en skelsættende dato, som måske bedst huskes for præsident George Bushs tale i Kongressen og ikke mindst ordene:

»Every nation, in every region, now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists.«

USA var ikke i tvivl. Afghanistan var arnestedet for al Qaedas terroraktiviteter...ja - endogså arnestedet for al international terrorisme. Det måtte også stå klart, at al Qaeda i Afghanistan ikke kunne fjernes, uden at også Taliban blev fjernet. Politisk velvilje stod i alle tilfælde ikke øverst på talibanstyrets dagsorden. De amerikanske krav til den afghanske ledelse var derfor meget enkel: Taliban skulle opgive magten, for kun derigennem kunne al Qaeda blive nedkæmpet. Kimen til 20 års kampe i vejkrydset i Centralasien, var lagt.

Taliban efterkom ikke USA’s ønske om udlevering af Osama bin Laden; og den 7. oktober 2001 lød i bogstaveligste forstand startskuddet til Operation Enduring Freedom og 20 års kampe i Afghanistan.

To dage senere - den 9. oktober 2001 - begyndte Operation Eagle Assist, hvor syv NATO-radarovervågningsfly af typen AWACS blev sendt til USA for at overvåge amerikanske luftrum. Dette var en følge af, at NATO-pagtens artikel 5 - for første gang - var blevet aktiveret.

Afghanistan, der sidst var blevet invaderet af en fremmed magt i 1979 - da Sovjetunionen indledte 10-års-besættelse af Afghanistan med det formål at bekæmpe muslimske og etniske oprørsgrupper - blev nu invaderet af militære enheder fra USA og Storbritannien; og snart fulgte flere nationer - herunder Danmark - og alliancer trop.

Den 17. december 2001 faldt talibanstyret, men uden tilfangetagelse af Osama bin Laden (han blev først dræbt den 2. maj 2011 som følge af en kommandoaktion udført af den amerikanske specialoperationsenhed SEAL Team Six) eller nedkæmpelsen af al Qaeda; og nu skulle den militære succes følges op af en politisk succes uden indflydelse af Taliban.

I december 2001 ser International Security Assistance Force (ISAF) dagens lys, idet ISAF placeres i og omkring Afghanistans hovedstad, Kabel. Det var ikke tanken, at ISAF skulle involveres i egentlige kamphandlinger, men det skulle dog ændre sig, da FN’s Sikkerhedsråd i oktober 2003 godkender, at ISAF måtte operere i hele Afghanistan. Dermed var direkte kamp mod Taliban uundgåelig.

Til at begynde med var ISAF baseret på 3rd UK Mechanised Divisions struktur og organisation med Kabul Mechanised Brigade sikrende Kabul. I februar 2002 deltog 18 lande med soldater til ISAF, der nu havde nået en troppestørrelse på ca. 5.000 soldater. Kommandoen over ISAF overdrages i juni 2002 til Tyrkiet; og koalitionen udgøres nu af flere end 20 nationer. I februar 2003 overgår kommandoledelsen af ISAF til Tyskland/Holland baseret på I. Deutsch-Niederländisches Corps, som på daværende tidspunkt udgjorde High Readiness Forces (land) Headquarters under NATO’s Combined Joint Task Force.

Tanken var, at kommandoen over ISAF hver sjette måned skulle rotere mellem forskellige nationer, men da det kun med største besvær var muligt at finde Lead Nations, besluttedes det, at kommandoen over ISAF skulle overgå til NATO. Det skete den 11. august 2003, og dermed var NATO’s første reelle deployering uden for NATO-pagtens ansvarsområde en realitet.

Fra invasionens begyndelse var der ikke sat en slutdato for koalitionens militære eller politiske aktiviteter, idet man selvfølgelig løbende overvejede de opnåede resultater og den aktuelle situation. Det var således ej heller givet, hvornår koalitionsstyrkerne kunne hjemtages, og forsvaret af Afghanistan kunne overlades til afghanerne selv.

Mange vil nok mene, at man skal frem til præsident Donald Trumps embedsperiode, før der tales om hjemtagning af amerikanske soldater fra Afghanistan; men allerede i 2011 annoncerede præsident Barack Obama, at USA ville trække sine soldater ud af Afghanistan. Det skulle ske med udgangen af 2014, når ISAF-missionen skulle afsluttes. Afghanistan blev dog ikke uden amerikanske tilstedeværelse. 10.000 amerikanske soldater forblev i Afghanistan som led i den nye NATO-mission under navnet Resolute Support Mission.

Mellem 2014 og 2018 steg antallet af amerikanske soldater i Afghanistan, idet antallet nåede op på 15.000; men i oktober 2019 skete det så: Antallet af amerikanske soldater blev reelt reduceret - og dette var blot begyndelsen.

Den 29. februar 2020 underskrev USA og Taliban en aftale om, at USA i løbet af 14 måneder skulle trække sine resterende 13.000 soldater hjem...gradvist...og dette ændrede præsident Joe Biden ikke på. Præsident Donald Trumps militære afghanistanpolitik blev fortsat af den nye amerikanske administration, og den 14. april 2021 var det entydigt, at den sidste amerikanske soldat skulle være ude af Afghanistan inden 20-års-dagen for terroranslaget mod World Trade Center.

Den 5. juli 2021 kl. 0645/nom