14. december 2021

Fregatten Esbern Snare atter i aktion i Guineabugten

Den 13. december 2021 var den danske maritime indsats i Guineabugten atter engageret i en antipirateriopgave, og i den anledning valgte TV2/News at lade bl.a. generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, forklare om nogle af de udfordringer, fregatten Esbern Snare har i udøvelsen af sine opgaver.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Én af dagens Breaking News i medierne er, at fregatten F342 Esbern Snare den 13. december 2021 på ny har været involveret i antipiratoperationer - denne gang omkring øen Bioko ud for Ækvatorialguinea (klik her for at læse forsvarets egen nyhedsdækning er hændelsen).


Atlantsammenslutningens daglige leder, generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, der er en af Danmarks førende eksperter udi antipiratoperationer. Billedkredit: Screendump fra TV2/News.

TV2/News dækkede historien indgående i løbet af morgentimerne, i hvilken forbindelse forsvarsminister Trine Bramsen og Atlantsammenslutningens daglige leder, generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, blev interviewet for at forklare nærmere om den konkrete hændelse og den til tider udfordrende jura, som sætter begrænsninger for, hvad søværnet kan og må i missionsområdet i Guineabugten.

Vibeke Daell Bjerrum, TV2/News:

»Fregatten Esbern Snare har igen været i action for at hjælpe et containerskib, der i går [den 13. december 2021, red.] blev angrebet af pirater. Ét besætningsmedlem er savnet efter hændelsen.«

Christian Bækgaard, TV2/News:

»Gårsdagens aktion skete ud for kysten til Ækvatorialguinea, hvor Esbern Snare er på mission. Ved aktionen sendte fregatten til at begynde med sin Seahawk-helikopter afsted, fordi man modtog et nødsignal fra et containerskib.«

Vibeke Daell Bjerrum, TV2/News:

»Besætningen på helikopteren så et mindre fartøj på siden af containerskibet og et antal formodede pirater og gidsler ombord på fartøjet. Mandskab fra Esbern Snare blev efterfølgende sat ombord på containerskibet, og en såret person blev bragt ombord på Esbern Snare for at modtage lægehjælp. Personens tilstand er nu stabil. Piraterne slap dog væk, og et besætningsmedlem fra containerskibet er savnet.

Om lidt kan jeg sige velkommen til forsvarsminister Trine Bramsen. Hvad er din reaktion på, at fregatten altså endnu engang har været i aktion mod pirater?«

Forsvarsminister Trine Bramsen:

»Den her hændelse understreger, hvorfor det er så vigtigt, at vi er i Guineabugten, for havde vi ikke været dér, så havde piraterne frit spil; så kunne de have taget endnu flere besætningsmedlemmer som gidsler, og vi havde ikke været i stand til at hjælpe skibet. Nu har vi en navigatør ombord på containerskibet, der kan hjælpe det i havn, og vi kan hjælpe den sårede...det sårede besætningsmedlem...fra containerskibet, som er bragt til Esbern Snare og lige nu er indlagt på hospitalet ombord på Esbern Snare; så der er grund til at være stolt over det danske bidrag. Det her understreger, hvor vigtigt det er, at vi er til stede.«

Vibeke Daell Bjerrum, TV2/News:

»...men det er jo altså et besætningsmedlem fra containerskibet, der er savnet...måske taget af piraterne... Hvad ved vi om vedkommende? Altså...er det en dansker?«

Forsvarsminister Trine Bramsen:

»Jeg kan sige så meget som, at det ikke er en dansk statsborger eller en dansker, som der er taget til...som gidsel; mere kan jeg ikke sige om det, men jeg kan...vi varslede de nigerianske myndigheder, da den her hændelse den indtraf, fordi det, der skete, var, at piraterne de bevægede sig ind i nationalt farvand [Nationalt farvand benævnes også som territorialfarvandet, som er den del af havet, der hører til en stats territorium. Territorialfarvandet strækker sig 12 sømil ud fra kysten (deraf benævnelsen 12-sømile-grænsen), hvilket følger af FN’s havretskonvention. En kyststat har således jurisdiktionskompetence over territorialfarvandet contra internationalt farvand, om hvilket princippet ”havets frihed” (i.e. mare liberum) gælder.], og dér må vi jo ikke være til stede, og derfor kunne vi ikke længere forfølge de her pirater, men vi varslede de nigerianske myndigheder og kysttjenesten, som jo så havde ansvaret for at forfølge den her sag; men havde vi ikke været til stede med vores danske fregat, ja så ville det jo bare have betydet, at piraterne havde frit spil, og det synes jeg under ingen omstændigheder, vi kan være bekendt over for søfolk - hverken danske eller internationale søfolk, og derfor bliver vi altså nødt til at tage denne her opgave på os - også som stor søfartsnation, som vi er fra dansk side, og i samarbejde med de lande, som også er i området, fordi ellers kommer det her til at udvikle sig. Flere pirater vil tage flere gidsler, og vi vil stå med et meget stort problem, som også handler om, at vigtige handelsruter bliver blokeret, så det her - det er en vigtig opgave, og jeg er stolt over vores danske besætning og det, de har udrettet.«

