Et nyt rumkapløb? Indsigt i det russiske rumprogram i det 21. århundrede

Sovjetunionens sammenbrud satte en ende på rumkapløbet og den kolde krig. Dog har der i de senere år været røster fremme om en ny koldkrigsstemning, og set i lyset af NATO’s erklæring om det ydre rum som det nye ”operationelle domæne” samt den nylige tilføjelse af rumtropper som selvstændigt værn i det amerikanske forsvar kan man spørge sig selv, om vi i dag har med et rumkapløb version 2.0 at gøre. I så fald er spørgsmålet, hvorledes Rusland - landet, der som den formelle arvtager til Sovjetunionen i 1957 stod bag opsendelsen af den første satellit (Sputnik 1), og som i 1961 og 1963 sendte den første mand og kvinde i kredsløb om jorden - forholder sig til denne udvikling; og hvad er landets nuværende kapaciteter og intentioner i det nye operationelle domæne? Disse spørgsmål forsøges besvaret i dette Atlant Brief, der med udgangspunkt i russiske militære doktriner og lovgivning på området samt udtalelser fra centrale aktører vil redegøre for den officielle russiske holdning til den militære anvendelse af rummet og de opfattede muligheder samt farer, der lurer bag horisonten.

Atlant Briefet kan downloades her.