9. oktober 2019

Atlantsammenslutningens FN-konference 2019 - program

Tanken bag FN er enestående, og det har vist sig, at FN igennem 74 år har været levedygtig, selv om FN-systemet er blevet mere og mere udfordret af virkeligheden og nutidens komplekse konflikter. Dette stiller Atlantsammenslutningen - sammen med eksperter inden for forskning, erhvervsliv, organisationsverdenen, den militære verden og den politiske verden - skarpt på ved sin FN-konference 2019, som afholdes på selve FN-dagen, den 24. oktober 2019.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Er FN fortsat aktuel som international aktør? Dette er et spørgsmål, som oftere og oftere stilles. Samtidig opleves det, at FN oftere og oftere kritiseres for bl.a. at være handlingslammet. På den anden side: Er der et alternativ til FN? - eller er FN bare den rigtige løsning på den internationale sikkerhedspolitiske scene, når det drejer sig om konfliktløsning? Der er dem, som mener, at tiden er løbet fra FN; men måske er det mere verdenen, der er løbet fra FN ud fra tankegangen, at FN er den rigtige løsning... Atlantsammenslutningen gør i alle tilfælde et forsøg på at komme et svar nærmere i forbindelse med afholdelsen af FN-konferencen 2019, som man nu kan tilmelde sig.

Konferencedeltagere

Atlantsammenslutningen har bestræbt sig på at skabe et varieret program, hvilket også afspejles i sammensætningen af konferencedeltagere. Fra FN-forbundet kan vi byde velkommen til landsformand Jørgen Estrup og sekretariatschef Torleif Jonasson. Fra forskningsmiljøet kan vi byde velkommen til professor MSO, dr.jur. Kristina Siig og seniorforsker Louise Riis Andersen. Fra erhvervslivet deltager administrerende direktør Martin Næsby - og med praktisk FN-erfaring kan vi byde velkommen til ambassadør Ellen Margrethe Løj. Endelig bliver det spændende at opleve en politikerdebat mellem Rasmus Nordqvist (Alternativet), Naser Khader (Det konservative Folkeparti) og Anne Sophie Callesen (Det radikale Venstre). Endelig vil Atlantsammenslutningens generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Stuwe også bidrage med faglig viden og indsigt.

Tid og sted

Atlantsammenslutningens FN-konference 2019 afholdes på Frederiksberg Slot. Det sker på FN-dagen, den 24. oktober 2019, med indskrivning i tidsrummet kl. 0930-1000. Konferencen begynder kl. 1000, og den forventes at slutte senest kl. 1600.

Konferencen er åben for alle.

Skoleklasser er også meget velkomne.

Program

Programmet kan ses her.

Tilmelding

Tilmelding skal ske via e-mail tilmelding@atlant.dk.

Frist for tilmelding er den 22. oktober 2019.

Når Tænketanken Atlantsammenslutningen har registreret tilmeldingen, vil der snarest derefter blive udsendt en personlig bekræftelse.

Spørgsmål til konferencen bedes rettet til Atlantsammenslutningen via e-mail tilmelding@atlant.dk.