1. januar 0001

143 mia. kr til Forsvaret

En meget bred og fornuftig aftale, der giver ro fremad. Det helt interessante bliver sammensætningen af ekspertudvalgets der skal være med til at skabe den økonomiske og ledelsesmæssige ramme for forsvaret.

I efteråret 2023 forhandler man 1. delaftale: - Mandat til at igangsætte analyser, der skal styrke beslutningsgrundlaget til senere politisk stillingtagen. - Beslutning om tids- og kapacitetskritiske initiativer. - Sikre, at Forsvarsministeriets koncern har forudsætninger for at opbygge forsvarsområdet

Indholdet i forliget kommer først de næste par måneder. Der skal skabes et grundlag for at genopruste Forsvaret.

Det kræver bl.a. en bedre styring af projekter. Det kræver efter al sandsynlighed også et nyt mindste i forsvaret og dets ledelse. Forsvaret skal indstille sig på at kunne kæmpe en symmetrisk krig, og Forsvaret skal lære at lave anskaffelser langt hurtigere end hidtil. isse skal så tages i brug meget hurtigere end hidtil.