Webinar: Trusselsperception

Start: 22. april 2021 15:00
Slut: 22. april 2021 16:30

Webinar

Onlinetilmeldingsformular findes nederst i opslaget, som skal udfyldes, hvis man ønsker at deltage i seminaret.Hvad er en trussel? - og hvordan opfattes en trussel? - og hvorfor kan man misforstå en trussel for slet ikke at sige undgå at forstå en trussel? Det er trusselsperception i en nøddeskal; og netop trusselsperception er helt afgørende for en stats sikkerhedspolitik...altså den rigtige opfattelse af den til enhver tid værende trussel... Dét ser Atlantsammenslutningens daglige leder, generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe nærmere på sammen med museumschef, ph.d. Peer Henrik Hansen, Langelands Museum og Koldkrigsmuseum Langelandsfort, og seniorforsker, ph.d. Steen Andersen, Rigsarkivet.

En verden i forandring og NATO på vej mod 2030

I disse år forandres verdenen. Derfor er det meget vigtigt, at udviklingen følges; men det er også vigtigt, at opfattelsen af truslen følger udviklingen...eller i det mindste er på forkant dermed... I forhold til sikkerhedspolitik er det derfor helt afgørende for NATO at forstå den rette trussel, således at man kan opstille det rette forsvar. Dét er én af tankerne bag NATO 2030.

Et historiestudium er et godt afsæt for sikkerhedspolitisk viden

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, der tidligere har været ansat i Rigsarkivet, Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet, har med sin historiske indsigt og forståelse afdækket mange problemstillinger og forhold, der har direkte indflydelse på Danmarks sikkerhedspolitiske situation. Det har gjort, at han siden er blevet anvendt som ekspert - bl.a. af Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet, ligesom medierne har gjort brug af hans ekspertviden.

Atlantsammenslutningens daglige leder har ved dette arrangement ønsket at blive suppleret af to af Danmarks førende forskere inden for den kolde krig og besættelsen af Danmark, idet medoplægsholderne med historiske fakta vil medvirke til at belyse, hvad en trusselsperception er, og hvorfor man kan fejle så grusomt - selv om det i historiens klareste lys burde have været noget så åbenbart, hvad der var ved at ske...

Om oplægsholderne

Museumschef, ph.d. Peer Henrik Hansen er historiker fra RUC; og siden 1998 har han beskæftiget sig med koldkrigs- og efterretningshistorie med særlig vægt på den kolde krig. Det har ført et omfattende forfatterskab med sig - bl.a. bøger og artikler om den kolde krig med en spændende afdækning af Cuba-krisen i 1962, ligesom han er medforfatter til DIIS’ koldkrigsudredning. I folkelige kredse er det dog nok bogen ”Frømænd: Det første dusin” fra 2017, der er museumschef, ph.d. Peer Henrik Hansens mest kendte værk - med en særegen indsigt i Frømandskorpset - den ”hemmelige” eliteenhed under Specialoperationskommandoen, der på gr. af kronprins Frederik og hans tjeneste som frømand måske er mere kendt end nogensinde.

Seniorforsker, ph.d. Steen Andersen har specialiseret sig i II Verdenskrig, samarbejdspolitikken og efterkrigstiden, men også dansk historie i det 20. århundrede; Danmark og stormagterne 1900-1920; samt virksomhedshistorie og samfundsudvikling 1850-2015 har hans interesse. Derudover har han publiceret og anmeldt flere faglitterære tekster optaget i bl.a. ”Berlingske”, ”Information” og ”Politiken” om Danmark under besættelsestiden. At seniorforsker, ph.d. Steen Andersen, var et oplagt og naturligt valg for dette seminar skal ikke mindst ses i lyset af hans bog ””Der er intet foruroligende for Danmark”: Danmark mellem stormagterne frem mod den 9. april 1940” fra 2020, hvor der netop fokuseres på, hvorfor man ikke kunne se det åbenbare? Bent Blüdnikow skrev den 19. april 2020 flg. i ”Berlingske” (klik her for at læse hele Bent Blüdnikows anmeldelse til fem ud af seks stjerner):

»Steen Andersen viser, at den politiske situation fra 1938 var yderst kompliceret, og de danske beslutningstagere var stærkt i tvivl om, hvor truslen kom fra, og hvordan man skulle reagere i det storpolitiske spil. Det var udenrigsminister Peter Munchs og Stauning-regeringens overbevisning, at tyskerne nok ikke ville besætte Danmark. Deraf kommer bogens titel, for så sent som 8. april 1940 sagde Stauning til et regeringsmøde: ”Der er intet foruroligende for Danmark.”«

I dag kan ingen vel være i tvivl om, hvad man burde have set...og burde have vidst...eller???

Tvivlen kan anvendes som værktøj til arbejdet med Danmarks nye udenrigspolitiske kurs (læs bl.a. generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwes artikel af 8. september 2020 om Danmarks nye udenrigspolitiske kurs i ”Ræson”), hvor det er vigtigt at erkende, hvis der står en elefant i en glasbutik, og at der er en risiko for, at de smukke opstillinger ender i grus... I alle tilfælde er det vigtigt, at NATO og dermed NATO’s medlemslande er klar over, hvad det er for en trussel, der eksisterer - også, hvis truslen ikke kan ses med det blotte øje...

Kommunikationsplatform

Atlantsammenslutningen gør i dag brug af den kommunikationsplatform, der udbydes af Cisco Webex.

Cisco Webex er et amerikansk selskab, der er eksperter ud i webbaserede konferenceløsninger. Det oprindelige selskab - WebEx - blev grundlagt i 1995, og i 2007 blev det overtaget af Cisco Systems.

Tilmelding

Tilmelding til webinaret af nødvendig, således at et webinarlink kan blive tilsendt. Webinarlink forventes at blive afsendt fra Atlantsammenslutningen senest den 22. april 2021 kl. 0800.

Formular til brug for onlinetilmelding følger nedenfor.

Tilmeldingsfrist

Der vil blive lukket for tilmelding den 21. april 2021 kl. 1600.

Onlinetilmelding

For at tilmeldingsformularen kan afsendes, skal alle felter med * udfyldes. Det sidste felt er valgfrit, men Atlantsammenslutningen håber, at du vil svare "ja" til at modtage information fra Atlantsammenslutningen sendt direkte til din e-mail.

Når tilmeldingsformularen er udfyldt, trykker du på det fremhævede felt. Umiddelbart derefter vil du på skærmen se en bekræftelse af, at du har tilmeldt dig.

Formel bekræftelse samt oplysning om link og kode vil senere blive tilsendt den e-mail, der er oplyst ved tilmeldingen.

Den 3. marts 2021 kl. 1804/nom