12. februar 2019

Venezuelas og det danske forsvars fremtid - to uafhængige seminarer på én dag

Nogle gange farer virkeligheden afsted i høj hastighed. Det er vilkåret - og i hast blev to seminarer om nogle højaktuelle emner arrangeret.

af Niels-Ole Mannerup, militær og juridisk analyse

At foretage langtidsplanlægning inden for rammerne af det internationale politiske system lader sig sjældent gøre. Dette erfarede Tænketanken Atlantsammenslutningen for kort tid siden, da to begivenheder førte til hastigt arrangerede seminarer. En uges varsel er måske i underkanten af den ønskede tidsramme, men det kunne ikke være anderledes, hvis aktualiteten skulle bevares; og det skortede ikke på deltagere til seminarerne.

Krisen i Venezuela

Venezuela burde være en rig oliestat, men økonomien er i ruiner, og landet har i årevis være præget af dyb splid, uro i befolkningen, sult og flugt. I 2018 var inflationen 80.000 pct. Det siger ikke så lidt - og intet bliver nemmere af, at Venezuela nu er kastet ud i en regeringskrise af dimensioner, som p.t. står uløselig hen, for hvem tager det næste - og måske altafgørende - skridt? Problemstillingen: Hvem er Venezuelas lovmæssige præsident? - og hvor føres Venezuela hen?


På Frederiksberg Slot afholdte Økonomisk politisk Netværk og Tænketanken Atlantsammenslutningen den 7. februar 2019 seminar om situationen i Venezuela.

Den 23. januar 2019 lod Juan Gerardo Guaidó Márquez - bedre kendt som Juan Guaidó - sig indsætte som Venezuelas midlertidige præsident, idet Nicolás Maduro og hans regime udfordres henset til den retmæssige adkomst til præsidentposten og ledelsen af det officielle Venezuela. Situationen er uafklaret. Den venezuelanske forfatning er udfordret, og det samme er domstolssystemet, som er den instans, der burde kunne tage stilling til, hvem der i dag er Venezuelas retmæssige præsident. Over 50 lande er dog ikke i tvivl: Nicolás Maduro tid som præsident er et overstået kapitel. Virkelighedens verden er dog langt mere kompleks; og ingen ved, om konflikten kan løses ad fredelig vej, eller om konflikten ender med fx borgerkrig.

Nicolás Maduro er en presset mand, og spørgsmålet er, hvorvidt den internationale sanktionspolitik mod Venezuela kan ændre historiens gang. Dette gav cand.polit. Niels Westy - ekspert i latinamerikanske forhold - og Tænketanken Atlantsammenslutningens generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe den 7. februar 2019 deres bud på, idet tænketanken til dagen havde indgået et samarbejde med Økonomisk politisk Netværk.


Cand.polit. Niels Westy fortæller om sit syn på situationen i Venezuela.

Økonomisk politisk Netværk er stiftet af Lars L. Nielsen, Lars Christensen og Lisbeth Grænge Hansen, der hver især og tilsammen har mange års erfaring inden for den økonomiske, politiske og finansielle verden.

Spørgsmålene til oplægsholderne var mange, og én times seminaraktivitet var måske lige i underkanten. På den anden side må det bare erkendes, at situationen i Venezuela kan komme til at påvirke verden i mange forskellige retninger, at tiden måske skulle have været ubegrænset...og det kan man jo ikke... Derfor skal der ikke hér kommes med konklusioner på oplæggene...måske lige med undtagelse af det i sig selv noget bekymrende scenarie, at verden har delt sig i to henset til støtten til henholdsvis Juan Guaidó og Nicolás Maduro, hvilket er synliggjort ved den indsatte globus. De med mørkeblåt markerede stater støtter op omkring Juan Guaidó, mens de med rødt markerede stater støtter op omkring Nicolás Maduro. Dette er i sig selv tankevækkende.

Hvem kommer til at nyde godt af genåbningen af forsvarsforliget 2018-2023?

S.d. - kl. 1500 - kunne Tænketanken Atlantsammenslutningens daglige leder på ny byde velkommen til et seminar. Nu bestod holdet af oplægsholdere - foruden generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe - af lektor, ph.d. Peter Viggo Jakobsen, Forsvarsakademiet, og den netop genudnævnte centerleder, ph.d. Henrik Ø. Breitenbauch, Center for militære Studier; og hvis nogen har fingeren på pulsen, når det gælder dansk udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik, så er det dette trekløver.


Lektor, ph.d. Peter Viggo Jakobsen, og centerchef, ph.d. Henrik Ø. Breitenbauch.

Baggrunden for dette seminar var, at forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen den 29. januar 2019 kunne meddele, at den samlede forligskreds bag forsvarsforliget 2018-2023 havde besluttet, at Danmark skal øge sit forsvarsbudget med kr. 1,5 mia. Derved vil de danske forsvarsudgifter i 2023 nå 1,5% af BNP. Blandt aftaleparterne var der enighed om, at bevillingsløftet skal finansieres inden for rammen til offentlige investeringer. Herefter forstår arbejdet med at beslutte, hvorledes ekstrabevillingen skal anvendes - og netop dette arbejde havde oplægsholderne hver deres bud på.

Oplægsholdernes bud på anvendelsen af budgetforøgelsen var forskellig - og ja; mulighederne for styrkelse af Forsvarsministeriets ansvarsområde er forskellige afhængig af, hvordan man ser på den fremtidige udvikling og Danmarks position på den storpolitiske scene. I alle tilfælde er der forskel på, om man ser Danmark repræsenteret i det fremskudte NATO-forsvar i Baltikum; om man ser Danmark repræsenteret i Afrika fx i form af en FN-mission; om man ser Danmark repræsenteret i Det indiske Ocean fx i form af en fransk ledet hangarskibsgruppe o.s.v. Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwes bud på de mulige prioriteringer i lyset af genåbningen af forsvarsforliget 2018-2023 kan der læses om i atlantbriefet ”Forsvarsforliget genåbnet - mulige prioriteringer”.

En travl dag

Tænketanken Atlantsammenslutningen nåede i mål med sine seminarer om henholdsvis situationen i Venezuela og situationen omkring genåbningen af forsvarsforliget 2018-2023. Analyser og tanker så dagens lys, mens en mængde ubesvarede spørgsmål står i kø...og indtil det endelige punktum sættes, vil situationen nok forblive sådan. I Tænketanken Atlantsammenslutningen vil vi til stadighed følge med i udviklingen i verdens brændpunkter - og hvis det er nødvendigt med kort varsel på ny at indkalde til seminarer, vil vi ikke tøve dermed, idet vores fornemste opgave er at bidrage med viden, indblik, analyser og anbefalingen om det, der foregår på den storpolitiske scene af betydning for Danmark - et Danmark, hvis sikkerhed er forankret i det transatlantiske samarbejde. Trods det korte varsel var deltagerantallet til begge seminarer tilfredsstillende...