Ansættelse i Atlantsammenslutningen

Praktikant i sekretariatet

Atlantsammenslutningen har som sin organisatoriske målsætning at have den bedst tænkelige bemanding. Derfor er vi altid interesseret i at høre fra studerende, som ønsker at blive praktikanter, idet praktikanter udgør det centrale omdrejningspunkt for Atlantsammenslutningens virksomhed.

Aktuelt ser vi på praktikantstillinger til efteråret 2020, idet vi ikke har lagt os fast på et bestemt antal praktikanter. Det sandsynlige antal praktikanter må dog forventes at være fire til seks personer.

Hvorfor praktikant i Atlantsammenslutningen?

Som praktikant i Atlantsammenslutningen har du muligheden for at sætte dit personlige præg på organisationen. Omvendt vil Atlantsammenslutningen bestræbe sig på at give dig viden, færdigheder og kunnen, som kan være et supplerende fundament til, at du kan fortsætte din karriere inden for fx ministerier, styrelser, øvrige myndigheder og organisationer.

Vi løfter alle i flok

Vi er en lille organisation, og det bærer den daglige arbejdsplads med sine rutiner også præg af, for der er ingen, som udfører vores arbejde for os. På den anden side har vi en hyggelig dagligdag, hvor der ved siden af de mange opgaver er plads til et grin og en snak om alt andet end sikkerhedspolitik.

Timetal

Timetallet henset til tilstedeværelse på kontoret vil blive aftalt med den enkelte praktikant. Det kan dog forventes, at arbejdet i Atlantsammenslutningen er så interessant, at du ikke helt kan lade arbejdet ligge, når du først er kommet hjem - og så er det jo godt, at det er muligt også at løse opgaver som distancearbejde.

Arbejdsopgaver

I forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af konferencer og seminarer er det ikke umuligt, at det er ønskeligt med en højere tilstedeværelse end til daglig, men altid finder vi en løsning på den slags udfordringer...og uanset hvordan og hvorledes vores ønsker til hverdagen end er, så vægter dit studium altid højest.

Hvis du vil vide mere

Hvis du ønsker at vide mere om Atlantsammenslutningen, er du meget velkommen til at kontakte generalsekretær - gerne via telefon 3059 1944.

Akademisk uddannet personale i sekretariatet

Der er p.t. ingen ledige stillinger.

Kontoruddannet personale i sekretariatet

Der er p.t. ingen ledige stillinger.