Webinar: Sanktioner

Start: 12. maj 2021 10:00
Slut: 12. maj 2021 10:45

Webinar

Onlinetilmeldingsformular, som skal udfyldes, hvis man ønsker at deltage i seminaret, findes nederst i opslaget.

 

Hvad er sanktioner, og virker sanktionspolitik?

International politik er et spørgsmål om relationer. Man kan være venner og allierede; man kan være neutrale; og man kan være fjender. Det er et forhold mellem suveræne stater, der kan organisere sig i fællesskaber som fx EU, hvor stater kan optræde som én samlet enhed over for andre fællesskaber eller over for suveræne stater. I det 3. årtusinde er krig ikke det almindeligt anvendte værktøj til at manifestere sin magtposition. Samarbejde søges, idet krig kun skal ses som den sidste løsning, hvis alle andre løsninger er udtømte. Et af de værktøjer, der kan anvendes for at undgå at skulle tage den sidste løsning i anvendelse, er sanktioner. I forhold til Danmark er sanktionspolitik en vigtig del af den danske udenrigspolitik, uanset om der er tale om dansk udenrigspolitik alene eller dansk udenrigspolitik i regi af EU. Sanktioner har i sin grundsætning til formål at ændre adfærd eller politik - typisk inden for folkeret og menneskeret og øvrige demokratiske principper, idet sanktioner i praksis kan rettes mod internationale organisationer, stater og enkeltpersoner. Det er ”lovmedholdelig” handlevis, som er hjemlet i FN-pagtens kapitel VII, idet det kort fortalt deraf følger, at FN’s Sikkerhedsråd kan vedtage ikke-militære sanktioner mod stater og enkeltpersoner ud fra at forhindre en konflikts fortsættelse og udvikling. FN-pagtens kapitel VII hjemler således forbud mod handel med våben; forbud mod handel med eksportvarer, som et regime eller en oprørsgruppe er afhængige af; forbud mod enkeltpersoners bevægelsesfrihed og rejseaktivitet; samt fx fastfrysning af statslederes o.a. indeståender i udenlandske banker. Hvis de diplomatiske sanktioner ikke er tilstrækkelige, vil FN kunne iværksætte den ultimative sanktion: Militær indgriben, jf. FN-pagtens artikel 42. I forhold til EU er der også mulighed for at anvende sanktioner, hvilket følger af Traktaten om Den europæiske Unions Funktionsmåde (klik her for at læse mere om, hvordan og hvornår EU vedtager restriktive foranstaltninger).

Det er ikke længe siden, udenrigsminister Jeppe Kofod (Soc.dem.) kunne fortælle om anvendelsen af sanktionspolitik rettet mod Rusland begrundet i bl.a. fængslingen af den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj (klik her for se TV2’s dækning den 22. februar 2021 af udenrigsminister Jeppe Kofods afrejse til EU for at drøfte indførelsen af nye EU-sanktioner mod Rusland).


Billedkredit: Screendump fra TV2.

Sanktionspolitikken anvendes således aktivt - også af Danmark - som et værktøj i international politik; men det store spørgsmål er: Virker sanktionspolitik anno 2021 efter hensigten? - eller er der blot tale om floskler, fordi andre virkemidler ikke er mulige...henset til, at ingen ønsker krig?

Til at fortælle om sanktioner har Atlantsammenslutningen inviteret professor, ph.d. Rebecca Adler-Nissen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, til en snak med generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe. Det sker ved webinaret med den jordnære titel ”Sanktioner”. Webinaret gennemføres den 12. maj 2021 i tidsrummet kl. 1000-1045.

Professor, ph.d. Rebecca Adler-Nissen er en af Danmarks fremmeste forskere i international politik, diplomati, digitale teknologier og EU, hvor hun netop nu har særligt fokus på forholdet mellem fortrolige internationale forhandlinger, offentlighed og sociale medier.

Kommunikationsplatform

Atlantsammenslutningen gør til dette webinar brug af Zoom som kommunikationsplatform.

Tilmelding

Tilmelding til webinaret af nødvendig, således at et webinarlink kan blive tilsendt. Webinarlink forventes at blive afsendt fra Atlantsammenslutningen senest den 12. maj 2021 kl. 0800.

Formular til brug for onlinetilmelding følger nedenfor.

Tilmeldingsfrist

Der vil blive lukket for tilmelding den 11. maj 2021 kl. 1600.

Onlinetilmelding

For at tilmeldingsformularen kan afsendes, skal alle felter med * udfyldes. Det sidste felt er valgfrit, men Atlantsammenslutningen håber, at du vil svare "ja" til at modtage information fra Atlantsammenslutningen sendt direkte til din e-mail.

Når tilmeldingsformularen er udfyldt, trykker du på det fremhævede felt. Umiddelbart derefter vil du på skærmen se en bekræftelse af, at du har tilmeldt dig.

Formel bekræftelse samt oplysning om link og kode vil senere blive tilsendt den e-mail, der er oplyst ved tilmeldingen.

Den 3. maj 2021 kl. 1745/nom