24. oktober 2022

Atlantsammenslutningen deltager i parade i Kastellet i anledning af FN-dagen 2022

På den tiende måneds fireogtyvende dag højtideligholdes grundlæggelsen af De forenede Nationer - FN - en grundlæggelse, der fandt sted 24. oktober 1945 ved en ceremoni i USA, hvor Danmark - sammen med 50 andre stater - var til stede. 77 år senere er 51 stater blevet til 193 stater. I Danmark højtideligholdes FN-dagen på forskellig vis - bl.a. med en parade i Kastellet arrangeret af Danmarks Veteraner - og i år er Atlantsammenslutningen repræsenteret ved formand for bestyrelsen, direktør i Green Powr Denmark, John Dyrby Paulsen.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Kl. 1200 vil landsformand for Danmarks Veteraner, oberst Niels Hartvig Andersen byde velkommen til paradens honnørmodtager, udenrigsminister Jeppe Kofod (Soc.dem.), hvorefter en mærkedag for ca. 50.000 personer tager sin rigtige begyndelse - en mærkedag for de, der har taget del i opgaveløsning for FN, hvor den blå FN-baret er båret, og for hvilken indsats man (i langt de fleste tilfælde) har modtaget en FN-missionsmedalje.

FN-operationer med dansk deltagelse går tilbage til 1948, hvor Danmark sendte officerer til United Nations Truce Supervision Organisation (UNTSO) i Mellemøsten - en FN-mission, Danmark fortsat bidrager til. Siden har Danmark bidraget til et utal af FN-missioner, hvor de mest kendte nok fortsat er FN-missionen på Cypern (United Nations Forces in Cyprus (UNFICYP)) og i Eks-Jugoslavien (United Nations Protection Force (UNPROFOR)).

Der var engang, hvor ordensbåndene fra UNFICYP og UNPROFOR samt UNTSO var dem, der prægede danske uniformer, men eftersom Danmark i stadig mindre omfang deltager i FN-missioner, tynder det også ud i farvepaletten med den blå FN-farve, som mere og mere erstattes af den blå NATO-farve - også, selv om Danmark foruden UNTSO fortsat bidrager til FN-missionen i Mali, United Nations Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali (MINUSMA). Et nyt ordensbånd vil dog snart finde vej til uniformen for de, der efter snart tyve til tredive års venten fortsat er ansat i forsvaret, og som på FN-dagen 2022 vil modtage United Nations Special Service Medal som tegn på, at de engang forrettede tjeneste ved United Nations Guard Contingent in Iraq (UNGCI) - en direkte konsekvens af koalitionsstyrkernes befrielse af Kuwait efter irakisk besættelse.

UNGCI havde til formål at sikre humanitær hjælp, men der var også tale om vagttjeneste, som skulle sikre nødhjælpslagre, FN-bygninger o.s.v.

Der var ikke tale om en typisk FN-mission, som man kendte det fra fx Cypern eller Eks-Jugoslavien, for det var formelt set ikke FN-soldater, som udførte opgaven som FN-vagter. Det var i stedet - som det fremgår af ordet - vagtpersonel ansat ved FN, idet personel fra Danmark, som var ansat i enten forsvaret eller politiet, var undtagelsen. At der ikke var tale om ”FN-soldater” var en medvirkende årsag til, at omverdenen har haft vanskeligt ved at anerkende UNGCI som en egentlig FN-mission. Ganske vist blev der til alle FN-vagter udleveret et ordensbånd (på engelsk bar), men det var af den type ordensbånd, man typisk som dansker ser politibetjente tilknyttet New York Police Department anbragt over uniformens politiskilt.

Ganske vist blev der i Danmark gjort et forsøg på at få ordensbåndet - påsat en FN-medalje - til at blive en egentlig FN-medalje, men det skete ikke.


Den uautoriserede UNGCI-medalje,
som aldrig blev en anerkendt FN-missionsmedalje.

I dag er en kompromisløsning dog nået, idet United Nations Special Service Medal vil blive tildelt alt dansk personel, som var tjenstgørende ved UNGCI.


United Nations Special Service Medal, som den 24. oktober 2022 med års forsinkelse
tildeles dansk personel, der har forrettet tjeneste ved UNGCI.

United Nations Special Service Medal tildeles personel tjenstgørende ved de FN-missioner, til hvilke der ikke hører en selvstændig FN-missionsmedalje. Det er således ikke første gang, at denne FN-medalje tildeles dansk personel, idet den bl.a. er tildelt dansk personel, der har forrettet tjeneste ved United Nations Assistance Mission in Afghanistan og United Nations Assistance Mission for Iraq.

Danmark bidrog med personel til UNGCI i perioden 1991-1999. Den nok mest kendte danske FN-vagt er tidligere chef for Jægerkorpset obersløjtnant Poul Dahl, som i perioden 1993-1996 var chef for UNGCI - i øvrigt med erfaring fra FN-missionerne på Cypern og i Kashmir. Hvis man vil vide mere om UNGCI, som er et af de mere ufortalte kapitler i den danske FN-historie, kan man med fordel læse obertløjtnant Poul Dahls bog ”Mission: Irak” fra 2007, idet bogen giver indsigt i en tid, de fleste i dag nok har glemt, hvis de overhovedet er klar over, at den har eksisteret.

Oberstløjtnant Poul Dahl bar under sin tjeneste ved UNGCI den karakteristiske
lyseblå FN-vagt-uniform, som typisk ses båret af FN-vagter ved FN-hovedkvarteret.

Ved dagens parade vil repræsentanter fra det officielle Danmark være til stede i Kastellet - repræsentanter, som vil lægge en krans ved monumentet for Danmarks udsendte. Fra Atlantsammenslutningen deltager formand for bestyrelsen, direktør John Dyrby Paulsen.


I 2021 repræsenterede generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe Atlantsammenslutningen
ved FN-dagen i Kastellet.
På billedet ses endvidere landsformand for Danmarks Veteraner, oberst Niels Hartvig Andersen,
der selv har FN-erfaring fra FN-missionen på Cypern.

Den 24. oktober 2022 kl. 0001/nom