Webinar: Megatrendskonference 2020

Megatrends frem mod 2040

Start: 26. november 2020 12:30
Slut: 26. november 2020 15:40

Webinar

Atlantsammenslutningen og CenSec (klik herinviterer til Megatrendskonference 2020 den 26. november 2020, idet vi i lyset af covid-19-krisen har måttet ændre konceptet fra at være en konference med fysisk tilstedeværelse til et online-webinar.

Emnerne for konferencen omfatter bl.a. den nye verdensorden; Danmarks position i rummet; nye forsvarskompetencer; rumteknologi; løsninger til fremtidige forsvars- og cyberudfordringer; nanosatellitter; Big Data; crypto; laser; træning og simulation.

Program

Atlantsammenslutningen er stolte af at kunne præsentere et spændende og indholdsrigt program med nogle af de fremmeste eksperter inden for deres felt. Samtidig er vi meget taknemmelige for, at forsvarsminister Trine Bramsen har kunnet afse tid til at bidrage med en tale, hvor hun åbner Megatrendskonference 2020. Endelig skal der også lyde en tak til Atlantsammenslutningens formand, borgmester i Slagelse John Dyrby Paulsen, som byder velkommen til Atlantsammenslutningen.

TID

EMNE

HVEM

TILHØRSFORHOLD

1230 - 1235

Velkommen til webinaret

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe

Atlantsammenslut­ningen

1235 - 1240

Velkommen til Atlantsam­menslutningen

Formand, borgmester John Dyrby Paulsen

Atlantsammenslut­ningen

1240 - 1250

Velkommen til Mega­trendskonference 2020

Forsvarsminister Trine Bramsen

Forsvarsministeriet

1250 - 1300

Defence Skills - sikring af fremtidens kompetencer

Direktør Klaus Bolving

CenSec

1300 - 1325

Forskning i fremtidens sikkerhedsteknologi

Prorektor Rasmus Larsen

DTU

1325 - 1355

Megatrends, rummet og den nye stormagtspolitik

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe

Atlantsammenslut­ningen

1355 - 1410

Spørgsmål

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe

Atlantsammenslutningen

1410 - 1430

Forskningsgennembrud i rumteknologi i løbet af de kommende 20 år

Astrofysiker, chefkon­sulent, ph.d. Michael Linden-Vørnle

DTU Space

1433 - 1440

Rumvåben

Major Karsten Marrup

Forsvarsakademiet

1440 - 1450

Spørgsmål

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe

Atlantsammenslutningen

1450 - 1505

Den nye kvanterevolution

Professor, ph.d. Klaus Mølmer

Aarhus Universitet

1505 - 1520

Kan man konstruere ubrydelige koder og netværk? Head of Security Lab, ph.d. Gert Læssøe Mikkelsen Alexandra Instituttet

1520 - 1535

Fremtidens øvelsesterræn

Forretningsudviklingsdirektør Hans Lindgren

Saab AB Training & Simulation

1535 - 1550

Spørgsmål

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe

Atlantsammenslut­ningen

1550 - 1600

Konferenceafslutning

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe

Atlantsammenslut­ningen

Tilmelding

Hvis du ønsker at følge webinaret via Atlantsammenslutningens profil på Facebook, er tilmelding ikke nødvendig.

Spørgsmål

Såfremt der måtte være spørgsmål til konferencen, er man velkommen til at kontakte sekretariatschef Niels-Ole Mannerup - gerne via e-mail nioma@atlant.dk.

Praktiske forhold, når man følger webinaret via Facebook

Når tidspunktet for transmissionen nærmer sig (vi forventer, at der er livebillede fra ca. kl. 1225), vil et transmissionsbillede blive synligt, og derefter skal man blot klikke sig ind.

Atlantsammenslutningens webinarstudie kan ikke se dig, men vi kan se, at din profil følger webinaret. På den måde er det også muligt for dig at stille spørgsmål, hvilket gøres i kommentarfeltet, mens webinaret gennemføres. 

Vi glæder os til atter at mødes i det virtuelle rum...

Opdateret 26. november 2020 kl. 0653/nom