Trusselskonferencen 2021 - BEMÆRK NY DATO

Start: 27. oktober 2021 10:00
Slut: 27. oktober 2021 15:00

 

Svanemøllens Kaserne
Ryvangs Allé 1
2100 København Ø.

Onlinetilmeldingsformular, som skal udfyldes, hvis man ønsker at deltage i seminaret, findes nederst i opslaget.

Har man udfyldt onlinetilmeldingsformular til arrangementet den 7. oktober 2021, skal man udfylde onlinetilmeldingsformularen på ny.

 

Efter et års fravær - på gr. af covid-19-restriktionerne i Danmark - vender én af Atlantsammenslutningens programmæssige hjørnestene tilbage. Det sker, når Atlantsammenslutningen den 27. oktober 2021 på Svanemøllens Kaserne gennemfører Trusselskonferencen 2021, som tager afsæt i udfordringen af det internationale sikkerhedsmiljø efter afslutningen på bl.a. NATO’s indsats i Afghanistan. Netop nu er de sidste navne på oplægsholdere ved at falde på plads, men rammerne for Trusselskonferencen 2021 er klar til præsentation.

Søndag den 15. august 2021 blev Danmarks og NATO’s sikkerhedsmiljø forandret. Den afghanske regering faldt, og Taliban erklærede den 20 år lange periode med udenlandske militære styrker i Afghanistan for afsluttet. De drastiske forandringer i det internationale sikkerhedsmiljø kalder if. Atlantsammenslutningens daglige leder, generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe på øjeblikkeligt fokus på, hvad det nye sikkerhedsmiljø betyder for truslerne mod Danmark og NATO, og derfor er Trusselskonferencen 2021 højaktuel, for debatten er nødvendig. I lyset deraf gennemfører Atlantsammenslutningen den 27. oktober 2021 Trusselskonferencen 2021, hvor der stilles skarpt på analyser af de strukturelle sikkerhedsforandringer, som bl.a. NATO ser dem, samt hvordan Danmark kan/skal forberede sig på tiden efter 20 års arbejde i Afghanistan.

Trusselskonferencen 2021, der vil blive gennemført på både dansk og engelsk, vil bestå af oplæg ved ambassadører fra udvalgte NATO-medlemslande. Ambassadørerne vil her beskrive de trusler og udfordringer, man ser i horisonten. Dernæst følges der op på ambassadørernes analyser gennem oplæg ved og efterfølgende debat blandt danske politikere, hvor debatten vil centrere sig om, hvordan Danmark og NATO skal håndtere de nye trusler.

Overordnet set er det konferencens formål at støtte og bidrage til, at Danmark får et internationalt perspektiv på den kommende sikkerhedspolitiske debat.

Rammerne for programmet for Trusselskonferencen 2021 er flg.:

KLOKKESLÆT

PROGRAMPUNKT

AKTØR

0930-0950

Indskrivning.

Julie Feldbæk Ranneries
projektleder
Atlantsammenslutningen

1000-1005

Velkommen til Trusselskonferencen 2021

Ph.d. Lars Bangert Struwe
generalsekretær
Atlantsammenslutningen

1005-1100

Storpolitiske bevægelser - oplæg ved ambassadører med efterfølgende debat.

Repræsentanter fra Canadas, Englands, Frankrigs og Tyrkiets ambassader i København.

1100-1110

Pause.

 

1110-1200

Hvilket forsvar opstiller man i disse år? - oplæg ved ambassadører med efterfølgende debat.

Repræsentanter fra Hollands, Norges, Rumæniens og Tysklands ambassader i København.

1200-1300

Frokost.

 

1300-1430

Oplæg ved danske politikere.

Anne Sofie Callesen, MF
Radikale Venstre

Anne Valentina Berthelsen, MF
SF

Michael Aastrup Jensen, MF
Venstre

1430-1445

Afsluttende bemærkninger og afrunding.

Ph.d. Lars Bangert Struwe
generalsekretær
Atlantsammenslutningen

Praktiske forhold

Tidspunkt: Den 27. oktober 2021 kl. 1000-1500. Indskrivning foregår i tidsrummet kl. 0930-0950.

Pris: Kr. 125,00. Betal ikke nu, men afvent fremsendelse af faktura. Indbetaling skal være registreret senest den 20. oktober 2021 kl. 1200, således at adgangskort til Svanemøllens Kaserne kan nå at blive fremsendt.

Tilmelding: Online med tilmeldingsfrist den 18. oktober 2021 kl. 1600.

Sprog: Dansk/engelsk.

Vært: Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe.

Konferenceansvarlig: Sekretariatschef Niels-Ole Mannerup.

Projektleder: Specialestuderende Julie Feldbæk Ranneris.

It-teknik: Oplyses senere.

Spørgsmål: Spørgsmål til seminaret kan rettes via e-mail nioma@atlant.dk.

Under konferencen vil Atlantsammenslutningen være vært for en let frokost.

Adgangsforhold til Svanemøllens Kaserne

Tilgår senere.

Parkeringsforhold på Svanemøllens Kaserne

Tilgår senere.

Onlinetilmelding

For at tilmeldingsformularen kan afsendes, skal alle felter med * udfyldes. Det sidste felt er valgfrit, men Atlantsammenslutningen håber, at du vil svare "ja" til at modtage information fra Atlantsammenslutningen sendt direkte til din e-mail.

Når tilmeldingsformularen er udfyldt, trykker du på det fremhævede felt. Umiddelbart derefter vil du på skærmen se en bekræftelse af, at du har tilmeldt dig.

Formel bekræftelse på din deltagelse vil senere blive tilsendt den e-mail, der er oplyst ved tilmeldingen.

Ønskes tilmelding af flere personer, skal tilmeldingsformularen udfyldes på ny.

Den 22. september 2021 kl. 1149/nom