Vibeke Daell Bjerrum, TV2/News:

»Som du selv er inde på, så måtte Esbern Snare opgive at eftersætte piraterne, fordi at de bevægede sig ind i nationalt farvand. Hvilke udfordringer giver det?«

Forsvarsminister Trine Bramsen:

»Jamen... Opgaven består jo i, at vi kan operere i internationalt farvand, og så er det nationerne - altså i det pågældende tilfælde de nigerianske myndigheder - som der har ansvar for at forfølge piraterne ind i nationalt farvand, men for at gentage: Så hvis vi ikke var til stede, så ville piraterne jo have frit spil i det internationale farvand, og det betyder jo i den konkrete sag, at de meget vel ville kunne havet taget endnu flere gidsler. Nu lykkedes det os at stresse piraterne og få dem til at tage flugten, og hvis ikke vi var til stede, så ville de altså have helt frit spil også i internationalt farvand.«

Vibeke Daell Bjerrum, TV2/News:

»...sagde altså forsvarsministeren. Tak skal du have!«

Derefter fulgte andre indslag, hvorefter TV2/News vendte tilbage til fregatten Esbern Snares indsættelse i Guineabugten.


Studievært, journalist Christian Bækgaard, TV2/News, interviewer generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, Atlantsammenslutningen, om begrænsninger og udfordringer i fregatten Esbern Snares opgaveløsning i Guineabugten - en opgaveløsning, der nu har medført flere sammenstød med formodede pirater i missionsområdet. Billedkredit: Screendump fra TV2/News.

Christian Bækgaard, TV2/News:

»...og det skal vi tale videre om her i studiet...det skal du og jeg, Lars Bangert Struwe; velkommen til, generalsekretær i det, der hedder Atlantsammenslutningen.

Først og fremmest: Hvorfor er det nødvendigt for en dansk fregat - bare sådan helt overordnet - at sejle rundt i det område omkring Guineabugten?«

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, Atlantsammenslutningen:

»Det er fordi, det er et område, der er hærget af pirater, og dansk økonomi er ekstremt afhængig af, at vi kan sejle frit på verdenshavene, så for ligesom at beskytte dansk økonomi og i øvrigt beskytte danske skibe i området...jamen, så har man fra Folketingets side valgt at sende nogen ud [jf. folketingsbeslutning nr. B 295 af 25. maj 2021 (klik her), red.], så det er altså simpelthen et forsøg på at beskytte danske interesser...danske økonomiske interesser...at man gør det, ligesom vi tidligere har gjort det på Østafrika, hvor vi gjorde det ud for Somalias kyst; og det er altså i områder, der er hærget af pirateri, og har været det i lang tid.«

Christian Bækgaard, TV2/News:

»Sejler Esbern Snare så primært rund efter danske skibe?«

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, Atlantsammenslutningen:

»Nej! Altså...det er der jo nok mange danskere, der har forestillingen om, at så beskytter vi kun danske skibe, men det er en generel beskyttelse af skibstrafikken i området. Det betyder, at når der går en alarm, så gør man et forsøg på at komme det her skib til undsætning eller måske være så skræmmende, at pirater ikke har lyst til at operere der.«

Christian Bækgaard, TV2/News:

»...men er det her noget, pirater har nogen form for opmærksomhed på...altså ved de, at Esbern Snare er i Guineabugten?«

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, Atlantsammenslutningen:

