4. januar 2021

Atlantsammenslutningens projekter i 2021

1. Oplysning om NATO og det transatlantiske forholds betydning for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. 2. Megatrends – NATO og stormagtspolitikkens forandringer. 3. NATO 2030 – betydning for Danmark og alliancen. 4. Truslerne mod Danmark i de fem militære domæner. 5. Kritisk infrastruktur.

Vi glæder os til at arbejde med dette og ser frem til mange gode diskussioner.

Alle projekterne tænkes i en ramme af fortsat en Covid-19 i 2021. Vi vil meget gerne tilbage til møder, seminarer og konferencer på Frederiksberg Slot, men afventer som resten af samfundet, at situationen giver os mulighed derfor.

Et gennemgående tema vil være, at erhvervspolitik er blevet sikkerhedspolitik, og derfor påvirker samfundet meget bredt. Projekterne sigter såvel på at møde den brede offentlighed som specialisterne på feltet.

Webinarer har vist sig at have en meget stor interesse. Derfor fortsætter vi med disse i form af bl.a. 30 minutters webinarer.

Årets første webinar er med Tanvi Madan, der er direktør for The India Project ved Brookings om de stigende spændinger i USA-Kina-Indien-trianglen. Det er onsdag den 6. januar kl. 14.

 

Foto er fra Forsvarsgalleriet.