8. april 2019

Nyt Atlant Brief: Danmarks indsats i Mali - stabilitet og stormagtspolitik i Sahel

Nyt Atlant Brief ser nærmere på Danmarks engagement i Mali og Sahel-regionen. Dette skal bl.a. ses i lyset af, at Danmark senere i år udsender et militært bidrag til den fransk-ledede Opération Barkhane.

af Niels-Ole Mannerup, sekretariatet

Morten Hetmar Vestergaard og Jens-Peter Hau har sammen med generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe set nærmere på det danske bidrag til problemløsningen i Mali og Sahel-regionen. I dette Atlant Brief undersøger Tænketanken Atlantsammenslutningen således betydningen af den danske militære indsats til en FN-forankret stabiliseringsoperation i Mali og til en fransk-ledet anti-terror-operation i hele Sahel-bæltet.

Morten Hetmar Vestergaard er cand.soc. i Global Studies fra Roskilde Universitet; og inden sin tilknytning til Tænketanken Atlantsammenslutningen var han tilknyttet Institut for Strategi på Forsvarsakademiet. P.t. beskæftiger Morten Hetmar Vestergaard sig bl.a. med kinesisk sikkerhedspolitik, geopolitiske forhold i Asien samt stormagtsrivalisering og NATO.

Jens-Peter Hau er specialestuderende på Udvikling og internationale Relationer på Aalborg Universitet, idet hans særlige interesseområder bl.a. omfatter EU-Afrika-relationer og politisk økonomi.