Hviderusland - næste Ukraine?

Der er et tæt forhold imellem Rusland og Hviderusland, men i disse måneder er der opstået en række spændinger imellem dem, der gør, at man nu kan frygte en russisk annektering af Hviderusland.

Ofte omtaler Rusland og Hviderusland hinanden som broderfolk, og den hviderussiske økonomi er afhængig af Rusland. På trods heraf er Rusland begyndt at presse på for en større integration mellem de to stater i forlængelse af traktaten om unionsfællesskab fra 1997 traktaten om en statsunion 8. december 1999. Traktaten blev ratificeret i 2000, men er aldrig rigtig blevet implementeret.

Diskussionen om en fusion af Hviderusland i Rusland er taget til i slutningen af 2018, og ikke kun i Hviderusland, men også blandt seriøse kommentatorer i Rusland. Det giver en frygt i Hviderusland for at blive opslugt af storebror, men opråb til Europa har indtil videre ikke fundet genklang.

Læs vores Atlant Brief her.