Artikler

En artikel kan være oplysninger om hændelser, begivenheder eller emner, der i øjeblikket enten skal fremhæves eller forklares. Det vil ikke være usædvanligt, at andre medier også skriver om samme hændelser, begivenheder eller emner; men hér er det målsætningen for Atlantsammenslutningen at give en anden indgangsvinkel, som ikke i forvejen er behandlet af andre medier. Kildematerialet tages fortsat seriøst, men eftersom der netop er tale om et øjebliksbillede, kan der foruden kildematerialet også være gjort brug af mere personlige betragtninger og synspunkter for bl.a. at fremme en debat eller blot almindelig bevågenhed vel vidende, at der kan være andre meninger og holdninger til emnet.