Information: NATO og Corona-krisen

Krisehåndtering er en af grundpillerne i NATO. Derfor er NATO er i færd med at yde støtte til sine medlemsstater. Det sker i form af forskellig hjælp lige fra felthospitaler til transportstøtte.  

Dette er information særligt om NATO’s indsats under Coronakrisen, hvor COVID-19 har ramt hele verden. Materialet er samlet og skrevet i løbet af meget få dage. Fokus er på NATO’s indsats under coronakrisen med blik ud til FN og EU.

Læs her.

 

Mandagsparanoia

Mandagsparanoia er Atlantsammenslutningens ugentlige videopodcast om dansk og international sikkerhedspolitik og de udfordringer, som uvilkårligt påvirker.

I denne uge behandler Mandagsparanoia 50:

I denne uge er covid-19-krisen atter omdrejningspunktet. Krisen kan anvendes til at lære og beskrive en masse forskellige elementer i international politik. Strategi er blevet et af nøgleordene under krisen. I en simpel form udgøres strategi af et mål, der nås via en kombination af midler og metoder. I disse dage ændres midler og metoder hele tiden. Derfor er det så vanskeligt at lægge en strategi.

Vi ser under krisen, hvordan globalister og nationalister kæmper mod hinanden. Samtidig ser vi endnu engang, at konspirationsteorier florerer; og skylden lægges ofte på en international sammensværgelse bestående af jøder og kapitalister.

Efterretningstjenesterne arbejder på højtryk med at sikre intern fred, opspore mulige fjender - og materialer som værnemidler. Samtidig ser vi misinformation fra Rusland og Kina, der søger at placere al skyld på USA. Kina søger i det hele taget at sparke bolden væk og fornægte Kinas skyld i krisen.

Endelig må I have en god påske, men lad være med at møde og smitte hinanden. I aner ikke, om I eller jeres venner og familie er smittede og smittebærere.

God påske.

Hvad er Atlantsammenslutningen?

Atlantsammenslutningen er en sikkerhedspolitisk tænketank, der blev oprettet i 1950 som følge af Danmarks nyerhvervede medlemskab af NATO, hvor neutralitet blev ændret til alliancesamarbejde. Den nye udenrigspolitiske retning affødte et behov for at informere befolkningen om Danmarks ændrede internationale rolle, og resultatet blev oprettelsen af Atlantsammenslutningen.

Som uafhængig folkeoplysningsorganisation (der er medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd) har Atlantsammenslutningen haft til opgave at oplyse danskerne om udenrigs-, forsvars- og udenrigspolitik i snart 70 år.

Atlantsammenslutningen har et højt ambitionsniveau - alle døgnets 24 timer. Resultatet er sædvanligvis månedlige seminarer for op til 100 personer, ligesom der også afvikles konferencer for op til 200 personer - hvis konferencen gennemføres på Frederiksberg Slot. Endelig gæster Atlantsammenslutningens personale myndigheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner m.fl. Derudover anvender medierne ofte Atlantsammenslutningens medarbejdere som eksperter i forbindelse med dækningen af sikkerhedspolitiske problemstillinger.

Sponsorer og Partnere

Atlantsammenslutningen støttes af en årlig finanslovsbevilling via Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet. Alligevel er Atlantsammenslutningen afhængig af tilskud fra fx fonde, firmaer og privatpersoner. Ved at give et bidrag, er man med til at sikre kvaliteten af vores arrangementer og publikationer i fremtiden.