18. november 2019

Atlantsammenslutningen søger forårs/sommer-praktikanter til sit sekretariat

Er du interesseret i sikkerhedspolitik...det være sig cyber, missiler, stormagtskonkurrence, krig, koder, efterretningsvæsen, megatrends eller noget ganske andet...? Hvis du studerer på et universitet, så har du nu muligheden for at komme i praktik i en sikkerhedspolitisk tænketank, som er beliggende på et historisk slot.

Kære studerende på en videregående uddannelse!

Tænketanken Atlantsammenslutningen er en lille organisation - p.t. med tre fastansatte AC’ere. Den ene er vores generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, som med jævne mellemrum kan opleves i medierne - senest i forbindelse med den franske kritik af NATO. Den anden AC’er er sikkerhedspolitisk analytiker Morten Hetmar Vestergaard, der som sit absolutte fokusområde har Asien (herunder det amerikansk-kinesiske forhold), men som derudover er involveret i næsten alt sikkerhedspolitisk analysearbejde fra forholdene i Iran til diskussionerne om Grønlands fremtid, ligesom han i stort omfang er med i redigeringsprocessen omkring udgivelsen af Atlant Briefs. Endelig er der en administrativ generalist med juridisk og militær baggrund, som understøtter de daglige aktiviteter. Fælles for de tre fastansatte AC’ere er dog, at vi er dér, hvor udfordringerne er, og derfor kan vi ende med at analysere alt, som har sikkerhedspolitisk betydning for Danmark og vores samarbejdspartnere.

Som praktikant vil man være en aktiv del af et travlt miljø, hvor vi tænker sikkerhedspolitik...også efter kl. 1500... Nogle gange er der tid til at sidde i fred og ro og analysere på et emne, hvor arbejdet skal ende med et skriftligt Atlant Brief; og andre gange flyver det rundt med kontraordrer og ændringer af ordstillinger i en pressemeddelelse, fordi en aktuel situation udvikler sig i løbet af halve timer - som det skete, da to olietankskibe i Omanbugten blev angrebet. Vi skabte dog hurtigt et så godt overblik over situationen, at vores generalsekretær kunne fremkomme med en over 10 minutter-lang analyse i TV2/NEWS...mens generalsekretæren befandt sig på Bornholm for dér at være en del af Folkemødet 2019.


Astrid Berg, TV2/NEWS interviewer generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe om Tænketanken Atlantsammenslutningens syn på situationen i Den persiske Golf efter angrebet på to olietankskibe i Omanbugten.

Som praktikant skal man have et drive, der gør, at man også selvstændigt kan vende sten...hvilket betyder, at man langt hen ad vejen kan være med til at præge arbejdsugen, hvor der kan være dage med distancearbejde. Dog er vi alle til stede om mandagen, hvor vi har gennemført vores ugentlige sekretariatsmøde som forberedelse for vores videopodcastserie ”Mandagsparanoia”.


"Mandagsparanoia" er ét af ugens højdepunkter, hvor generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe giver Tænketanken Atlantsammenslutningens syn på det, man i ugens løb kan finde bekymrende. Vores videopodcastserie er blevet til et vigtigt input i det sikkerhedspolitiske faktagrundlag.

”Mandagsparanoia” er en fem til syv minutter lang videopodcast, hvor generalsekretæren fortæller om nogle af de sikkerhedspolitiske forhold, der giver os som tænketank betænkeligheder - betænkeligheder, der kan føre til, at vi må udarbejde analyser, som senere læses af alt fra politikere, embedsmænd, erhvervsledere, studerende og skoleelever.

Videopodcastserien "Mandagsparanoia" kan findes på vores youtube-kanal.


Den indre slotsgård på Frederiksberg Slot med udsigt til Søndermarken. Frederiksberg Slot er efterhånden blevet en stor arbejdsplads, idet man af hærens kurser er hjemmehørende på slottet. Dette er en følge af Hærens Officersskoles tilknytning til Frederiksberg Slot. 

Der er også plads til individualisten, når blot vi sammen udgør et hold, der formår at bringe bolden i mål...og så er det ikke altid så vigtigt, men der scorede målet... Oplæggeren er mindst lige så vigtig...


At planlægge og gennemføre seminarer er en del af de arbejdsopgaver, man som praktikant kan blive mødt med. Vi forventer ikke, at du fra første dag kan planlægge og gennemføre et seminar, men ved fælles hjælp vil du få erfaring med både seminarer og konferencer og meget mere. Ovenfor ses repræsentanter fra Terma A/S, Forsvarsakademiet og Weibel Scientific i forbindelse med et missilseminar.

Endelig skal du vide, at vi giver plads til dig og dit studium, for det er dit studium, der skal bringe dig videre. Derfor aftaler vi individuelt, hvordan din arbejdstid. Samtidig kan du vide dig sikkerhed på, at vi støtter op om hinanden. Du vil derfor ikke være alene, når du fx skal planlægge og gennemføre en konference eller et seminar med deltagelse af ministre, diplomater og mange andre personligheder.


I samarbejde med Danmarks Veteraner arrangerede Tænketanken Atlantsammenslutningen NATO's 70-års jubilæumsparade i Kastellet. Gæsterne var ministre, forsvarets øverste ledelse, øvrige embedsmænd, organisationsrepræsentanter, veteraner og mange flere. Blandt VIP-gæsterne var Anders Fogh Rasmussen, tidligere generalsekretær i NATO, og Carla Herd Sands, USA's ambassadør til Danmark. Under forberedelserne til arrangementet blev der trukket store veksler på sammenslutningens praktikanter. I december 2019 gennemføres endnu et NATO-jubilæumsarrangement - nu i samarbejde med den amerikanske ambassade - idet bl.a. internationale forskere vil besøge Frederiksberg Slot for at tale om international politik og betydningen af NATO-samarbejdet.

Vi har ikke et skræddersyet ideal af en praktikant - bortset fra, hvad der er nævnt ovenfor. Dog kan det vise sig, at sprogkundskaber kan være en eftertragtet ressource - især, hvis der er tale om sprog som fx russisk, kinesisk, arabisk/persisk og lign. sprog.

Klik her for at se stillingsopslaget.


Et eksempel på et Atlant Brief, som skaffede sikkerhedspolitisk analytiker Morten Hetmar Vestergaard adgang til P1 "Orientering".

Du er velkommen til at kontakte generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe på 3059 1944, hvis du har spørgsmål til hverdagen på Frederiksberg Slot med den bedste 2. sals-udsigt over Frederiksberg Have.


Med de københavnske tage i baggrunden tager major, militæranalytiker Karsten Marrup, Forsvarsakademiet, og sikkerhedspolitisk analytiker Morten Hetmar Vestergaard en drøftelse af, hvad man skal gøre sig af tanker om fremtidens missilforsvar. Som praktikant kommer man således i tæt kontakt med nogle af de fremmeste nationale og internationale eksperter, mange ofte kun læser om - og hér skelner vi ikke mellem, om man er fastansat AC'er eller praktikant. Hér gælder det, at man er ansat...

Tror du, at du er den rette for os, så send os en motiveret ansøgning via atlant@atlant.dk. Vi svarer på alle ansøgninger.

Den 18. november 2019 kl. 0752/nom