Seminaret ”Spil i folkeoplysningen”

Seminaret er støttet økonomisk af Dansk Folkeoplysnings Samråd

Start: 17. november 2021 13:00
Slut: 17. november 2021 16:00

 

Vartov
Farvergade 27
1463 København K.

Tilmelding er nødvendig for at få adgang til arrangementet. Onlinetilmelding, som skal benyttes, findes nederst i opslaget.

Hvordan kan spil anvendes i folkeoplysningen? Spil anvendes til at udvikle ledere; til at gennemspille konflikter og krige; til at lære sig at kende; som element i folkeskolen og meget mere. Nu melder spørgsmålet sig sig: Hvordan kan spil anvendes i folkeoplysningen? Det ser Atlantsammenslutningen nærmere på med seminaret ”Spil i folkeoplysningen”, som gennemføres den 17. november 2021 kl. 1300-1600.

Rollespil eller spil generelt er oplagte elementer i folkeoplysningen, men hvad bør der i den forbindelse overvejes?

Seminaret, der er støttet af Dansk Folkeoplysnings Samråd, er for alle, der interesserer sig for spil og folkeoplysning.

Programmet ser hér-og-nu ud som følger:

Rollespil som middel til at danne de unge
INGER SURROW
forstander
Efterskolen EPOS

Spil som forandringsværktøj i erhvervslivet
ASK AGGER
CEO
Workz

Wargaming som erkendelse
JOHANNES KIDMOSE
orlogskaptajn
Forsvarsakademiet

Spil og kulturel udvikling
DR.ART. ESPEN AARSETH
professor
It-universitetet

Debat mellem oplægsholdere og publikum
Moderator
PH.D. LARS BANGERT STRUWE
generalsekretær
Atlantsammenslutningen

Der kan forekomme ændringer i programrækkefølgen.

Det er tanken, at oplægsholderne har 15 min. hver til at præsentere deres emne. Afhængig af spørgelysten kan der blive stillet spørgsmål efter hvert oplæg.

Efter seminaret er Atlantsammenslutningen vært for et let traktement inkl. vin, øl eller vand.

På baggrund af det gennemførte seminar vil Atlantsammenslutningen publicere et Atlant Brief om spil i folkeoplysningen - en publikation, der efterfølgende stilles til rådighed for Dansk Folkeoplysnings Samråd og andre folkeoplysende organisationer.

Praktiske forhold

Tid og sted:
Den 17. november 2021 kl. 1300-1600 med indskrivning fra kl. 1230.

Vartov, Farvergade 27, 1463 København K.

Pris:
Gratis.

Forplejning:
Under seminaret serveres kaffe og lign.

Efter seminaret er Atlantsammenslutningen vært for et let traktement.

Tilmelding:
Online med tilmeldingsfrist den 1. november 2021 kl. 1600.

Sprog:
Dansk.

Vært:
Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe.

Seminarkoordinator:
Sekretariatschef Niels-Ole Mannerup.

Antal ledige pladser:
150/150.

Spørgsmål til seminaret:
Har man spørgsmål til seminaret, er man velkommen til at skrive til Atlantsammenslutningen via e-mail nioma@atlant.dk.

Adgangsforhold til Vartov

Man finder Vartov på adressen Farvergade 27, 1463 København K. - et stenkast fra Regnbuepladsen og ikke langt fra Københavns Rådhus.

Der er i et vist omfang mulighed for at parkere sin cykel, men som det efterhånden gælder over alt i København, vil man kun med besvær kunne finde en parkeringsplads i nærheden af Vartov. Nærmeste parkeringshus finder man i Q-Park Industriens Hus (klik her).

Derudover kan der henvises Rejseplanen (klik her), idet der er gode transportmuligheder ved anvendelse af især bus, tog og metro.

Om Vartov og Grundtvigsk Forum

Man kan ikke tale om Vartov uden også at tale om Grundtvigsk Forum (klik her), for det er Grundtvigsk Forum, der driver Vartov, hvor også forummets sekretariat har til huse.

Grundtvigsk Forum er et landsdækkende netværk, der omfatter foreninger, kredse og enkeltmedlemmer, idet den røde tråd i forummets arbejde er N.F.S.Grundtvig. Foruden præst og digter var han også samfundsdebattør, og det passer direkte ind i grundlaget for Grundtvigsk Forum, der er sat i verdenen for at formidle, fortolke og aktualisere det grundtvigske tankegods om frihed, ånd og fællesskab. Det bliver til demokratiske aktiviteter om, hvordan man kan udvikle alt det, som mennesker er fælles om. Fundamentet er her folkelig dannelse og livsoplysning.

Den 10. oktober 2021 kl. 1029/nom