7. april 2021

Ny bog: ”Kinas renæssance – den kinesiske drøm om at være stormagt igen”.

Præsident og generalsekretær Xi Jinping har lanceret den kinesiske drøm, og sat en række mål for Kina i de næste 30 år. Hovedmålet er, at Kina vil være en ledende – om ikke den ledende – magt i 2049. Der skal ske en kinesisk renæssance.

Kinas renæssance – den kinesiske drøm om at være stormagt igen”

Bogen indeholder følgende elementer og konklusioner, der også er vedhæftet som overblik: 

Det kommunistiske partis styrer Kina og dets erhvervsliv 

 • Der er en jerntrekant imellem parti, erhvervsliv og stat, hvor partiet kontroller erhvervslivet
 • Partiets største succes er bekæmpelsen af ekstrem fattigdom og skabelsen af rimelig velstand. 
 • Centralt er bibeholdelse af magten. Kommunistpartiet anser Kina for demokratisk, og der sker ingen vestlig demokratisk udvikling. 

Kinas drøm: Kinas renæssance som stormagt i 2049 

 • Den kinesiske drøm er en renæssance af Kina som stormagt senest i 2049. 
 • Kina vil fremme egen verdensordenen og egne begreber.
 • Tianxia ”Alt under Himlen” er den kinesiske verdensorden, hvor den kinesiske civilisation er centrum i verden. 

Planer til at nå målet: Made in China 2025 og Silkevejen 

 • Made in China 2025 er vejen til kinesisk uafhængighed af fremmed teknologi og industri.
 • Den nye Silkevej – Belt and Road Initiative – skal skabe den nødvendige infrastruktur og afhængighed i udlandet. 
 • De to 100-årsjubilæer i 2021 og 2049 iscenesætter den kinesiske drøm. 

Kina som stormagt kan give problemer eksternt og internt 

 • Kina ser sig som den førende civilisation i verden, og udfordrer Vesten. 
 • Klima, sikkerhedspolitik og erhvervspolitik bliver kamppladsen imellem Kina og Vesten.
 • Internt i Kina kræver det meget store økonomiske og politiske reformer at blive en stormagt. Ligesom den snart meget gamle befolkning vil et problem for Kina. 

Bogen har gennemgået fagfællebedømmelse (peer review). Den udkommer elektronisk, men bliver også trykt. Den trykte version vil i løbet af april måned kunne bestilles via vores hjemmeside.

Generalsekreær Lars Bangertr Struwe stiller gerne op med uddybende bemærkninger, oplæg eller deltager i seminar om dette emne. 

Denne bog er en del af Atlantsammenslutningens arbejde med Megatrends. Den kinesiske drøm om at udvikle sig til en stormagt er en megatrend, der vil påvirke Danmark, EU og NATO. Det vil sige en stor social, økonomisk, politisk, miljømæssig og teknologisk forandring, der har en lang implikation og som dannes over lang tid. 

Atlantsammenslutningen modtager støtte fra Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet – vi vil gerne takke for disse bevillinger, der bl.a. gør denne bog mulig. Samtidigt modtager vi meget gerne støtte fra andre – kontakt meget gerne generalsekretær Lars Bangert Struwe om mulig støtte.

Bogen kan downloades her.