»Ja! Altså...piraterne er ikke bare nogen, der går rundt med klap som mig [generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, Atlantsammenslutningen, henviser her til, at han på gr. af en øjensygdom, der bl.a. medfører forøget lysfølsomhed, bl.a. under tv-optrædener er nødsaget til at bære klap for venstre øje, idet der således ikke er tale om en gimmick på gr. af emnet, red.], men som har en rigtig god efterretningsindhentning. Det så vi på østkysten, og nu ser vi det på vestkysten. De er ret professionelle. En hel del af de her pirater ved godt, hvad det er, der foregår. Det er ikke bare nogen, der er iført sandaler, og lige prøver at kapre et eller andet. Det er nogen, der er ret velorganiserede, og særligt her i Guineabugten er de meget velorganiserede. Nogle af dem har efter al sandsynlighed en militær fortid.«

Christian Bækgaard, TV2/News:

»...og så hører vi, at et besætningsmedlem fra det her containerskib lige nu er savnet. Der kan være tale om en gidseltagning...altså, at man simpelthen har taget et besætningsmedlem med sig, da man flygtede væk i sin piratbåd. Hvor usædvanligt er det?«

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, Atlantsammenslutningen:

»Det er ikke længere usædvanligt i Guineabugten. Var har fx her i januar i år [2021, red.]...der så vi, at et tyrkisk skib blev kapret, og der tog man gidsler. Vi har haft en række gidselsituationer i området. I en periode troede vi ikke, at de tog gidsler i det her område, men de tager altså gidsler og sejler dem væk fra de store skibe og prøver så at afpresse rederierne og få udbetalt en form for løsesum.«

Christian Bækgaard, TV2/News:

»...og en af udfordringerne i forbindelse med det er så, at man fra Esbern Snares side ikke må eftersætte pirater, når de sejler ind i nationalt farvand. Det lyder jo helt vildt, at man må forfølge dem ind til en eller anden usynlig grænse ude i vandet, og så vender man om?«

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, Atlantsammenslutningen:

»Ja! - og det er kæmpe problem, og det er jo problemet, at staterne i området jo principielt selv skulle sørge for politiarbejdet, om jeg så må sige, inden for deres territorialfarvand. En hel del af dem gør det ikke i høj nok grad, og det betyder, at piraterne nærmest kan have helle ved at så hurtigt som muligt at sejle ind i nationalt farvand, og det er jo altså også...at udfordringen for Esbern Snare og andre flådeenheder, der kan være i området, den er ligesom at nå at gøre noget, inden at piraterne er kommet ind i det her helle, og det er et kæmpeproblem, og det kræver et samarbejde med de lokale myndigheder, som man kun til dels har på plads i området.«

Christian Bækgaard, TV2/News:

»Sat på spidsen: Hvis nu det var en dansk frømand, nogle pirater havde taget som gidsel, ville man så ikke forfølge dem ind over grænsen til landet?«

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, Atlantsammenslutningen:

»Altså...i princippet må man jo ikke, men det kan jo godt være, at man kom til at gøre det, men det kunne udløse kæmpe store problemer med de lokale myndigheder, hvis man gjorde det, men ja...altså...det er jo en af udfordringerne i det her, hvis der er et dansk gidsel ombord... Hvad dælen gør man så? Jeg tror, at kaptajnen ombord på Esbern Snare [kommandørkaptajn Lars Povl Jensen] har gjort sig nogle meget klare tanker om, hvad han vil gøre, og jeg tror også, at besætningen har gjort sig nogle klare tanker om det, og jeg er helt sikker på, at de ikke har lyst til at sige det til offentligheden, sådan så piraterne kan bruge det som en del af deres operationsmåde.«

Christian Bækgaard, TV2/News:

»Tak skal du have, Lars Bangert Struwe, for du endnu engang gjorde os klogere på det her.«

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe står til rådighed for pressen. Det kan ske i form af direkte interview i radio og tv, ligesom han står til rådighed for den skrivende presse.

Henvendelser fra pressen - herunder ønsker om interview med generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe eller andre i Atlantsammenslutningens organisation - bedes sendt til sekretariatschef Niels-Ole Mannerup via e-mail nioma@atlant.dk, som vil formidle den videre kontakt til Atlantsammenslutningens daglige leder.

Interviews kan ofte gennemføres samme dag, som der anmodes om interview, men generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe kan dog være optaget af opgaver, der begrænser muligheden derfor; men Atlantsammenslutningen forsøger til enhver tid at imødekomme pressens ønsker.

Den 14. december 2021 kl. 1318/nom*

 

_____

*) Tegnsætningen står alene for artiklens forfatters regning, idet hverken forsvarsminister Trine Bramsen eller generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe har fremlagt tekster.