Underviserdag 2021

Atlantsammenslutningens årlige underviserdag for undervisere med særlig interesse for for sikkerhedspolitik

Start: 28. oktober 2021 10:00
Slut: 28. oktober 2021 16:45

 

Fredericia Gymnasium
Nørrebrogade 88
7000 Fredericia.

Onlinetilmeldingsformular, som skal udfyldes, hvis man ønsker at deltage i seminaret, findes indsat nederst i opslaget.

 

Tilbage i 2019 gennemførte Atlantsammenslutningen sin seneste underviserdag for undervisere med særlig interesse for sikkerhedspolitik. Dengang var emnerne præget af usikkerheden omkring Brexit, Fake News og disinformation. I dag er Storbritannien ude af EU, og NATO har forladt Afghanistan til en uvis skæbne. I USA hedder præsidenten Joe Biden, og i Østen befæster og udvider Kina sin magtposition. Derudover har coronapandemien sat sit store aftræk på en verden, der i første omgang var i afmagt, men som siden kom i kontrol med vaccinationsprogrammer m.m. Alligevel kan man spørge: Er verdenen anno 2021 mere uvis, end den var i 2019? - og hvad har det af overordnet betydning for dansk og international sikkerhedspolitik? - og hvordan kan man i undervisermiljøet inddrage den aktuelle sikkerhedspolitiske virkelighed til gavn for eleverne? Dét er noget af det, Atlantsammenslutningen sammen med eksperter fra ministerier, organisationer og forskermiljøet vil sætte fokus på med dette års underviserdag.

For at undgå ”københavneri” har Atlantsammenslutningen sat sig nye mål; og et af målene er, at vi gerne vil nå uden for Frederiksberg Bakke (som ofte - fejlagtigt - betegnes som Valby Bakke). Derfor er vi meget taknemmelige for, at rektor Poul Erik Madsen har tilbudt os sit samarbejde, idet vi henlægger dette års underviserdag til Fredericia Gymnasium. Valget af Fredericia Gymnasium har mange årsager, men vi kan ikke komme uden om, at Fredericia som trafikknudepunkt har haft en vis betydning.

Program

KLOKKESLÆT

EMNE FOR OPLÆG M.M.

09.30-10.00

Ankomst og registrering

10.00-10.15

Velkomst og praktiske oplysninger om Fredericia Gymnasium

10.15-10.30

Velkomst og introduktion til Atlantsammenslutningen

10.30-10.45

Dansk sikkerhedspolitik netop nu

10.45-11.00

Kaffepause

11.00-11.15

Danmarks kamp for en plads i FN’s Sikkerhedsråd - og hvorfor det er relevant

11.15-11.30

Den nye verdensorden

11.30-11.45

Danmarks sikkerhedspolitik post Afghanistan

11.45-12.00

Spørgsmål og debat

12.00-13.00

Frokost

13.00-13.30

Tyskland efter forbundsdagsvalget 2021

13.30-13.45

EU og Danmark

13.45-14.00

Spørgsmål og debat

14.00-14.15

Kaffepause

14.15-14.30

Viser pandaen sit inderste ”jeg” som en farlig bjørn?

14.30-14.50

Cybertruslen - fra stat til klasselokale

14.50-15.05

Spørgsmål og debat

15.05-15.25

Kaffepause

15.30-15.45

Udviklingen i danske medier

15.45-16.15

Sætter klima- og miljøpolitik nye rammer for dansk sikkerhedspolitik?

16.15-16.35

Spørgsmål og debat

16.35-16.45

Hvordan kan dansk sikkerhedspolitik og gymnasieuddannelse spille sammen? - og tak for i dag...

Hvem der forstår de enkelte præsentationer, det vil blive offentliggjort efterhånden, som bekræftende deltagelse modtages. Vi forventer, at navnene på samtlige oplægsholdere kan præsenteres i god tid inden efterårsferien.

Arrangementsansvarlig

Sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Faglig ansvarlig

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe

Praktiske forhold

Sted:
Fredericia Gymnasium

Tidspunkt:
Kl. 1000-1645

Pris:
Kr. 350,00 (ved tilmelding fremsendes faktura, og når betaling er konstateret, vil endelig bekræftelse på deltagelse blive tilsendt)

Tilmelding:
Online (se nedenfor)

Frokost:
Er inkluderet i deltagergebyret

Transportomkostninger i øvrigt:
Atlantsammenslutningen dækker ikke helt eller delvist de transportomkostninger, der måtte være i forbindelse med deltagelsen

Onlinetilmelding

Når onlinetilmeldingsskemaet er udfyldt, bekræftes tilmeldingen ved at trykke på "tilmeldingsknappen" under onlinetilmeldingsskemaet. Derefter vil der på din skærm fremkomme en autogeneret bekræftelse på dit ønske om tilmelding.

 

--- o ---     --- o ---     --- o ---

Deltageroplysninger
Undervisningssted
Oplysning om tidligere deltagelse på Atlantsammenslutningens underviserdag
Optagelse på Atlantsammenslutningens mailingliste

 

 --- o ---     --- o ---     --- o ---

 

Spørgsmål

I tilfælde af spørgsmål til Atlantsammenslutningens underviserdag 2021 bedes man kontakte sekretariatschef Niels-Ole Mannerup via e-mail nioma@atlant.dk.

Opdateret den 15. september 2021 kl. 1300/nom