29. januar 2022

Storbritannien frygter, at øget russisk ubådsaktivitet kan true Vestens internetsikkerhed

Ukrainekrisen hersker med uformindsket styrke, og i en tid, hvor Rusland har intensiveret deres flådeøvelser, begynder Storbritannien, der er blandt de direkte støtter til styret i Ukraine, at se mere og mere skeptisk på, hvad Rusland vil på havet og i cyberspace. Følger man de britiske medier, får man nemlig indtrykket af, at den britiske regering ser de nuværende russiske tiltag på den storpolitiske verdensscene i et større perspektiv for at opnå en endnu større international magtposition. Storbritannien frygter nemlig for, at øget russisk ubådsaktivitet kan true Vestens internetsikkerhed, for uden internet adgang vil et vægtigt fundament i Vestens sikkerhed være truet.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Lige nu er det krisen mellem NATO og Rusland over Ukraine, som står højt på den sikkerhedspolitiske dagsorden. Det samme gør sig gældende for enkeltnationer som fx Storbritannien, der foruden NATO-søjlen ser på det bilaterale samarbejde mellem Storbritannien og Ukraine.

Mens grænsekonflikten mellem Ukraine og Rusland er i højsædet, har chefen for den britiske forsvarsstab, admiral Sir Tony Radakin netop nu valgt at henlede opmærksomheden på, at de russiske trusler mod Vesten også kan omfatte internetsikkerhed - og ikke i form af trolle el.lign. Admiral Sir Tony Radakin ser nemlig en direkte trussel rettet mod de undersøiske kabler, der transmitterer data til og via internettet.


Admiral Sir Tony Radakin, chef for den britiske forsvarsstab.
Billedkreditering: Ministry of Defence, Storbritannien.

If. chefen for den britiske forsvarsstab udgør de russiske ubåde en direkte trussel mod internetsikkerheden. Det gælder antallet af russiske ubåde, men det gælder også enkeltstående episoder, som giver stof til eftertanke. Admiral Sir Tony Radakin har således fremhævet, at britiske Towed Array Sonar System-kabler efter brug har været totalt ødelagte og uanvendelige, og det sker ikke bare ved, at man udlægger sådanne kabler i åbent hav, hvor de slæbes over er rev el.lign., mener han. Det sker i stedet ved en aktiv og bevidst (fjendtlig) handling.


HMS Northumberland.
Billedkreditering: Ministry of Defence, Storbritannien.

Episoden, admiral Sir Tony Radakin konkret henvises til, går tilbage til slutningen af 2020 (som ikke er så længe siden endda), hvor den britiske fregat HMS Northumberland kolliderede med en russisk ubåd, som man efterfølgende forsøgte at spore og følge - bl.a. ved hj. af Towed Array Sonar System-kabler (for at læse om NATO’s Science & Technology Organization - Centre for Martime Research & Experimentations beskrivelse af Towed Array Sonar System-kabler og deres anvendelse klik her). Episoden foregik langt fra Ukraines kyster; den foregik i arktisk farvand...


Towed Array Sonar System og dets anvendelse i afsøgningen af tilstedeværelsen af (fjendtlige) ubåde.
Billedkreditering: NATO.

Towed Array Sonar System (også benævnt TASS) er et passivt sonarsystem, som i bund og grund er en akustisk teknik, der anvendes til at opspore og bestemme afstand og retning til fx ubåde eller andre lydreflekterende genstande. Er der tale om ubåde, kan ubådens hastighed også bestemmes, hvilket sker ved hj. af dopplereffekten.

Det er ikke fra britisk side klart og entydigt insinueret, at kabelødelæggelsen skyldes russisk ubådsaktivitet, men det er ikke vanskeligt at læse mellem linierne i de noget usædvanlige udmeldinger fra det britiske forsvarsministerium, idet der normalt ikke kommenteres på slige hændelser. Det var dog vanskeligt at undgå i denne situation, idet et tv-hold fra britiske Channel 5 var ombord og filmede episoden, netop som den skete, idet HMS Northumberland søgte kontakt til en russisk stealth-ubåd.

Den russiske ambassade i London har ikke kommenteret på hændelsen - ej heller på direkte forespørgsel.

Der er ingen tvivl om, at det er krisetid, og at NATO tager den russiske troppekoncentration langs den ukrainske-russiske grænse seriøs. På den anden side er det måske mere og mere et spørgsmål om, hvorvidt krisen med Ukraine i centrum er ved at udvikle sig til et langt større spil, hvor bl.a. anvendelsen af ubådsforsvaret skal gentænkes - fx for også at kunne beskytte internettet, vi i dag alle er så afhængige af - eller om man, som det er tilfældet for dansk vedkommende - vil basere sin antiubådskapacitet på et samarbejde mellem Seahawk-helikoptere og fregatter...

Den 29. januar 2022 kl. 1528/nom