31. marts 2022

Personalenyt den 31. marts 2022

Fratrædelse i Atlantsammenslutningen

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Den 31. marts 2022 har

fuldmægtig, cand.mag. Frederik Vennemus Jønsson

sidste arbejdsdag, idet han med virkning fra 1. april 2022 tiltræder ny ansættelse i Udlændinge- og Integrationsministeriets ledelsessekretariat.

Frederik Vennemus Jønsson tiltrådte ansættelse i Atlantsammenslutningen i 2021 - først som praktikant og siden som fuldmægtig - hvor han i særdeleshed spillede en afgørende rolle i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af Atlantsammenslutnigens webinar om den afghanske fredsproces...før Taliban overtog ledelsen af Afghanistan.

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe udtaler i forbindelse med Frederik Vennemus Jønssons fratrædelse sin påskønnelse af arbejdsindsatsen, idet Atlantsammenslutningen ønsker held og lykke i fremtiden.

Den 31. marts 2022 kl. 1447/nom