Webinar: Peter Seeberg: Har vesten tabt den globale demokratikamp?

Start: 20. januar 2021 10:00
Slut: 20. januar 2021 10:45

Webinar

Autokratier og valg... Er autokratier ved at overhale udviklingen af demokratitanken? Hvad var 2020 for et år for autokratier og udviklingen af disse? Hvad venter os i 2021?

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

I Danmark bekender vi os til den demokratiske tankegang, som følger af Danmarks juridiske forudsætningsgrundlag - vores forfatning – men den danske folkesjæl er også indstillet på demokratiets tankegang. Sådan er grundlaget også i de vesteuropæiske lande, men andre steder? Dér er demokratiet udfordret…ikke mindst af den autokratiske tankegang…og den udvikling må ikke ignoreres.

Begrebet demokrati stammer fra de græske ord démos og krátos (δημοκρατία), der udlægges som folkestyre - altså et politisk system, hvor magten befinder sig hos folket. Helt så enkelt er det dog ikke, for der er som så ingen universel definition på, hvad et demokrati er; og derfor kan man således opleve, at stater, hvis styreform vi i vesten betragter som diktaturer, af disse stater selv opfattes som et demokrati.

Netop nu ses det, at de demokratiske tanker udfordres af autokratiske tanker baseret på nationalistiske følelser, hvorved borgernes rettigheder indskrænkes. I alle tilfælde er det således, lektor, ph.d. Peter Seeberg - sammen med professor, ph.d. Mikkel Thorup - ser udviklingen i bl.a. nogle af de stater, vi som danske betragter som de største demokratier i verdenen - og hvad er det så, et autokrati er? I sin enkelthed er der tale om enevælde, der af den engelske filosof Thomas Hobbes er beskrevet som kontrakten mellem borgerne, som overdrager al magt til staten.

Vinder den autokratiske tankegang ind på de politiske scener anno 2020/2021? Det er noget af det, som lektor, ph.d. Peter Seeberg i bogen ”Demokratiets krise og de nye autokratier” - skrevet sammen med professor, ph.d. Mikkel Thorup - ser nærmere på, idet de i forbindelse med bogudgivelsen har udtalt:

»Demokrati er ikke en absolut størrelse, men noget, der kan være mere eller mindre velfungerende. Tilsvarende findes demokratiets modsætning, autokratiet, i mange forskellige afskygninger. Det har derfor været magtpåliggende for os at præsentere konkrete analyser af de enkelte lande eller regioners udvikling, fremfor at sætte bestemte idealtyper op, som vi kunne bruge til at måle ud fra. På den måde kan vi nok spore fælles mønstre og træk, men vi bliver også opmærksomme på forskelligheden i måden, de træder frem på.«

Ikke mindst i forbindelse med det amerikansk præsidentvalg 2020 er det værd at diskutere, om autokratier overhaler udviklingen af demokratier, og derfor er det en stor glæde, at lektor, ph.d. Peter Seeberg har sagt ”ja” til at gæste generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, Atlantsammenslutningen, til en snak om bl.a. autokratier og valg…og hvad der kan ventes af 2021…

Lektor, ph.d. Peter Seeberg, der har sin daglige gang på Syddansk Universitet, har bl.a. EU og Mellemøsten som forskningsområde. Derudover forsker han også i migration og sikkerhed i et mediterrant og mellemøstligt perspektiv, ligesom der ses nærmere på europæiske rejsende i Mellemøsten.

Atlantsammenslutningen er glade for den unikke mulighed for indsigt i nogle store teoretiske emner, der anvendes af os alle.

Webinaret vil udvikle sig som en dialog mellem lektor, ph.d. Peter Seeberg og generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, men det er samtidig ønskeligt, at de, der følger webinaret, kan deltage ved at stille spørgsmål. Man er dog allerede nu velkommen til at sende spørgsmål eller ønsker om delemner, som dagens gæst skal berøre. Ønskerne sendes til projektleder Julie Ranneries via e-mail julie@atlant.dk.

Vi ser frem til at møde jer i den virtuelle verden.

Den 2. november 2020 kl. 1147/nom